Déan teangmháil linn / Contact us - Tel.: (056) 776 5697 | Fax: (056) 775 0110

 • Gaelscoil Osraí Cill Chainnigh 30 bliain ag fás
 • Rialacha na Scoile
  1. Labhair Gaeilge i gcónaí inár scoilne agus déan iarracht í a labhairt gach aon áit.
  2. Bí ar scoil agus Bí an am. Tosaíonn an lá scoile ag 9.10 am agus ba chóir do gach pháiste a bheith in líne ag an am sin. Bíodh nóta agat aon am go bhfuil tú déanach nó as láthair.
  3. Bí deas agus béasach i gcónaí do gach páiste eile agus do gach duine fásta inár scoilne. Glac le treoracha daoine fásta i gcónaí.
  4. Is breá linn súgradh agus imirt. Ná bí garbh ar an gclós riamh agus ná gortaigh éinne riamh.
  5. Bí ag siúl laistigh den scoil i gcónaí. Tá sé dainséarach a bheith ag rith.
  6. Déan d’obair i gceart sa rang agus déan d’obair bhaile i gcónaí.
  7. Bíodh lón slaintiúil agat gach lá. Ná bíodh milseáin, deochanna coipeacha nó lán de shiúcra, criospaí nó guma coganta agat. Tá cead ‘treat’ bheag a bheith agat ar an Aoine.
  8. Bí go maith don dtimpeallacht- Tar ar scoil ag siúl, ag rothaíocht nó ar an mbus nuair gur féidir.
  9. Bí cúramach i gcónaí le treallamh agus leabhair na scoile agus le do rudaí féin.
  10. Caith an éide scoile i gcónaí. Tá cead agat an chulaith reatha a chaitheamh sna naíonáin agus ar lá chorp oideachais.