Tá áthas an domhain orainn gur ghlacamar le gradam foirfeachta muinteoireachta ó Institiúd Teicneolaíochta Phort Láirgeagus Ionad oideachais Chill Chainnigh an mhí seo chaite. Ní bhfuair ach trí scoil sa chontae an ghradam seo agus is comhartha do dhea-chleachtras múinteoireachta, go mór mór múineadh comhoibritheach atá ann. Tá an ghradam á chrochadh in halla na scoile anois.

We are delighted to have been awarded an ‘Excellence in Teaching’ award from Waterford Institute of Technology  following a six-month programme which examined and  celebrated the excellence of teaching, particularly the team-based, co-operative teaching going on in  our school. Only three schools in the county received this award and we are very grateful to the staff who gave a huge amount of their personal time in achieving this recognition for the school. The award is on display in the front hall of the school.