Gaelscoil Osraí – Ráiteas Príobháideachas an Suíomh Scoile

SCHOOL WEBSITE PRIVACY STATEMENT

Tá Gaelscoil Osraí tugtha do príobhaideachas cuairteoirí go dtí an suíomh www.osrai.com oa chosaint. Tagraíonn an ráiteas príobháideachas seo le cleachtais maidir lenár suíomh scoile, chun cabhrú leat tuiscint a fháil ar conas a bhailímid, a úsáideann agus conas a chosnaímid an t-eolas pearsanta a thugann sibh dúinn agus chun cabhrú leat cinní eolacha a dhéanamh nuair atá sibh ag úsáid ár suíomh agus seirbhísí. Tá meas iomlán ag Gaelscoil Osraí ar do chearta príobháideachas. Ní bhaileoimid aon dálaí eolais pearsanta fút ach amháin má thugann tú an t-eolas trí ephoist linn.

Tríd úsáid a bhaint as an suíomh seo, aontaíonn tú le bailiúcháin agus úsáid do shonraí faoi théarmaí an ráiteas príobháideachas seo atá i gcomhréireacht leis an Data Protection Acts 1988 to 2018, an European Communities (Electronic Communications Networks and Services) (Privacy and Electronic Communications) Regulations 2011 agus an EU General Data Protection Regulation (GDPR). Léigh le do thoil an ráiteas príobháideachas seo a leanas chun tuiscint a fháil ar conas a úsáidimid agus a chosnaímid an t-eolas a roghnaíonn tú thabhairt dúinn.

WEBSITE OF GAELSCOIL OSRAÍ:

Gaelscoil Osraí is committed to preserving the privacy of all visitors to www.osrai.com This privacy statement relates to our practices in connection to our website and is designed to assist you in understanding how we collect, use and safeguard the personal information you provide to us and to assist you in making informed decisions when using our site and our services. Gaelscoil Osraí fully respects your right to privacy. We will not collect personal information/personal data about you when you visit our website unless you choose to provide that information by email.

By using this site, you consent to the collection and use of your information under the terms of this privacy statement which is in accordance with the Data Protection Acts 1988 to 2018, the European Communities (Electronic Communications Networks and Services) (Privacy and Electronic Communications) Regulations 2011 and the EU General Data Protection Regulation (GDPR). Please read the following privacy statement to understand how we use and protect the information that you choose to provide to us.

CÉN EOLAS A BHAILÍMID?

Nuair a úsáideann tú ár suíomh seans go roinnfidh tú dhá saghas eolas linn:

  •  Eolas pearsanta a roghnaíonn tú thabhairt dúinn atá bailithe ar bhonn aonarach.
  •  Staitisticí idirlíne atá bailithe ar bhonn meánach fad is atá tusa nó daoine eile ag breathnú agus ag dul tríd ár suíomh idirlíne.

WHAT INFORMATION DO WE COLLECT?

When you visit our website you may provide us with two types of information:

  • Personal information you knowingly choose to disclose that is collected on an individual basis, and
  • Statistical web site use information collected on an aggregate basis as you and others browse through our website.

EOLAS PEASANTA AGUS NEAMH-PEARSANTA A ROGHNAÍONN TÚ ROINT LINN

Ríomhphost

Nuair a théann tú ar ár suíomh seans go roghnóidh tú eolas áirithe fút féin a thabhairt. Ní bhailíonn Gaelscoil Osraí aon eolas pearsanta fút ar an suíomh seo, seachas an t-eolas a roghnaíonn tú a roinnt linn trí ephoist.  

Eolas Úsáide an Suíomh

Nuair a théann tú ar ár suíomh, tá roinnt eolas neamh-phearsanta ar fail dúinn tríd ár n-ocróir seirbhísí idirlíne. Ta an t-eolas neamh-phearsanta seo bailithe ar bhonn statistical, meánach agus neamh-aonarach. D’fhéadfadh an t-eolas seo a bheith déanta suas an seoladh IP atá in úsáid agat, an seirbhís cuardach idirlíne atá in úsáid agat, an córas úsáide ata in úsáid agat, an deis “ard leibhéal” atá in úsáid (ie, .com, .org, .rl), an dáta agus an t-am a dtéann tú ar ár suíomh agus an méid leathanach a d’fhéach tú ar fad is a bhí tú ar ár suíomh.

Conas a Úsáidimid an t-Eolas a Roinneann Tú Linn?

Níl aon eolas a roghnaíonn tú a roinnt linn trí eohoist curtha ar fáil d’aon tríú fianna agus ní úsáideann Gaelscoil Osraí an t-eolas sin ach amháin don chúis go roghnaigh tú é a roinnt linn (m.sh. chun teagmháil a dhéanamh leat agus ceisteanna a chuir tú orainn tríd ephoist.)

Foilsiú do Dhaoine Eile:

Ní fhoilsíonn, dhíolann nó roinneann aon eolas pearsanta a sheolann tú chugainn le aon tríú fianna. Seans go roinnfimid eolas meánach faoi úsáid ár suíomh go dtí tríú fianna, ach ní bheidh aon eolas a d’fhéadfadh tú cur in aithint san áireamh. Seans go mbeidh d’eolas pearsanta céilithe agus roinnte ar bhonn staitisticiúil. Ní fhoilseoimid, dhíolfaimid nó roinnfimid aon eolas pearsanta a sheolann tú gan do chead, ach amháin i gcás dlíthe.

Seoladh IP:

Nuair a dtéann tú ar ár suíomh idirlíne, logálann ár bhfreastalaí do sheoladh IP. Seans go n-úsáidfimid do sheoladh IP chun cabhrú linn fadhbanna lenár bhfreastalaí a réitiú agus chun ár suíomh a rith. Úsáidtear do sheoladh IP chun tú a aithint agus chun eolas leathan daonra a bhailiú.

INFORMATION, PERSONAL AND NON-PERSONAL, YOU CHOOSE TO PROVIDE

Email address

When you visit our website you may wish to provide certain information about yourself, such as when you contact us by email. Gaelscoil Osraí does not collect any personal data about you on this website, apart from the information which you volunteer to send us by email.

Web Site Use Information

Where you visit our website, certain non-personal data is available to us through our internet service provider. This non-personal data is collected on a statistical, aggregate, non-individual basis. This information may include the IP address from which you access our website, the type of internet browser used to access our website, the type of operating system used to access our website, the “top-level” domain name used (ie, .com, .org, etc.), the date and time of your visit to our website and the number of pages you visited on our website

How Do We Use the Information That You Provide to Us?

Any information, which you provide using by email, is not made available to any third parties and is only used by Gaelscoil Osraí in line with the purposes for which you provided it (e.g. to contact you and answer any queries which you have raised by email.

Disclosure to Other People:

We do not disclose, sell or distribute any personal information which you send to us to any third parties. We may pass aggregate information on the usage of our site to third parties, but this will not include information that can be used to identify you. Your personal data may also be anonymised and used for statistical purposes. Unless required to do so by law, we will not otherwise share, sell or distribute any of the information you provide to us without your consent.

IP Addresses:

When you visit any web page in our website, our servers log your IP address. We may use your IP address to help diagnose problems with our server and to administer our website. Your IP address is also used to help identify you and to gather broad demographic information.

CAD IAD FIANÁIN?

Úsáideann freastalaithe idirlíne fianáin chun ríomhairí atá ag dul ar an suíomh a ainmniú. Is píosaí beaga dálaí atá stórálta ag do bhrabhsálaí idirlíne agus ar do thiomántán crua.

Cuimhníonn fianáin ar an eolas a bhféachann tú ar ar an idirlíon chun teagmhálaí sa todhchaí leis an suíomh céanna a shimpliú nó chun an t-eolas a úsáid chun an leathanach a dhéanamh níos éifeachtaí agus chun airgead a dhíol ar an idirlíon. Ba cheart go ndéanfadh fianáin do chuid am ar-line a dhéanamh níos éasca agus níos pearsanta.

Baineann ár suíomh idirlíne úsáid as fianáin chun súil a choimeád ar do chuid úsáid ar an suíomh.

Tabharfaidh do bhrabhsálaí an rogha duit chun gan cead glacadh le suíomhanna a úsáideann fianáin, nó chun na fianáin a scriosadh atá glacadh. Taispeánfaidh an seirbhís chabhair ar do bhrabhsálaí duit conas é seo a dhéanamh. Muna dteastaíonn uait glacadh le fianáin is féidir leat iad a mhúchadh ar shúiomhanna do bhrabhsálaí. Ach, má roghnaíonn tú sin, seans nach n-oibreoidh ár suíomh i gceart ar d’uirlis. Muna n-athraíonn tú é seo, seolfaidh ár suíomh fianáin duit nuair a théann tú ar ár suíomh. Má leanann tú ag baint úsáid as ár suíomh, aontaíonn agus ceadaíonn tú d’ár bhfianáin a do uirlis.

WHAT ARE COOKIES?

Cookies are a feature of web browser software that allows web servers to recognise the computer used to access a website. Cookies are small pieces of data that are stored by a user’s web browser on the user’s hard drive

Cookies can remember what information a user accesses on one web page to simplify subsequent interactions with that web site by the same user or to use the information to streamline the web page and to complete commercial transactions over the Internet. Cookies should make your online experience easier and more personalized

Our website uses cookies to keep track of your access to the site. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device

Your browser will give you the option of preventing websites using cookies, or deleting cookies that have been accepted. Your browser’s help service or help manual will show you how this is done. If you do not want your browser to accept cookies, you can “turn off” the cookie acceptance setting on your browser setting. However you must note that this may stop our website from working properly on your device. If you do not change your browser settings to refuse cookies, our website will issue cookies when you visit our website. If you continue to use our website, you agree and consent to our use of cookies on your device

SLÁNDÁIL

Tá córas i bhfeidhm againn chun d’eolas chosaint ó éinne nach bhfuil ceadaithe agus chun cosaint i gcoinne próiseáil mí-dleathach, cailliúnt timpisteach, scriosadh nó damáiste agus déanfaimid ár ndícheall chun cinntiú go bhfuil cosaint ag gach taifead atá againn, i line lenár dualgaisí faoi na Acht Cosaint Sonraí 1988 agus 2018. Táimid ana dáiríre faoin ár ndualgaisí slándála agus bainfimid úsáid as céimeanna cosaint fisiciúla agus teicniúla. Déanfaimid athbhreithniú ar ár mbealaí slándála go rialta.

SECURITY

We employ security measures to protect your information from access by unauthorised persons and to guard against unlawful processing, accidental loss, destruction and damage and we will do our best to ensure that all records we hold remain secure in line with our obligations under Data Protection Acts 1988 to 2018. We take our security responsibilities seriously, employing appropriate physical and technical measures. We review our security procedures regularly

COINNEÁIL

Ní chúinneálaimid d’eolas pearsanta níos faide ná is gá dúinn chun deighleáil leis an gcúis gur roinn tú linn é. Beidh aon eolas pearsanta a roinneann tú linn tríd an suíomh scoile úsáidthe don chúis go roinn tú linn é (m.s. chun teagmháil a dhéanamh leat agus ceisteanna a chuir tú orainn trí romhphoist agus beidh an t-eolas pearsanta seo scriosta nuair atá do chuid fiosrúcháin críochnaithe.

RETENTION

We do not retain your personal data for longer than it is necessary for us to comply with the purpose for which you gave it to us. Any personal data which you provide to us using this website will be used in line with the purposes for which you provided it (e.g. to contact you and answer any queries which you have raised by email or to address any other feedback which you send us by email) and after this purpose has been completed, we will delete your personal data.

ROCHTAIN AR D’EOLAS

Tá ceart agat féachaint ar an eolas ata againn fút. Roinnimid, tar éis iarratas i scríbhinn a fháil, cóipeanna de d’eolas pearsanta, agus aon eolas a roinn tú linn tríd an suíomh. Ma tá cóipeanna den eolas pearsanta seo uait ba cheart duit scríobh go dtí Bord Bainistíochta Ghaelscoil Osraí ag Loch Buí, Cill Chainnigh agus iarr orthu Foirm Iarratais Riachtanach a thabhairt duit. Déanfaidh an scoil próiseáil ar d’iarratas chomh luath agus is féidir agus ní thógfaidh sé níos mó ná mí chun próiseáil a dhéanamh ar. Má fhaigheann tú amach go bhfuil eolas mí-cheart ag Gaelscoil Osraí fút is féidir leat iarradh orainn an t-eolas sin a cheartú / scriosadh.

ACCESSING YOUR INFORMATION

You are entitled to see the information we hold about you. On written request, we supply copies of your personal data, which you may have supplied to us using our website. If you wish to obtain copies of this personal data, you should write to the Board of Management of Gaelscoil Osraí at Loch Buí, Cill Chainnigh and ask that it provides you with an Access Request Form. Your request will be dealt with as soon as possible and will not take more than a month to process. If you discover that Gaelscoil Osraí holds inaccurate information about you, you can request that we correct/delete that information.

SUÍOMHANNA ATÁ CEANGAILTE GO DTÍ ÁR SUÍOMH

Ó am go h-am b’fhéidir go mbeidh ceangailt go dtí suíomhanna tríú fianna ar ár suíomh. Nílimid freagrach as aon cleachtas atá i bhfeidhm ag suíomhanna atá ceangailte lenár suíomh nó an t-eolas atá ar na suíomhanna sin. Ní bhíonn sa cheangailt seo ach treoir le haghaidh eolas breise ar topaicí a bheadh úsáideach do dhaoine a úsáideann ár suíomh.

Nuair a úsáideann tú ceangailt chun dul ónár suíomh go dtí suíomh eile níl ár Ráiteas Príobháideachas i bhfeidhm níos mó. Tá do chuid brabhsáil agus idirghníomhach ar aon suíomh eile, suíomhanna atá ceangailte lenár suíomh san áireamh, i ngleic le rialacha agus polasaithe an suíomh sin. Léigh iad seo le do thoil sara leanann tú.

Tríd úsáid a bhaint as ár suíomh idirlíne ceadaíonn tú ár mbailiúcháin agus úsáid de do eolas pearsanta, mar atá curtha síos insan polasaí príobhaideachas seo. Ma athraímid ár gcleachtais agus polasaithe príobhaideachas roinnfimid iad ar ár suíomh idirlíne chun tú a choimeád ar an eolas.

WEBSITES LINKED TO OUR WEBSITE

Our website may, from time to time, contain links to and from third party websites. We are not responsible for the practices employed by websites linked to or from our website nor the information or content contained therein. Often links to other websites are provided solely as pointers to information on topics that may be useful to the users of our website

Please remember that when you use a link to go from our website to another website, our Privacy Policy is no longer in effect. Your browsing and interaction on any other website, including websites which have a link on our website, is subject to that website’s own rules and policies. Please read over those rules and policies before proceeding

By using our website you consent to our collection and use of your personal information as described in this Privacy Policy. If we change our privacy policies and procedures, we will post those changes on our website to keep you abreast of any developments

Teagmháil Linn

Má tá tú buartha faoi conas a bhfuil d’eolas pearsanta próiseáilte ag ár suíomh, ardaigh do chuid bhuairt ag úsáid na sonraí teagmhála thíos:

Contacting Us

If you are concerned about how your personal data is processed by our website, please bring your concerns to our attention using the contact details below:

An Bord Bainistíochta, Gaelscoil Osraí, Loch Buí, Cill Channaigh

or by email to  priomhoide@osrai.com