RANG/CLASS 2021/2022 2020/2021
Naíonáin Bheaga €65 €65
Naíonáin Mhóra €65 €70
Rang 1 €98 €105
Rang 2 €80 €88.50
Rang 3 €119 €123.50
Rang 4 €95 €111.50
Rang 5 €114 €128.50
Rang 6 €124 €128.50

NOTE for SWIMming ~ in 2020/2021 the following classes took place;

R1 = Only had 1 class of 5, therefore = 1/5 charge in R2 2021/2022

R2 = All swim classes, therefore = full charge for R3 2021/2022

R3 = No swim classes, therefore = no charge for R4 2021/2022

R4 = Only had 3 classes of 5, therefore = 3/5 charge for R5 2021/2022

R5 = All swim classes, therefore = full charge for R6 2021/2022

R6 = All swim classes

 

 Naíonáin Bheaga €65

Na hAmharcealaíona / Eolaíocht / Visual Arts / Science /Arts and Crafts Materials
(€5 Breise do naíonáin bheaga/€5 extra for Junior Infants)
€25
Fotachóipeáil / Photocopying €10
Árachas / Insurance €8
Gleacaíocht, na hEalaíona Comhraic, Damhsa Ghaelach agus gníomhaíocht eile / Sport Activities/Irish Dancing/
€5
As go Brách Liom / Irish Workbook €7
Scéim Chíosach Leabhair/ Book Rental Scheme

·       Bua na Cainte ~ Ceadúnas Digiteach

·       Cleite [Gaeilge]

€10

 

 

 

 

Naíonáin Mhóra = €65

Na hAmharcealaíona / Eolaíocht / Visual Arts / Science /Arts and Crafts Materials €20
Fotachóipeáil / Photocopying €10
Árachas / Insurance €8
Gleacaíocht, na hEalaíona Comhraic, Damhsa Ghaelach agus gníomhaíocht eile / Sport Activities/Irish Dancing/ €10
As go Brách Liom / Irish Workbook €7
Scéim Chíosach Leabhair/ Book Rental Scheme

·       Bua na Cainte ~ Ceadúnas Digiteach

·       Cleite [Gaeilge]

€10

 

Ranga 1 €98

Na hAmharcealaíona / Eolaíocht / Visual Arts / Science /Arts and Crafts Materials €20
Fotachóipeáil / Photocopying €10
Árachas / Insurance €8
Gleacaíocht, na hEalaíona Comhraic, Damhsa Ghaelach agus gníomhaíocht eile / Sport Activities/Irish Dancing/ €10

Snámh / Swimming €30
As go Brách Liom / Irish Workbook €7
Scéim Chíosach Leabhair/ Book Rental Scheme

·       Bua na Cainte / Ceadúnas Digiteach

·       Cleite [Gaeilge]

·       Starlight / Béarla

€13

 

 

 

Ranga 2 € 80

Na hAmharcealaíona / Eolaíocht / Visual Arts / Science /Arts and Crafts Materials €20
Fotachóipeáil / Photocopying €10
Árachas / Insurance €8
Gleacaíocht, na hEalaíona Comhraic, Damhsa Ghaelach agus gníomhaíocht eile / Sport Activities/Irish Dancing/
€10
Snámh / Swimming  * * R1 had 1/5 lessons last year *CVD19 therefore R2 = part charge €6
As go Brách Liom / Irish Workbook €7
Scéim Chíosach Leabhair/ Book Rental Scheme

·       Bua na Cainte / Ceadúnas Digiteach

·       Leigh sa Bhaile [Gaeilge] R2

·       Cleite [Gaeilge] 

·       Starlight / Béarla

€19

 

Ranga 3 €119

Na hAmharcealaíona / Eolaíocht / Visual Arts / Science /Arts and Crafts Materials €20
Fotachóipeáil / Photocopying €10
Árachas / Insurance €8
Gleacaíocht, na hEalaíona Comhraic, Damhsa Ghaelach agus gníomhaíocht eile / Gymnastics,martial Arts, Irish Dancing and another activity. €20

Snámh / Swimming € 30
SPELLINGS FOR ME [Bearla] €8.50
As go Brách Liom / Irish Workbook €7
Scéim Chíosach Leabhair/ Book Rental Scheme

·       Bua na Cainte /Ceadúnas Digiteach

·       Cleite [Gaeilge]

·       Úrscéalta

·       Starlight / Béarla

€15.50

 

 

Ranga 4 €95

Na hAmharcealaíona / Eolaíocht / Visual Arts / Science /Arts and Crafts Materials €20
Fotachóipeáil / Photocopying €10
Árachas / Insurance €8
Gleacaíocht, na hEalaíona Comhraic, Damhsa Ghaelach agus gníomhaíocht eile / Gymnastics,martial Arts, Irish Dancing and another activity €20
Snámh / Swimming   NOTE: R3 had no lessons last year / R4 = €0 €0
SPELLINGS FOR ME [Bearla] €8.50
Scéim Chíosach Leabhair/ Book Rental Scheme

·       Bua na Cainte / Ceadúnas Digiteach

·       Bog Liom/Tar liom [Gaeilge]

·       Gafa le Mata [Mata]

·       Feach Thart [Eolaiocht]

·       Feach Thart [Stair]

·       Feach Thart [Tireolaiocht]

·       Úrscéalta

·       Starlight / Bearla

·       Foinse Focal – coipleabhar

€ 28.50

 

Ranga 5 €114

Na hAmharcealaíona / Eolaíocht / Visual Arts / Science /Arts and Crafts Materials €20
Fotachóipeáil / Photocopying €10
Árachas / Insurance €8
Gleacaíocht, na hEalaíona Comhraic, Damhsa Ghaelach agus gníomhaíocht eile / Gymnastics,martial Arts, Irish Dancing and another activity €20
Snámh / Swimming  * R4 had 3/5 lessons last year *CVD19 therefore R5 = part charge €18
EIPIC / Irish Magazine Rang 5 & 6 €7
SPELLINGS FOR ME [Bearla] €8.50
Scéim Chíosach Leabhair/ Book Rental Scheme  ~ Bua na Cainte / Ceadúnas Digiteach

·       Bog Liom/Tar liom [Gaeilge]

·       Gafa le Mata [Mata

·       Feach Thart [Eolaiocht]

·       Feach Thart [Stair]

·       Feach Thart [Tireolaiocht]

·       Úrscéalta

·       Foinse Focal – coipleabhar

€ 22.50

 

Ranga 6 €124

Na hAmharcealaíona / Eolaíocht / Visual Arts / Science /Arts and Crafts Materials €20
Fotachóipeáil / Photocopying €10
Árachas / Insurance €8
Gleacaíocht, na hEalaíona Comhraic, Damhsa Ghaelach agus gníomhaíocht eile / Gymnastics,martial Arts, Irish Dancing and another activity €20
Snámh / Swimming  R6   € 30
EIPIC / Irish Magazine Rang 5 & 6 €7
SPELLINGS FOR ME [Bearla] Rang 3 – 6 €8.50
Scéim Chíosach Leabhair/ Book Rental Scheme

·       Bog Liom/Tar liom [Gaeilge]

·       Gafa le Mata [Mata]

·       Feach Thart [Stair]

·       Feach Thart [Tireolaiocht]

·       Úrscéalta

·       Foinse Focal – coipleabhar

€20.50