Déan teangmháil linn / Contact us - Tel.: (056) 776 5697 | Fax: (056) 775 0110

 • Gaelscoil Osraí Cill Chainnigh 30 bliain ag fás
 • Nuachtlitir na Samhna/November Newsletter

  Nuachtlitir na Samhna 2015 Cailíní sa Chraobh Comhgáirdeachas d’ár bhfoireann iontach peile na gcailíní a bhuaigh leath-chraobh an chontae inniu i gcoinne Chill Manach. Go neirí go geal leo sa chraobh. Mí-ádh do na buachaillí a chaill i gcoinne scoil Naomh Chainnigh sa leath-chraobh inniu. D’imríodar go hiontach le dhá mhí anuas ach bhí foireann […]

  Read More...

  Nuachtlitir Uimhir a hAon 2014

  Nuachtlitir Tús na Bliana 2014/2015. Fáilte mhór ar ais ar scoil gach éinne agus ach go háirithe, fáilte roimh na páistí agus tuismitheoirí nua inár scoilne. Tá súil againn go mbeidh bliain iontach foghlama, cheoil, sport agus spraoi againn le chéile. Welcome back everybody after a glorious summer and a particular welcome to our new […]

  Read More...

  Nuachtlitir Uimhir a Dó 2014

  Nuachtlitir 23ú Meán Fomhair 2014. Tá tús iontach déanta againn leis an scoil-bhliain nua agus tá foghlaim, sport agus craic den scoth ar siúl i dtimpeallacht na scoile. Ach go háirithe tá Gaeilge den scoth á labhairt timpeall na háite. Is féidir leatsa cabhrú tríd an méid Ghaeilge gur féidir leat a úsáid le do […]

  Read More...

  Nuachtlitir 7ú Bealtaine 2014/ May Newsletter

  Nuachtlitir 7ú Bealtaine 2014 Looking Good in Lycra- Faigh na ticéidí Beidh oíche iontach faisean spoirt ar siúl an Déardaoin seo chugainn an 15ú san Left Bank ag 7.30 pm. Tá na ticéidí ar fáil anois san oifig ar €10 agus is oíche mhór é seo chun tacú lenár gCoiste na dTuismitheoirí atá ag bailiú […]

  Read More...

  Nuacht Mheamrán 13.12.13

  Ar dtús, comhgáirdeachas ó chroí do chór agus grúpa cheoil traidisiúnta na scoile a raibh thar barr ar fad aréir ag ceolchoirm bliantúil na Nollag de Leoin Chill Chainnigh. Mile buiochas do Mhúinteoirí Ruth agus Fiona don obair iontach a dheineadar leo. Once again our group stole the show in St. Canice’s Cathedral.  Céilí na […]

  Read More...

  Nuacht Mheamrán Ghaelscoil Osraí 25ú Samhain 2013

  Cóisir Tae Boston/ Boston Tea party Míle buíochas dóibh siúd atá in ann tacú leis an gCóisir atá ar siúl oíche Aoine ag 7.30. Is féidir dul le Bord eile trí glaoch a chur ar Sabrine Bass (0863183877). Muna bhfuil tú in ann teacht, is féidir tacú leis an oíche trí thicéidí a cheannach don […]

  Read More...

  Nuacht-Mheamrán Ghaelscoil Osraí 8ú Samhain 2013

  Gaeilge Cuirimid i gcuimhne duit gurb í an riail is tábhachtaí inár scoilne ná gur Gaeilge priomh-theanga na scoile. Is conradh idir do pháiste agus an scoil atá i gceist nuair a thosaíonn do phaiste sa scoil go labhródh sé/sí Gaeilge an tam ar fad sa scoil, i gclós na scoile agus ag aon imeachtaí […]

  Read More...

  Nuacht Mheamrán/News Bulletin 15.10.2013

  Bille Scoile Táimid ag cur chugat an Bille Scoile don scoil-bhlain 2013/2014. Cuirimid i gcuimhne duit go bhfuilimid taréis ísliú suntasach a dhéanamh ar an méid airgid seo le roinnt bliana anuas. Chomh maith le sin tá sé tábhactach go dtuigeann gach éinne an méid a bhraitheann an scoil ar na híocaíochtaí seo ag teacht […]

  Read More...

  Nuacht-Bhunrán na Gaelscoile/ Gaelscoil News Bulletin 20ú Meán Fomhair 2013

  Do Shonraithe Teangmhála/Your Contact Details Cinntigh le do thoil go bhfuil do shonraithe teangmhála i gceart ag an scoil. Please ensure that all your contact details are correct in the school. In particular, we need the emergency contact number for every child to be updated as well as the correct number for our Textaparent service […]

  Read More...

  Nuacht-Bhunrán na Gaelscoile/ Gaelscoil News Bulletin 13.9.1

  Táimid chun triail a bhaint as slí nua chun nuacht na scoile a thabhairt duit. In áit Nuachtlitir mór fada L a sheoladh gach mí, táimid chun bunrán níos giorra a chur chugat níos rialta anois. Chomh maith le sin, beimid ag baint i bhfad níos mó úsáide i mbliana as suíomh idirlíon na scoile […]

  Read More...

  « Prev - Next »