Fáilte mhór ar ais roimh gach éinne inár scoilne, idir páistí, tuismitheoirí agus foireann iontach na scoile. Tá seasca naíonáin bheaga nua ag tosú linn arís i mbliana a tháinig ó chéad is a daichead ainm a bhí ag lorg áite linn, an méid is mó a bhí againn riamh. Táimid ag súil le an-bhliain foghlama againn agus an-bhliain chomhoibriú lena chéile ar mhaithe le páistí na scoile.

You are all hugely welcome back to school tomorrow, Thursday the 29th of August after such a fantastic summer. We welcome back all of our children, parents and of course our fantastic staff. We particularly welcome our sixty new Junior Infants who were lucky enough to get a place in our school. We had 140 applications for those 60 places this year, the highest number ever. We look forward to a great year of learning, fun and craic together and to all working together with the children’s learning the focus of all our work.

Páistí nua ar an saol/New Arrivals

Comhgáirdeachas ó chroí do Mhúinteoir Gráinne agus Damien ar shaolú a chéad páiste, Mícheál, le déanaí agus le Múinteoir Maria D agus le Damien ar bhreith a bhuachaill óg Tom thar an samhraidh. Saol fada agus sláinte acu beirt.

Warmest congratulations to Múinteoir Gráinne and Damien on the recent birth of their first child, Micheál and to Múinteoir Maria D and Damien on the birth of their second child Tom over the summer. Long and healthy lives to them both.

Múinteoirí

Comhgáirdeachas do Mhúinteoirí Ruth, Ivan agus Jennifer a bheidh linn ar feadh bliana, do Mhúinteoir Clíodhna a bheidh linn in áit Múinteoir Gráinne don gcéad téarma agus Múinteoir Máise a bheidh in áit Múinteoir Maria D. Is mar seo, mar sin,  a bheidh leagan amach na ranga anois don bhliain.

Congratualtions to Múinteoir Ruth, Ivan and Jennifer who have been appointed to positions with us for this school year, to Múinteoir Clíodhna who will replace Múinteoir Gráinne and to Múinteoir Máise who will replace Múinteoir Maria D for the first term. The following is the full list of teachers therefore for this academic year.

 

 

 

 

 

 

 

Ranganna agus Múinteoirí

Gaelscoil Osraí 2013 / 2014

Naíonain Bheaga 1

Múinteoir Maria Bríd

 

Naíonáin Bheaga 2

Múinteoir Méabh Ní Fhloinn      

 

Naíonáin Mhóra (Méabh)

Múinteoir Áine

 

Naíonáin Mhóra (Colette)

Múinteoir Colette

 

Rang a hAon (Áine)

Múinteoir Deirdre Uí Mhurchú

 

Rang a hAon (Siobhán)

Múinteoir Jennifer

 

Rang a Dó (Deirdre Maria/Jennifer)

Múinteoir  Ivan

 

Rang a Dó (Fiona/Deirdre)

Múinteoir  Deirdre Maria

 

Rang a Trí (Cáit)

Múinteoir Gráinne (Múinteoir Clíodhna ina háit)

Rang a Trí (Maria D)

Múinteoir Maria Ní Rathallaigh/Máire Ruth
(Roinnt Poist/Job Share)

(Múinteoir Orla do mhí Mheán Fomhair)

Rang a Ceathar (Máire Ruth/Ivan)

Múinteoir  Maria D.

(Múinteoir Máise don gcéad téarma)

 

Rang a Ceathar (Ruth)

Múinteoir Ruth

 

Rang a Cúig (Gráinne)

Múinteoir Fiona

 

Rang a Cúig (Tanya)

Múinteoir  Tanya

 

Rang a Sé (Sylvia)

Múinteoir Nioclás

 

Rang a Sé (Maria Bríd)

Múinteoir Brian

 

Tac Foghlama 1

Múinteoir Proinnsiasa

 

Tac Foghlama 2

Muinteoir  Iarla/Michelle

 

Tac Foghlama 3

Múinteoir  Méabh Uí Ch.

 

Tac Foghlama 4

Múinteoir  Gobnait

 

Tac Foghlama 5

Múinteoir Siobhán

 

 

Am Scoile

Tosaíonn an lá scoile ag 9.10 am do gach páiste. Táimid ag leagan an-bhéim i mbliana ar pháistí a bheith in am gach lá. Ba chóir do gach páiste a bheith ag seasamh ina line ag 9.10 am agus tabharfaidh an múinteoir an páiste go dtí an rang ag an am sin. Má tá tú déanach ar aon fáth, ba chóir duit do pháiste a thabhairt chun na hoifige agus cuirfear an páiste ar aghaidh ansin go dtí a rang féin.

School begins at 9.10 am each day and we are asking you to make a real effort to have your child at school in time this school year. Late arrivals cause disruption to the class and mean that your child can lose out on a substantial amount of learning time during the year. Remember that the informal time in the morning for settling in is vitally important for your child’s social development and that it also gives them the chance to begin their school day in a calm and relaxed manner. Children who are late are now asked to go to the school office and they will be delivered from there to their classes. In the near future, we will have a book where late arrivals will be signed in in order that we can all work towards a more punctual routine.

Beidh na naíonáin bheaga ag críochnú ag 12.00 meánlae go dtí an Aoine an 20ú Meán Fomhair. Ón Luan an 23ú ar aghaidh, críochnóidh siad gach lá ag 1.50 pm.

Remember that our Junior Infants finish their school day at 12.00 noon each day until Friday the 20th September. From Monday the 23rd onwards they will finish at 1.50 pm.

Oifig na Scoile/School office and communication policy

Tabharfaidh tú faoi deara go bhfuil athruithe tagtha ar fáiltiú agus oifigí na scoile. Is i lár na scoile anois atá oifig an Mháistir agus beidh Eibhlín, rúnaí na scoile, ag obair ó oifig nua-forbartha agus méadaithe ag barr na scoile. Déanfar gnó leis an rúnaí  trí haiste mar a dhéantar i bhformhór scoileanna anois. Ní  bheidh cead ag páistí, tuismitheoirí nó cuairteoirí eile dul isteach san oifig sin ach i gcásanna an-eisceachtúla. Ta a fhios againn gur athrú é seo ón módh cumarsáide a bhí againn ón am a raibh ár scoilne i bhfad níos lú ná mar atá anois. Beimíd buíoch as bhúr gcomhoibriú leis an athrú seo chun a chinntiú go ritheann an scoil níos fearr.

Cuirimíd i gcuimhne duit chomh maith go bhfuil polasaí cumarsáide againn ó thaobh teangmhail idir tuismitheoirí agus an scoil. Fáiltímid i gcónaí le teangmháil uaibh ar fón, trí ephoist agus bualadh isteach go dtí an scoil nuair go bhfuil gá. Bíonn an fhoireann i gcónaí sásta caint nó bualadh libh mar thuismitheoirí. Ní chóir, áfach, go gcuirfeadh sé seo isteach ar am foghlama na bpaistí. Toisc sin, ba chóir cruinniú ag am a oireann don dtuismitheoir agus don mhúinteoir a lorg tríd an oifig. Ní chóir riamh a bheith ag súil le cruinnithe neamh-fhoirmeálta i gclós na scoile gan choinneadh.

Cífidh tú chomh maith go bhfuil eochaircheap anois ar na dóirse isteach in halla na scoile. Ligfidh rúnaí na scoile isteach páistí tríd na doirse seo nuair nach bhfuil múinteoir leo. Arís is ar mhaithe le sábháltacht paistí an scoile atá an athrú seo.

You will notice some changes to the office layout of the school. The Principal’s office has now moved to the middle of the school and a new school reception and administration office has been created at the front of the school. In order to make the communication at the main office more efficient, we are now asking you to communicate with the school secretary through the new hatch inside the main door, as is common in most schools. It will no longer be acceptable for parents, children or other visitors to enter the school office except in exceptional circumstances. We appreciate that this is a different way of doing business than the way things have been done since our school was much smaller and we thank you for your co-operation in this regard. You are of course always welcome to contact the school by phone or email as you have always done.

You will also note that there is now a keypad access system into the main school hall. The school secretary will allow children into this area unless they are accompanied by their teacher. You will appreciate that this change is being introduced in order to improve the safety and security of everybody in our school. We also remind you that going directly to classrooms in the pre-fab area of the school is not acceptable either and that you should go to the school reception instead.

We remind you also of the communication policy of the school in relation to contacting staff. We are always delighted to speak to and meet with you as parents if you have issues in relation to your child’s learning or any other issues of concern. It is important, however, that such meetings do not interfere with the learning and teaching time of the school. It is vital, therefore, that you always contact the school office to arrange such meetings at a time that is equally suitable for both you and your child’s teacher. When arranging such meetings, remember that the important information is always given first to the class teacher and that only a very brief outline of the reason for the meeting is necessary before the teacher contacts you back. Please note that you should never expect informal meetings with the teacher on the school grounds. Staff should also not be contacted outside of school hours except in case of real emergency. 

Once again we remind you that Gaelscoil Osraí is a school that has always and will always value your input and ideas as parents. We hope that these small changes will make our school a better place and improve the efficiency of all that we do. They will also we hope lead to a more secure, safe and comfortable school environment for children, staff and parents alike.

 

Recommended Posts