Éadaí

Bíonn trioblóid I gcónaí ag an am seo den bhliain faoi pháistí ag tógaint éadaí paistí eile trí thimpiste. Bí cinnte arís le’d thoil go bhfuil ainm do phaiste ar gach píosa éadaigh agus seiceail iad go rialta ar eagla go bhfuil éadaí daoine eile tóghta acu.

There are always problems in this term with missing clothes. Please ensure your child’s name is on every item of clothing and ask them to check that they have their own clothes at all times. Please check their clothes also and return the items taken by mistake.

 

Bille Scoile

Arís bí cinnte go bhfuil do bhille scoile íoctha agat mar tá ganntannas súntasach sa mhéid gur chóir a bheith tagtha isteach.

Once again we are very conscious of the difficulties faced by many of you in financial terms but we would ask you to ensure that you have made your best efforts to pay your child’s school bill. There is as we expected a shortfall this year but we would hate to see this leading to a cutback in services we provide where people have overlooked the bill. One of the important things paid for out of the Bille for example is the book rental scheme which makes books much more affordable for everybody. Please check that you have made what contribution you can.

 

Snámh

Beidh gala smámha an chontae ar siúl I linn snámha an Watershed ar an 15ú Meitheamh. D’eirigh go hiontach linn le roinnt blianta anuas de bharr dea-obair Mhuinteoir Siobháin ach go háirithe. Tá cabhair tuismitheoirí ag teastail arís I mbliana ó thaobh traillacha a eagrú. Má tá tú ar fáil, cuir nóta go Muinteoir Siobhan  le’d thoil.

The annual county schools swimming gala takes place agina this year on the 15th. of June. We have been hugely successful in recent years thanks largely to the great work done by Múinteoir Siobhán. We will require some help from parent sin porgainising trials for our team before this date and if you feel you can help, please let Muinteoir Siobhán know as soon as possible.

 

Cór na nÓg

Tá obair iontach déanta ag an trí Rang 4 don bhlian ar fad ag foghlaim agus ag cleachtadh amhráin álainne do chór naisiúnta na bpaistí. Tiocfaidh an oíche mhór dóibh an tseachtain seo chugainn ar an 19ú Bealtaine nuair go mbeidh siad ag canadh in Árd Eaglais Naomh Chainnigh. Beidh grúpa bherag de na paistí ag canadh sa Cheoláras Náisiúnta chomh maith i mí Meithimh. Arís gabhaimíd buíochas do Mhúinteoirí Maria Bríd, Aisling agus Nioclás don obair iontach seo.

The children in our fourth classes have been doing fantastic work all year learning and rehearsing songs as part of their participation in the national Children’s Choir. The highlight of this work will come on Thursday of next week, the 19th of May when the children will perform with the county choir in St. Canice’s Cathedral at 7.30 pm. A number of children will also be singing in the National concert Hall in June as part of this great work done by the children under the guidance of Múinteoirí Maria Bríd, Aisling and Nioclás.

 

Bí Slán/Stay Safe

Beidh na múinteoirí sa scoil ag díriú isteach ar an gcuid ‘Bí Slán’ don gclár Oideachas Sóisialta, Peasanta agus Sláinte don dtéarma seo. Is cuid an thábhactach d’oideachas phaistí an chlár seo agus iarraimid oraibh mar thuismitheoirí cabhrú leis an gclár trí plé a dhéanamh ar an ábhar sa bhaile. Tá an t-eolas ar fad faoin gclár ag www.staysafe.ie

All of the teachers will be teaching the ‘Stay Safe’ section of the Social, Personal and Health education curriculum this term. This is a vital part of your child’s education and we would urge you to play your part by discussing the issues at home with your child in an open and positive way. You can find out more about the programme at www.staysafe.ie

 

Taispeántas CRAFTed

Mar chuid den obair álainn a dhein Rang a 3 Muinteoir Gráinne san ealáin i mbliana i gclár leis an Chomhairle Ealaíne agus Ionad Oideachais Chill Chainnigh, beidh oíche speisialta ar siúl san Ionad Oideachais ar oíche Déardaoin an 19ú Bealtaine chun obair na bpáistí agus na paistí ó scoileanna eile a raibh bainte leis a fheiscint agus a cheiliúradh. Ta fáilte ar leith roimh tuismitheoirí na bpaistí agus beidh Méara na Cathrach i láthair. Buail isteach óna 7.00 go dtí a 9.00 pm.

To celebrate the wonderful craft work done by Rang a 3 Muinteoir Gráinne as part of the CRAFTed programme with the National Crafts Council and Kilkenny Education centre, a special exhibition of our children’s work, along with the work of the other schools involved will take place on Thursday next the 19th of May in the Education Centre, Callan Road from 7.00 to 9.00 pm. Parents of the children involved are particularly welcome to attend.

 

Clós lán le dathanna

Táimid an-sásta lenár gcluichí agus mairceáil nua ar chlós na scoile. Deineadh an obair seo thar laethanta saoire na Cásca mar chuid de dheontas chun cur le háiseanna sugradh agus chorpoideachais na scoile. Míle buíochas do mhúinteoir Michelle a stiúraigh an obair seo agus do pháistí Rang a 4 a chabhraigh go mór léi na cluichí a réitiú.

We are delighted with the new interactive games and yard markings on our playground which were installed over the Easter holidays. This work was done as part of a grant for the improvement of play and PE facilities received from the Department of Education and Skills and was co-ordinated by Múinteoir Michelle who got great help from children in Rang a 4.