Nuachtlitir Tús na Bliana 2017/2018

Fáilte chroíúil ar ais ar scoil gach éinne agus failte speisialta roimh ár gcaoga ceathar naíonáin beaga nua. Tá 442 páiste linn i mbliana agus táimid ag súil le bliain iontach foghlama, spraoi agus iontaisí an tsaoil. Beimid ag súil le bheith ag comhoibriú libh mar thuismitheoirí chun go mbeidh suaimhneas agus sonas ag ár bpáistí agus go réiteofar aon fhadhb chomh tapaidh agus i slí chomh éifeachtach agus gur féidir linn le chéile. Cuirimid in iúil duit go bhfuil sé fíor-thábhactach labhairt le múinteoir agus an scoil nuair go bhfuil buairt ort faoi aon rud a bhaineann le do pháiste agus gan ligint do rud leanúint ar aghaidh. Formhór an ama is leor nóta i ndialann obair bhaile ach má tá fáth agat labhairt leis an múinteoir, cur glaoch ar an oifig le’d thoil ag 056 7765697 chun cruinniú a lorg nó cur ephoist go runai@osrai.com Is fearr gan ceisteanna móra a árdú le múinteoir ghnóthach roimh nó díreach an lae scoile nuair go bhfuil siad ghnóthach le do pháiste agus páistí eile.

You are hugely welcome back to a brand new school year where we all start afresh and hopefully refreshed after our summer break. A particular welcome to our 54 new Junior Infants in Múinteoir Ruth and Jennifer’s classes. We have 442 children this year and look forward to a wonderful year of learning, play and the wonders and surprises of life. We look forward to working together with you as parents to ensure your child’s wellbeing and happiness and also to finding a way to deal with any occasional problems that may arise as quickly and effectively as we all would like. We remind you therefore, that a problem brought to our attention quickly is always the easiest one to solve. A quick note in your child’s homework diary (they’re coming soon!) is normally enough but if you feel you need to speak to a teacher, please contact Eileen in the office on 056 7765697 or email runai@osrai.com to arrange an appointment. It’s always much better not to ‘doorstep’ a teacher with an issue of concern when they are busy with children in the morning or at the end of the school day.

Laethanta Saoire na Bliana

Seo a leanas na laethanta saoire i rith na bliana. Here are the holiday arrangements for the year to help you plan the escapes! Please try to limit the time your child misses in school outside of these times and please make a special effort to be on time in the morning J

Tá sonruithe oscailte na scoile ar fad ar ár suíomh idirlíon ag http://www.osrai.com/feilire-events-calendar/

All the details of our school openings and closures for the 2017-2018 school year are on our school website at http://www.osrai.com/feilire-events-calendar/

Here are most of the important dates for the next school year 2017/2018.

31ú Lúnasa: Tús na Scoilbliana

30ú Deireadh Fomhair-3ú Samhain: Briseadh na Samhna/November Break

22ú Nollaig: Leathlá do saoire na Nollag

8ú Eanair 2018: Ar ais ar scoil don bliain nua

15ú agus 16ú Feabhra 2018: Briseadh an Earraigh.

19ú Márta: Lá Saoire Poiblí Lá le Pádraig

23ú Márta: Leath lá do saoire na Cásca

9ú Aibreán: Ar ais ar scoil taréis na Cásca

7ú-11ú Bealtaine: Briseadh Bealtaine.

29ú Meitheamh: Deireadh na Scoilbliana.

 

Bille Scoile

Tá bille scoile na bliana seo coimeádta againn díreach mar a bhí anuraidh ach amháin le hardú beag do na naíonáin beaga.  Iarraimid ort an bille a íoc chomh luath agus is féidir agus beidh tarrac againn arís d’aon tuismitheoir atá íoctha go hiomlán roimh deireadh mí Mheán Fomhair.

The school contribution for your child has been kept at the same level as last year except for a small increase in the Junior Infant bill. Please remember this amount covers essential costs in the school including 24-hour insurance for your child, inside and outside of school, the book rental scheme in the senior classes and the costs of the extra tuition in sports, yoga, dance and swimming which our parents have always valued. You can pay your contribution now by clicking on the ‘Pay Now’ tab at www.osrai.com and entering the email address you use to receive school emails. All children whose bill is fully paid by the end of October will enter a draw to receive a full refund of the bille.

Lón Sláintiúil-Buíochas don dtacaíocht

Cuirimid in iúil duit féachaint ar na treoirlínte atá curtha amach againn faoin lón sláintiúil sa scoil.

We remind you to look again over our Healthy Lunches policy on the link below. Our policy is designed to make life easier for you as parents in choosing the healthy option for your child in their school nutrition every day and to help us have a consistent set of rules for all our children. Please ensure also that in-keeping with our Green School policy that your child brings their food and drinks in reusable containers and that we avoid tin foil, cling-film and all other unnecessary packaging in their lunch boxes and it would be great if you could teach them how to rinse out yoghurt cartons, milk cartons etc before they are recycled in school.

http://www.osrai.com/polasaithe-na-scoile-school-policies/polasai-lon-slaintiuilhealthy-lunch-policy/

Club Obair Bhaile

Beidh an club obair bhaile ag tosú ar an luan seo chugainn, an 11ú Meán Fomhair le Múinteoirí Tanya agus Méabh. Tá nótaí imithe abhaile le páistí go bhfuil suim acu a bheith páirteach agus bíonn an-éileamh ar seo i gcónaí. Seol an nóta ar ais chomh tapaidh agus gur féidir.

Beidh club obair bhaile an Clár um Chríochnú Scoile ag tosú ar an 18ú. Tar i dteangmháil linn má cheapann tú go bhfuil tú i dteideal an seirbhís seo a úsáid.

Múinteoir Tanya and Méabh will again provide an after school homework club service from Monday to Thursday for an hour after school. Places are now being allocated so we ask you to return the forms as quickly as possible to reserve a place.

The free club provided by the School Completion Programme will begin at the same times on Monday the 18th and if you think you are entitled to a place on the scheme, please let us know.

Ranganna Gaeilge

Beidh ranganna Gaeilge do thuismitheoirí ar siúl sa scoil ag tosú le ar an Máirt an 19ú Meán Fomhair má tá go leor éileamh ann. Is €30 le haghaidh ocht seachtain an táille agus is Múinteoir Ivan arís atá chun na ranganna a rith. Beidh fáilte roimh tosaitheoirí agus feabhsathóirí agus má tá suim agat cur glaoch ar Eibhlín san oifig nó seol ephoist go ivan@osrai.com le d’ainm agus uimhir teangmhála.

If you want to get your Gaeilge back up and running, Múinteoir Ivan will be teaching classes for parents in the school this term, starting on Tuesday the 20th September if there is sufficient demand.  The cost is just €30 for eight weeks and beginners and improvers are welcome. If you would like to take part call Eileen in the office or email ivan@osrai.com with your name and contact number.

Playball ar ais

The Playball company begin again on Thursday 21st Sept. The cost is €65 for ten weeks of this after-school sports service for children from Naíonáin Bheaga to Rang a 4. You can get more information at www.playballsoutheast.ie

Rince Ghaelach

Tosóidh rinnce gaelach ag Múinteoir Evelyn an Luan seo chugainn agus beidh sí ag cur ranganna i ndiaidh am scoile ar fáil dóibh siúd go dteastaíonn sé uathu chomh maith.

Our class Irish dancing classes begin again on Monday next and Múinteoir Evelyn will also provide classes after school on Monday also.

Peil Ghaelach

Beidh tréanail do pheil ghaelach na mbuachaillí agus cailíní ag tosú ar an Luan seo chugainn i ndiaidh am scoile óna 3.00 go 4.30 pm. Tá failte roimh gach páiste ó Rang a 4-6 a bheith bainte leis. Bí cinnte go bhfuil bróga peile, brístí ghearra agus cosantóir fiacla ag do pháiste. Beidh na buachaillí ag tréanáil i nGort na Learóige (páirc Séamus Stiofáin) agus na cailíní ar pháirc nua astro na scoile.

The Cumann na mBunscoil football season starts immediately with training for our boys and girls teams starting next Monday afternoon from 3-4.30 pm in Larchfield (James Stephens pitch)for the boys and on the school Astro pitch for the girls. All children from 4th to 6th class are welcome to come along and please ensure your child has shorts, football boots or runners and most importantly mouth guards to protect their teeth which are now compulsory.

Páirc an Chrócaigh

Comhgáirdeachas mhór do Jack Aighlmear, R a 6 na bliana seo chaite, a d’imir peil i bPáirc an Chrócaigh roimh chluiche leath-cheannais na hÉireann idir Átha Cliath agus Tír Eoghain. Bhí Jack an-sásta go raibh geansaí Átha Cliath á chaitheamh aige agus níos sásta gur scóráil sé cúl ós comhair na Dubs ar Chnoc 16. Beidh lá mór eile ag Freya Hardy Petit den Mange a bheidh ag imirt roimh craobh peile ne hÉireann idir Áth Cliath agus Maigh Eo.

A huge congratulations to Jack Aighlmear, sixth class pupil from last year who represented our school in the Cumann na mBunscoil football game before the All Ireland semi-final between Dublin and Tyrone. Jack was delighted to wear the sky blue of Dublin and better again to score a goal in front of the Hill 16 supporters. We are delighted also that Jack’s classmate Freya Hardy Petit de Mange will represent the school before the All Ireland final between Dublin and Mayo on Sept. 17th.

Camógaíocht-Cill Chainnigh Abú

Guímid gach rath ar imreoirí chamógaíochta an chontae ar an Domhnach an 10ú lá Meán Fomhair, go háirithe Laura Ní Mhurchú ar phainéal sinsir Chill Chainnigh. We wish the Kilkenny camogie senior team the very best in Sunday week’s  All Ireland final, particularly past pupil Laura Ní Mhurchú on the senior panel.

Craobh faoi 21

Comhgáirdeachas agus go neirí ádh le Huw Ó Leathlobhair, iar-scoláire na scoile, a d’imir i lár páirce ar fhoireann faoi 21 Chill Chainnigh i leath-chraobh na hÉireann san iomáint agus go n-eirí leis sa chraobh seachtain ón Sathairn i gcoinne na Gaillimhe.

Congratulations and best of luck to Huw Lawlor, past pupil, who starred at midfield in Kilkenny’s U-21 semi-final victory over Derry and best of luck to him in next week’s final against Galway. Commiserations to past pupils Niall Ó Breasaíl, Conchubhair Ó Floinn agus Lúcás Ó Murchú who lost out in the Minor championship and of course to school parent Pat O’ Grady who managed the team. Beidh lá eile!

Ceol agus canadh

Beidh cór na scoile faoi stiúir Múinteoirí Ruth agus Rós an-ghnóthach ar fad i mbliana. Beidh siad ag glacadh páirt i gceolchoirm Peace Proms na hÉireann agus i bhFéile Cheoil Chill Chainnigh san Earrach agus tá súil againn go mbeidh ceolchoirm na Gaelscoile ar siúl arís sa Watergate timpeall an am chéanna. Tosóidh an chleachtadh chóir ag am loin ar an Luan seo chugainn agus iarraimid ort do pháiste a spreagadh chun a bheith páirteach.

Mar an gcéanna le Grúpa Cheoil na Scoile, an bhféadfá do pháiste a mholadh chun a bheith páirteach. Tá súil againn leanúint ar aghaidh le ranganna fidil agus tosú le ranganna bosca cheoil go luath. Ba bhreá linn dá mbeadh an ghrúpa cheoil lán go barra i mbliana le buachaillí agus cailíní faoi stiúir Múinteoirí Fiona, Neasa agus Proinnsiasa.

Our school choir are due to have a very busy year, taking part in the All Ireland Peace Proms choir and Kilkenny Music Festival in the spring and also in our biannual Gala concert in the Watergate Theatre around the same time. Choir practice begins next Monday at lunch time and we ask you to urge your child to take part. Múinteoir Ruth and Rós will be in charge of the choir while Múinteoirí Fiona, Neasa and Proinnsiasa will be taking the school’s traditional music group.

We also hope to have our fiddle classes continuing and to start accordion classes in the near future. Of course singing and music continue in each classroom too and remember to have the feadóg stáin in the bag at all times. Here’s to a music-filled year!

 

 

 

 

Recommended Posts