Nuachtlitir na Samhna 2015

Cailíní sa Chraobh

Comhgáirdeachas d’ár bhfoireann iontach peile na gcailíní a bhuaigh leath-chraobh an chontae inniu i gcoinne Chill Manach. Go neirí go geal leo sa chraobh. Mí-ádh do na buachaillí a chaill i gcoinne scoil Naomh Chainnigh sa leath-chraobh inniu. D’imríodar go hiontach le dhá mhí anuas ach bhí foireann láidir eile ag ár gcomharsain inniu a bhí beagáinín ró-mhaith dúinn. Míle buíochas do Mhúinteoirí Maria Bríd, Méabh agus Siobhán don obair le na cailíní agus do Mhúinteoirí Brian agus Nioclás don tréan-iarracht le na buachaillí arís i mbliana.

Cruinnithe Tuismitheoirí/Múinteoirí

Beidh ár gcruinnithe bliantúla eadraibh mar thuismitheoirí agus na múinteoirí a mhúineann bhúr bpáistí ar siúl ar an gCéadaoin agus Déardaoin an 26ú  agus 27ú Samhain i seomra ranga do pháiste. Is idir 3.00 agus 5.30 pm go mbeidh na cruinnithe ar siúl agus tá clár ama ar dhoras do mhúinteora anois chun an t-am is fearr a oireann duit a líonadh isteach. Is féidir chomh maith glaoch a chur ar Eibhlín san oifig chun am a líonadh isteach duit nó ephoist a chur go runai@osrai.com faoi. Muna n-oireann an dá lá sin duit, is féidir socrú a dhéanamh a oireann leis an múinteoir ranga. Beidh na múinteoirí tacaíochta foghlama a chabhraí! onn le do pháiste ar fáil ar na laethanta sin chomh maith.

Is do thuismitheoirí ó Rang na naíonáin mhóra go Rang a Sé atá i gceist ag an am seo agus beidh cruinnithe na naíonáin bheaga ar siúl i mí Eanáir nuair go bhfuil na paistí níos socruithe.

Our annual parent/teacher meetings from Naíonáin Mhóra to Rang a 6 take place on Wednesday and Thursday the 26th and 27th November in your child’s classroom. The meetings will take place from 3 to 5.30 pm and timetables are available on the classroom door to be completed now. You can also contact Eibhlín in the school office to arrange a time, either by phone or by email at runai@osrai.com . Our learning support teachers who may give extra help to your child will also be available on those days. If for any reason those days do not suit you, please contact the office to arrange a mutually suitable alternative time.

Please note that the parent/teacher meetings for Junior infants will take place in January when the children have fully settled into school life.

Díolacháin Leabhair Khan

Beidh díolacháin bliantúil scoile leabhair Ghaeilge agus Béarla ar siúl san halla ar an dá lá chéanna. Seans iontach é seo chun leabhair den scoth a cheannach i gcomhair do phaiste fein nó mar bhronntannais Nollaig.

Our annual book fair in conjunction with Khan’s Books takes place on the evenings of the parent teacher meetings and this is a great opportunity to buy good quality Irish language and English language books for your own children or indeed as Christmas presents while supporting the school’s library fund in the process.

Crannchur na Scoile

Táimid thar a bheith buíoch díobh don dtacaíocht iontach le chrannchur triocha bliain na scoile. Tháinig méid iontach airgid isteach an chéad seachtain agus cuirfidh sé go mór le tógáil na scoile atá faoi lán tseoil. Beidh an dara agus an triú tarrac ar siúl ar an Aoine seo agus iarraimid oraibh a chinntiú go dtagann na cártaí ar ais ar an Déardaoin seo go dtí do mhúinteoir ranga le’d thoil. Ná dearmad gur féidir leat nó le haon duine a bheith sa tarrac aon seachtain ar €5 a íoc agus beidh seans acu cuid den €230 i nduaiseanna a bhuachaint ar an Aoine.

We are hugely grateful for the fantastic support we received for the first week of our 30th anniversary school draw. A fantastic amount came in in what we know are difficult times and we have made a great start in raising the extra funds we need for our new school extension, which as you can see is making great progress. Our second and third draws take place this Friday and we ask you to ensure all cards are returned tomorrow or on Friday morning to the school office. Please remember also that anybody can support the draw any week for just €5 and they will be in the pot for the €230 worth of prizes in our Friday draw.

Here are the winners from our first draw:

€100: Brian Ó Gladnaí
€50: Joe Casserly
€30: Cara Ó Maolriada
€20: Nicola Ní Rinn

Duais Díoltóra (Seller’s Prize)
€20: Oilibhéar Ó Donnacháin
€10: Laoiseach Ní Cheallaigh

Bille Scoile Buíochas agus Duais
Táimid thar a bheith buíoch díobh ar fad go bhfuil an bille scoile iomlán nó aon chuid do íoctha agaibh. Táimid an-chóngarach anois don méid iomlán a bhailíomar sa scoil-bhliain deireanach ar fad. Is féidir leanúint ar aghaidh ag íoc pé méid gur féidir leat tré oifig na scoile nó ar líne ag  https://www.aladdin.ie/p/6065820497084416 . Is féidir leat níos lú ná na méid iomlán a íoc tré bhrú ar an gcnaipe ‘Change’.

We are hugely thankful for your generous response in paying all or some of your child’s Bille Scoile to meet vital costs the school has and also the costs of the extra sports and other learning opportunities we are providing. You can continue to pay whatever amount you can through the school office or online at https://www.aladdin.ie/p/6065820497084416 You can pay less than the full amount here by clicking on the ‘Change’ button and entering the amount you would like to pay at this time.

Tá áthas orainn a fhógairt gur bhuaigh Paul Kavanagh agus Orla Nic Fhionnlaíoch an duais don gclann a d’íoc an bhille scoile agus faigheann siad bille scoile iomlán do pháiste amháin ar ais dá bharr. Is iar-scoláire í Órla agus is clann thar a bheith tacúil d’obair na scoile atá iontu.

Boscaí na Nollaig

Tá áthas orainn a bheith ag glacadh páirt arís i bhfeachtas ‘Bosca na Nollag’ do pháistí i dtíortha bochta. Táimid ag iarraidh oraibh bosca na Nollaig a líonadh le bréagáin, éadaí agus ábhair phearsanta beaga roimh an Chéadaoin seo chugainn an 12 Samhain agus baileófar iad ansin  chun iad a chur thar lear.

We are delighted once again this year to support the Team Hope Christmas Box appeal where our children fill a Christmas box with small gifts for disadvantaged children in poorer countries than our own in Central and Eastern Europe and Africa. This is a nice way of celebrating the important Christmas message before the madness of the commercial season begins and reminding our children that many are worse off than we are at this time. All the details are on www.teamhope.ie and we would ask you to fill a Christmas shoebox with small personal items like toys, educational aids and new small items of clothing before next Wednesday the 12th November so they can be shipped in time for Christmas.

Comhneartú

Tá dáta an searmannas Chomhneartú socruithe anois agus is ar an Satharn an 9ú Bealtaine 2015 go mbeidh sé ar siúl in Árdeaglais Naomh Mhuire ag 11.00 do Ranganna 5 agus 6. Mar is eol díobh, beidh an Chéád Chomaoineach ar siúl ag Rang a 2 an tseachtain roimhe sin ar an Satharn an 2 Bealtaine i Séipéal Naomh Fhiachra ag 11.00 chomh maith.

The dates for both our Confirmation and First Communion ceremonies have now been fixed. 5th and 6th classes will celebrate their confirmation ceremonies in St. Mary’s Cathedral on Saturday the 9th May 2015 at 11.00 am while our first communion ceremony takes place the previous Saturday the 2nd May in St. Fiachra’s Church, Loughboy at 11.00 am also.

Ceol

Bhí ‘Seisiún’ iontach againn díreach roimh an bhriseadh le beagnach gach rang ó Rang 1 go Rang 6 ag seinnt cúpla tiúin ar an bhfeadóg stáin agus mhair an cheol beagnach uair a chloig. Chomh maith le sin, bhí aoi-cheoltóirí iontacha againn ar an lá, Seathrún Ó Casaide ar bouzouki agus méarchlár, Billy Carrigan ar na píobaí uillinn, Brian O’ Dea ar an mbosca cheoil agus leads iontacha Banna Cheoil Píobaí Móra Chill Chainnigh a d’árdaigh an díon ó halla na scoile. Is taisepántas iontach a bhí ann don dul chun cinn ata déanta againn ó thaobh chúrsaí cheoil de sa scoil le cúpla bliain anuas le chabhair mhór ó Chlár Kilkenny ón CHlár um CHomhlánaithe Scoile, le obair iontach ó chuid d&! rsquo;ár múinteoirí agus ach go háirithe leis an inchur ó Mharhi Baird ó Comhaltas Outreach atá ocht rang ag baint tairbhe as faoi láthair.

Chun daoine a spreagadh chun tacú le na ranganna sin, táimid ag gearradh an táille dosna ranganna gach seachtain ó €2 go dtí €1 an duine. Iarraimid ar gach éinne a dhícheall a dhéanamh chun an méid an-réasúnta seo a íoc. Má chuireann tú i gcomparáid é le ranganna Chomhaltas sa chathair nó ranganna rinnce nó cheoil eile a reacháltar do ghrúpaí móra,  is an-lauch airgid atá ann do mhúinteoir ghairmiúil cheoil.

We had a wonderful hour-long ‘Seisiún’ in the school hall just before the midterm break in which every class from R a 1 to R a 6 played a few tunes and all joined in a few tunes together. We also had fabulous guest musicians on the day including Seathrún Ó Casaide on the bouzouki and keyboard, Billy Carrigan on the uilleann pipes, Brian O’ Dea on the button accordion and the lads from Kilkenny City Pipe Band. The occasion showed the great progress made in the teaching of music in the past few years, with great help from Claire Kilkenny of the School Completion Programme, a number of our own teachers and particularly in the last six months from Mharhi Baird of the Comhaltas Outreach Company.

To encourage everybody to continue to take part in Mharhi’s classes, we are cutting the weekly cost of the classes from €2 to just €1per child. We would ask everybody to make their best efforts to pay this very modest amount which compares very favourably with other group music and dance classes in the city and county, particularly for the services of a professional musician and teacher. Our next ‘Seisiún’ takes place on Weds the 3rd December at 1.00pm and all musicians are welcome to come along including parents, grandparents and other connections of the school.

Páirceáil agus Sport sa chlós

Tá an Choiste Scoil Ghníomhach ag déanamh roinnt mhaith rudaí nua an téarma seo. Tá ranganna cispheile tosaithe le Tommy Clifford tríd an Chlár um Chomhlánaithe Scoile arís agus na páistí ag baint an-taitneamh astu. Chomh maith le sin, tá sraith sacair am lóin ag tosú an Luan seo chugainn le iar-imreoir Liverpool agus Daidí sa scoil, Ken de Mange. De bharr sin, ní bheidh aon cead páirceáil sa chlós idir na geataí agus taobh Mario’s na scoile. Iarraimid oraibh arís a bheith an-cúramach le páirceáil timpeall na scoile. Má chaithfidh tú dul suas Bóthar an Rath Uachtaraigh, téigh ar aghaidh go dtí an pointe chasadh in aice le Westfield agus síos arís go dtí an scoil. Ná páirceáil i slí a bhlocálann da! oine ag teacht amach ó Smithlands, Patrick’s Gate nó Parcnagowan le bhur dtoil.

Our Active Schools Committee is continuing to come up with new ideas and activities all the time. Thanks to the School Completion Programme, we are receiving free basketball coaching with Tommy Clifford for a number of classes and now the committee are organising a soccer league in the school yard with former Liverpool star and parent in the school Ken de Mange. As a result we are asking that only staff cars are parked in the school grounds and that there be no parking whatsoever between the main gates and the Mario’s end of the carpark. We also again remind you to only drive up the Outrath Road if you have to and when you do so not to turn right into the school but to continue to the turning point below Westfield before returning to the front of the school. Please also remember never to park at the entrances to Smithlands, Patrick’s Gate and Parcnagowan estates.

Brat Ghlas

Beidh searmanas ghearr againn chun ár gceathrú bhrat ghlas do chúrsaí taistil a árdú ar an gCéadaoin an 19ú Samhain. Is iar-scoláire na scoile agus Allstar sa chamógaíocht, Aoife Ní Naraigh, a árdóidh an bhrat dúinn ar an lá agus beidh fáilte le gach éinne a bheith linn.

We will celebrate achieving our fourth green flag on Wednesday the 19th November  at 1.00 pm when past pupil and our first All-star winner, Aoife Neary, will raise the flag we gained for encouraging sustainable transport and travel to school. We invite anybody in the school community to join us and to walk or cycle on the day of course!

Recommended Posts