Nuachtlitir 23ú Meán Fomhair 2014.
Tá tús iontach déanta againn leis an scoil-bhliain nua agus tá foghlaim, sport agus craic den scoth ar siúl i dtimpeallacht na scoile. Ach go háirithe tá Gaeilge den scoth á labhairt timpeall na háite. Is féidir leatsa cabhrú tríd an méid Ghaeilge gur féidir leat a úsáid le do pháiste sa bhaile, sa ghluaisteán agus in aon áit eile. Cabhraíonn sé go mór má úsáideann tu pé Ghaeilge atá agat timpeall na scoile, ag caint le na múinteoirí agus le foireann na scoile chomh maith. Tá an Choiste Gaeilge ag seoladh ‘Conradh na Gaeilge’ chugat amárach agus iarraimid ort é a phlé agus a shíniú le do pháiste.

We’ve had a great start to our school year and there is great and fun learning and activity going on around the school. We’re particularly happy that all our students have been speaking Gaeilge from the first day back and we remind you again that ‘Riail na Gaeilge’ is the most important of the school’s rules. When you chose Gaelscoil Osraí for your child it was because the language is the heart of what we do. You can help your child by using your own Gaeilge at every chance you get, at home, in the car but particularly around the school when speaking to teachers and school staff. We appreciate every word you speak to us and you should never feel nervous about using your Gaeilge with us. Our Irish Committee are sending you home a ‘Gaeilge contract’ in the coming days and we ask you to discuss it and sign it with your child.
Tae na dTuismitheoirí Nua/New Parents Tea
Beidh caifé, tae agus rudaí deasa againn do thuismitheoirí na naíonáin bheaga in halla na scoile an Aoine seo an 26ú Meán Fomhair óna 1.00 go dtí 2.00 pm. Tá fáilte roimh gach tuismitheoir sna naíonáin beaga agus táimid buíoch do Choiste na dTuismitheoirí as ucht an ócáid seo a eagrú.
We have our annual tea and coffee get-together for our Junior Infant parents this Friday in the school halla from 1.00 to 2.00 pm. Please come along and meet your fellow parents in our newest classes, even if you have older children in the school. Thanks to our Parents Association for their help in organising this lovely event.
Bí Páirteach/Get involved
Beidh cruinniú bliantúil Coiste na dTuismitheoirí ar siúl sa scoil ar an Máirt an 7ú Deireadh Fomhair ag 7.30 pm Beidh aoi-chainteoir againn ar an oíche ar an ábhar ‘Tuismitheoireacht Dearfach- Conas cabhrú le forbairt iompar agus sláinte meabhrach do pháiste.’ Ba bhrea linn dá dtiocfadh tuismitheoir amháin ar a laghad ó gach chlann sa scoil chun an ócáid seo.
Our Parent’s Association AGM takes place on Tuesday 7th October at 7.30 pm. We will have a guest speaker on the topic of ‘Positive Parenting-How to help develop positive behaviour and mental health in your child’. We would hugely appreciate if at least one parent from each family could attend.

We are also seeking volunteers for our School Development Fundraising Committee and people to help out with planning a number of very exciting events over our thirtieth anniversary year. Please contact Máistir Seán if you think you can help out in any way.

Bille Scoile
Ba bhreá linn dá bhféadfadh leat íoc as chostaisí scoile do pháiste chomh tapaidh agus is féidir má sé do thoil é. Mar ios eol duit tá obair iontach ar siúl sa scoil agus tá gach euro tábhactach don scoil chun an scoil a rith. Tá árdaithe beaga tagtha ar an mbille i mbliana taréis blianta de thitim.
Clúdaíonn do Bhille Árachas Pearsanta 24/7 do gach páiste sa scoil agus tá sé fíor-thabhactach go n-íocann gach éinne an bille dá bharr. Tá costaisí na ghníomhaíochtaí iontacha a dheanaimid sa scoil, cosúil leis an ghleacaíocht ata ar siúl an tseachtain seo, damhsa gaelach, snámh agus an-chuid eile. Faigheann tú na gníomhaíochtaí seo ar níos lú ná €50 an pháiste, i bhfad níos saoire ná taobh amuigh den scoil.
Mar dhreasacht do gach duine a íocann luath, beidh tarrac ar siúl do na tuismitheoirí go bhfuil an bille iomlán íoctha acu roimh an 17ú Deireadh Fomhair agus buafaidh tuismitheoir amháin méid an bhille ar ais.
We would love if you could settle up the bill for your child’s school costs as soon as possible please, particularly given all the financial pressures on the school this year with our exciting development work going on. There are some small increases after many years of reductions but we need to meet the costs of running the school with smaller levels of Government funding.
Your school bill covers the cost of 24/7 personal accident insurance for your child including outside of school and for this reason it is vital that you pay your contribution as fully as you can manage. The bill also covers the provision of materials for arts and crafts, photocopying and of course the great range of activities which you as parents have requested like the gymnastics classes started this week, our traditional and creative dance classes and the swimming classes we are so lucky to have on our doorstep. These are all provided far cheaper that you could expect outside of school.
As an added incentive this year, we will be holding a special draw for those who have paid their bille by the 17th October and one lucky parent will get a full refund of their bille for one child. You can pay the bille in the school office or we will email you in the coming days with a new electronic payments arrangement.
Bille Scoile 2014-2015
Naíonáin Bheaga €70
Naíonáin Mhóra €70
Rang 1 €90
Rang 2 €90
Rang 3 €105
Rang 4 €105
Rang 5 €105
Rang 6 €105

Ranganna Gaeilge
Beidh ranganna Gaeilge do thuismitheoirí agus aon duine fásta eile ag tosú an Luan seo chugainn ón 7.00-8.00 pm agus ag dul ar aghaidh ar feadh ocht seachtain agus beidh costas €50 ann don dtéarma. Is Múinteoir Ivan a bheidh ag múineadh na ranganna.
Gaeilge classes for all parents and any other adults who are interested will start in the school next Monday night and will continue for eight weeks. The cost is a very reasonable €50 for the term and classes will take place every Monday from 7 to 8 pm. You can book a place through the office.
Club Obair Bhaile
Tá club obair bhaile tosaithe ag Múinteoir Tanya agus Múinteoir Méabh agus tá éileamh mhór air. Tá liosta feitheamh cheana féin agus mar sin tá sé tábhactach go gcinntíonn tú d’áit agus go mbíonn tú ag freastal go rialta. Beidh club obair bhaile an Chlár um chomhlánithe scoile ag tosú an luan seo chugainn, arís idir 2.50 agus 3.50 gach lá. Beidh fáilte roimh na daoine a raibh le Rita an bhliain seo chaite agus má cheapann tú go bhfuil do pháiste i dteidil freastal ar an gclub seo, labhair leis an Máistir nó do Mhúinteoir Ranga le’d thoil.
Our school homework club has started again and is already full with a waiting list. It is important therefore that you confirm your place and attend regularly as others would love the place you have at the moment. Our other homework club, run by Rita last year will restart next Monday and all those attending last year are entitled to attend. This club is provided by the School Completion Programme and your child may qualify for this club as well as many other activities through the school year. Please contact your teacher or Seán as principal if you think your child could benefit from this extra help. Both homework clubs run from 2.50 to 3.50 pm.
Má ta tú fós ag lorg cabhair le obair bhaile do pháiste sa cheantar taréis scoile tá áiteanna ar fáil ag grúpa pobail LARC agus tá teachtaireacht uathu anseo.
‘Do you need After School care for your child? We have places available in our service, based in Clongowen on the Waterford Road. We are now offering a collection service from schools to our After Schools programme (please note that it is a walking collection only and is only available from the following schools…K.S.P, St John of God, Gaelscoil Osraí and St Patricks De la Salle ). When your child arrives at the After Schools they will receive a warm meal and will get support with their homework before enjoying fun educational activities to finish off the day. We open 2pm – 6pm Monday to Friday and prices start from as little as €20 per week. Call 056 7764700 for more info.


Ceol
Tá Mharhi Baird ó Comhaltas Schools Outreach ar ais linn i mbliana ag múineadh cheoil traidisiúnta le Ranganna 1,2,4 agus 5. Beidh Clár Kilkenny ón SCP ag déanamh ceol le Rang a 3 agus na naíonáin beaga agus beidh na múinteoirí ranga ag múineadh cheoil do Rang na naíonáin mhóra agus Rang a 6. Is Céadaoin ár lá mór cheoil gach seachtain ach beidh cleachtadh ar siúl gach lá ar scoil agus sa bhaile. Do na ranganna go bhfuil Mharhi acu, caithfidh na paistí dhá euro a thabhairt isteach gach seachtain. Iarraimid ar gach éinne cabhrú le se oar mhaithe le chaighdeán cheoil a árdú go leibhéal ard.
Tá an-áthas orainn chomh maith go bhfuil ár gcéad bosca cheoil cnaipí faighte againn ón SCP chun seans a thabhairt do pháistí an uirlis seo a fhoghlaim. Má tá bosca agat sa bhaile, fáilteoimid leo agus beidh Máistir Seán agus Michelle ón SCP ag múineadh bosca do pháistí go bhfuil sé uathu ar an gCéadaoin.
We are delighted to be continuing with Múinteoir Mharhi as aour music teacher through the Comhaltas Schools Outreach (http://www.schoolsoutreach.ie/) programme this year. Mharhi is taking Ranganna 1,2,4 and 5 while the children in Rang a 3 and Naíonáin Bheaga will have extra help from Clár Kilkenny of the School Completion Programme and Rang a 6 will continue with music in their classes. Wednesday is now our ‘Lá Mór Cheoil’ but we ask you to make sure your child has their tin whistle every day for practice and that they do a little bit at home as part of their Obair Bhaile. We are asking all children who attend Mharhi’s classes to bring in €2 per week to cover the costs involved. All of this, along with our school choir and our Grúpa Cheoil are helping to really lift the standard of music in our school.
We are also delighted to have been presented with our first button accordion by the School Completion Programme and Máistir Seán and Michelle from the SCP will be teaching the instrument to those interested on Wednesdays. If there is a spare accordion in your or a relative’s house we would welcome a loan or donation of the instrument to help with this new initiative.

Recommended Posts