Táimid chun lá pleanála foirne a thógaint ar an Aoine an 17ú Meitheamh. Ni bheidh scoil ag na paistí an lá sin. Chomh maith le sin, tosóidh an scoil-bhlian nua ar an gCeádaoin 31ú Lúnasa agus beidh an briseadh mean-téarma ann ón 31ú Deireadh Fomhair go dtí an 4ú Samhain agus asoire na Nollaig ón 22ú Nollaig go dtí an 9ú Eanair 2012. Beidh sonruithe na bristí eile 2012 againn don gcéad nuachlitir eile.

We are using Friday the 17th of June for a school planning day and the children will not have school that day. We will break up for the summer holidays on Thursday the 30th of June and will return on the morning of Wednesday the 31st August for the new school year. The mid-term break will take place from Monday the 31st of October to Friday the 4th of November inclusive and the Christmas break will start on the 22nd of December and we will reopen on the 9th of January 2012. The spring mid-term and Easter break next year will be weather dependent and we have been told to advise people not to count on the full week’s break in February or the full fortnight at Easter. We will have more detail on this in the next newsletter.