Nuachtlitir Tús na Bliana 2016/2017

Fáilte chroíúil ar ais ar scoil gach éinne agus failte speisialta roimh ár gcaoga seacht naíonáin beaga nua. Tá 434 páiste linn i mbliana agus táimid ag súil le bliain iontach foghlama, spraoi agus iontaisí an tsaoil. Beimid ag súil le bheith ag comhoibriú libh mar thuismitheoirí chun go mbeidh suaimhneas agus sonas ag ár bpáistí agus go réiteofar aon fhadhb chomh tapaidh agus chomh i slí éifeachtach agus gur féidir linn le chéile. Cuirimid in iúil duit go bhfuil sé fíor-thábhactach labhairt le múinteoir agus an scoil nuair go bhfuil buairt ort faoi aon rud a bhaineann le do pháiste agus gan ligint do rud leanúint ar aghaidh. Formhór an ama is leor nóta i ndialann obair bhaile ach má tá fáth agat labhairt leis an múinteoir, cur glaoch ar an oifig le’d thoil ag 056 7765697 chun cruinniú a lorg nó cur ephoist go runai@osrai.com Is fearr gan ceisteanna móra a árdú le múinteoir ghnóthach roimh nó díreach an lae scoile nuair go bhfuil siad ghnóthach le do pháiste agus páistí eile.

You are hugely welcome back to a brand new school year where we all start afresh and hopefully refreshed after our summer break. A particular welcome to our 57 new Junior Infants in Múinteoir Maria Bríd and Jennifer’s classes. We have 434 children this year and look forward to a wonderful year of learning, play and the wonders and surprises of life. We look forward to working together with you as parents to ensure your child’s wellbeing and happiness and also to finding a way to deal with any occasional problems that may arise as quickly and effectively as we all would like. We remind you, therefore that a problem brought to our attention quickly is always the easiest one to solve. A quick note in your child’s homework diary (they’re coming soon!) is normally enough but if you feel you need to speak to a teacher, please contact Eileen in the office on 056 7765697 or email runai@osrai.com to arrange an appointment. It’s always much better not to ‘doorstep’ a teacher with an issue of concern when they are busy with children in the morning or at the end of the school day.

Laethanta Saoire na Bliana

Seo a leanas na laethanta saoire i rith na bliana. Here are the holiday arrangements for the year to help you plan the escapes! Please try to limit the time your child misses in school outside of these times and please make a special effort too to be on time in the morning J

Briseadh na Samhna/Hallowe’en Break

Dúnta Dé Luan 31 D. F. go dtí Aoine 4 Samhain (san áireamh). Closed from Monday 31st October to Friday 4th November inclusive.

Nollaig: leathlá ar an Déardaoin 22 Nollaig/ Half day on Thursday 22nd December

Scoil ar oscailt arís ar an Luan 9 Eanair/ School reopens on Monday 9th January.

Seachtain saor i mí Feabhra- dúnta  20 go dtí  24 Feabhra/ Mid Term Break for week of 20th to 24th February inclusive.

Cáisc: leath lá ar an Aoine 7 Aibreán/ Easter break half day on Friday 7th April

Scoil ar oscailt arís Luan 24 Aibreán/ School reopens on Monday 24th April

Lá saoire bainc/ Bank Holiday 1 Bealtaine/May 1st.

La saoire bainc/Bank Holiday  5 Meitheamh/5th June

Laethanta saoire an tSamhraidh: leathlá ar an Aoine 30 Meitheamh
Half day closing for Summer Holidays on Friday 30th June 2017.

Slán le Gráinne

Tá an-bhrón orainn go ndúramar slán le Múinteoir Gráinne Ní Chinnéide i rith an tsamhraidh. Tá post faighte ag Gráinne i nGaelscoil Átha Í, áit a bhfuil sí féin, a fear chéile Damien agus Mícheál óg ina chónaí. Tháinig Gráinne chugainn i 2005 agus tá aon bhliain déag iontach, spreagúil caite aici mar mhúinteoir ranga den scoth. Thug sí a cuid Ghaoluinn iontach Chorca Dhuíbhne d’ár bpáistí leis an béim ar shaibhreas teanga agus í i gcónaí ag súil le hard-chaighdeán, rud a bhain na paistí faoina cúram amach le meangadh mór gáire ar a chuid aghaidheanna. I measc ár bhfoireann, ba anam na cóisire í i gcónaí agus ní bheifeá riamh i ndroch-foirm taréis casadh léi. Bhí sí dílis do agus thar a bheith bródúil as an gcaighdeán ard a bhaineamar ar fad amach. Guímid gach uile rath ar Ghráinne agus tá a fhios againn go bhfuil seod múinteora faighte ag lucht Chill Dara.

It is with a heavy heart that we said goodbye during the summer to Múinteoir Gráinne Ní Chinnéide after a wonderful eleven years as a class teacher in our school. Gráinne is heading north to our neighbours in Gaelscoil Átha Í in Athy where she, her husband Damien and young son Micheál have been living for the last few years. Gráinne brought us her wonderfully rich Gaeilge from the Corca Dhuibhne Gaeltacht and the children who were lucky enough to have been taught her learned a richness of language that they hardly noticed, such was Gráinne’s easy way of getting the best from them in every way. As a staff member, Gráinne was always the life and soul of the party and was unerringly proud of and positive about the high standards and great atmosphere our school has always had at its core. We will miss Gráinne and wish her the very best in the future. Gaelscoil Átha Í have gotten a gem who has left her mark in the marble city.

Guímid gach rath chomh maith ar Mhúinteoir Martina Delaney. Tá dhá bhliain caite ag Martina ag roinnt poist sa tacaíocht foghlama linn agus tá sí ag filleadh anois ar Scoil Shóisear Naomh Eoin. Bhí Martina i gcónaí cinneálta agus éifeactach mar mhúinteoir le cuid d’ár bpáistí go raibh spreagadh uathu agus chuir sí go mór lenár scoil i gcoitinne. Arís, guímid ádh mór uirthi amach anseo.

We also wish Múinteoir Martina Delaney the very best as she heads back to St. John’s Junior School, having been job sharing in our school for the past two years. Martina was a considerate and effective teacher for many of our children in the learning support position and added greatly to our school. We also wish her the very best in the future.

Bille Scoile

Tá bille scoile na bliana seo coimeádta againn díreach mar a bhí anuraidh. Iarraimid ort an bille a íoc chomh luath agus is féidir agus beidh tarrac againn arís d’aon tuismitheoir atá íoctha go hiomlán roimh deireadh mí Mheán Fomhair.

The school contribution for your child has been kept at the exact same level as last year. Please remember this amount covers essential costs in the school including 24-hour insurance for your child, inside and outside of school, the book rental scheme in the senior classes and the costs of the extra tuition in sports, yoga, dance and swimming which our parents have always valued. You can pay your contribution now by clicking on the ‘Pay Now’ tab at www.osrai.com and entering the email address you use to receive school emails. All children whose bill is fully paid by the end of October will enter a draw to receive a full refund of the bille.

Lón Sláintiúil-Buíochas don dtacaíocht

Táimid fíor-bhuíoch don bhfáilte atá curtha ag tuismitheoirí roimh na treoirlínte nua atá curtha amach againn faoin lón sláintiúil sa scoil. Mar is eol daoibh, is taréis plé fada i measc pobal uile na scoile a thánamar ar an bpolasaí seo mar chuid d’obair ár gcoiste Scoil ag Spreagadh Sláinte. Chuireamar suirbhé go gach tuismitheor anuraidh agus bhí tromlach agaibh i bhfábhar deireadh a chur le ‘treat na hAoine’ ar mhaithe le sláinte ár bpáistí chomh maith le cur i bhfeidhm níos láidre de na moltaí atá againn. Más maith leat a bheith páirteach san obair seo, tá fáilte i gcónaí roimh aon tuismitheoir gur mhaith leo a bheith ann. Tá an dréacht-pholasaí agus an liosta de na bia agus deochanna atáimid ag moladh ag an nasc seo.

http://www.osrai.com/polasaithe-na-scoile-school-policies/polasai-lon-slaintiuilhealthy-lunch-policy/

We are very thankful for your support and welcome for our revised healthy lunch policy. This policy has been reviewed as part of a lengthy process of consultation with all the school community, particularly you as parents. The survey which the majority of families completed was overwhelmingly in favour of ending the ‘Friday treat’ and stronger enforcement of the clear rules we now have to encourage healthier eating in our school. The decision to implement a healthy eating policy was one taken by our parents in the first place and is a major part of our image as a health promoting school. Our committee has five parents on it and we actively welcome any others who would like to take part. This is viewed as a very positive contribution to our children’s health in a society trying to come to grips with the huge issues of childhood health. You can find the draft policy and list of the recommended and discouraged foods at this link on our website.

http://www.osrai.com/polasaithe-na-scoile-school-policies/polasai-lon-slaintiuilhealthy-lunch-policy/

Club Obair Bhaile

Beidh an club obair bhaile ag tosú an luan seo chugainn, an 12 Meán Fomhair le Múinteoirí Tanya agus Méabh. Tá an club seo lán agus tá a fhios againn go bhfuil díomá ar roinnt daoine nach bhfuair áit. Tá seans go mbeidh áiteanna ar fáil i rith na bliana.

Beidh club obair bhaile an Clár um Chríochnú Scoile ag tosú ar an 19ú. Tar i dteangmháil linn má cheapann tú go bhfuil tú i dteideal an seirbhís seo a úsáid.

Múinteoir Tanya and Méabh will again provide an after school homework club service from Monday to Thursday for an hour after school. Places have now been allocated and while we know many of you did not get a place, vacancies may arise during the year.

The free club provided by the School Completion Programme will begin at the same times on Monday the 19th and if you think you are entitled to a place on the scheme, please let us know.

Camógaíocht-Cill Chainnigh Abú

Guímid gach rath ar imreoirí chamógaíochta an chontae ar an Domhnach seo, go háirithe Laura Ní Mhurchú ar phainéal sinsir agus Ciara Ní Fhaoláin ar phainéal idirmheánach atá beirt ina n-iarscoláirí na scoile. Tréaslaímid chomh maith le Sinéad Ní Chaoimh, Caoilfhionn Ní Argáin, Ailbhe de Gaillí, Saoirse Ní Chumascaigh, Aoibhe Ní Ghormáin agus Ciara Ní Dhubhshláine a bhuaigh craobh sinsir an chontae sa Pheil Ghaelach le Cathair Chill Chainnigh agus go neirí leo i gcraobh Laighin amárach.

We wish the Kilkenny camogie teams the very best in Sunday’s  All Ireland finals, particularly past pupils Laura Ní Mhurchú on the senior panel and Ciara Ní Fhaoláin on the Intermediate panel. We also congratulate Sinéad Ní Chaoimh, Caoilfhionn Ní Argáin, Ailbhe de Gaillí, Saoirse Ní Chumascaigh, Aoibhe Ní Ghormáin agus Ciara Ní Dhubhshláine on their victory in the county ladies football senior final last week with Kilkenny City and commiserate with Bláthnaid de Gaillí on the defeated Thomastown team.

Comhbhrón le clann Caroline

Guímid comhbhrón le clann Caroline Sloane a bhfuair bás ag aois i bhfad ró-óg le déanaí. Bhí sí ag fulaingt le breoiteacht le tamaill ach is le crógacht gur throid sí chun deiridh. Bhí Caroline mar thuismitheoir ár scoilne lena hiníon Eli agus mac Ben linn anseo. D’oibrigh Caroline sa scoil chomh maith mar mhúinteoir ealaíne, uaireanta go hiomlán deonach. Beidh a rian go deo ar saol ár scoilne de bharr an lógó iontach a chruthaigh sí dúinn atá ar éide scoile gach páiste ó lár na hochtóidí ar aghaidh. Beidh Caroline go deo inár gcuimhne agus bheadh áthas an domhain uirthi gur thosaigh a céad garpháiste Noah linn cúpla lá taréis a bás. Beidh a hoidhreacht slán sábhálta ar feadh i bhfad eile.

We send our sincere sympathies to the Sloane family on the recent and untimely death of Caroline at far too young an age. Caroline had battled illness bravely. Caroline was a parent of our school with daughter Eli and son Ben but also worked as an art teacher, quite often giving generously of her time on a voluntary basis. She will remain at the  heart of our school however as a result of designing our wonderful school crest which takes pride of place in halla na scoile and on the shirts and ‘geansaí’s’ of all our children. Caroline was delighted that her first grandchild Noah started in our school though unfortunately she just missed out on being there to accompany him. Go mbeidh leaba i measc na naoimh agat Caroline.

Ranganna Gaeilge

Beidh ranganna Gaeilge do thuismitheoirí ar siúl sa scoil ag tosú le hoíche chlárúcháin ar an Máirt an 20ú Meán Fomhair. Is €30 le haghaidh ocht seachtain an táille agus is Múinteoir Ivan arís atá chun na ranganna a rith. Beidh fáilte roimh tosaitheoirí agus feabhsathóirí.

If you want to get your Gaeilge back up and running, Múinteoir Ivan will be teaching classes for parents in the school this term, starting with registration on 7 pm on Tuesday the 20th September. The cost is just €30 for eight weeks and beginners and improvers are welcome.

Playball ar ais

The Playball company begin again on Thursday 22nd Sept. The cost is €65 for ten weeks of this after-school sports service. You can get more information at www.playballsoutheast.ie

 

 

 

 

Recommended Posts