Déan teangmháil linn / Contact us - Tel.: (056) 776 5697 | Fax: (056) 775 0110

 • Gaelscoil Osraí Cill Chainnigh 30 bliain ag fás
 • Nuachtlitir mí Eanair/January Newsletter 2022

  Nuachtlitir mí Eanair

  Tá deireadh ré ag teacht chugainn sa scoil go luath. Tá fógra tugtha ag Eibhlín, runaí na scoile, go mbeidh sí ag éirí as a dualgaisí mar runaí na scoile ar an 6 Feabhra seo. Beimid ag déanamh ceiliúradh ar an 24 bliain atá caite ag Eibhlín ag obair linn níos déanaí. Dar ndóigh, táimid mar scoil-phobail an-bhuíoch di as an obair ar fad dúinne mar fhoireann agus do pháistí na scoile san tréimhse sin.

  Tá an post á fhógairt san Kilkenny People amárach agus fáilteofar roimh iarrataisí ó laistigh agus lasmuigh d’ár scoil-phobail.

  We are reaching the end of an era in our school. Our school secretary, Eileen, has informed the board of management that she will be retiring from her duties on February 6th. We hope to find appropriate ways to mark Eileen’s 24 years of service to our school in the coming weeks or in an appropriate way as soon as we can. Needless to mention, we are grateful for all her work for us as a school staff and for the children and families in our school during that period.

  The position of school secretary will be advertised in tomorrow’s Kilkenny People newspaper and we welcome applications from within and outside our school community.

  Leabharlann-duine ag teastáil

  Tá ár mbord bainistíochta sásta duine a fhostú lá amháin sa tseachtain don gcuid eile don scoil-bhliain seo chun cabhrú le riaracháin na leabharlainne. Is post páirt-aimsirthe ar bhonn trialach an post seo. Fáiltimid roimh iarrataisí go priomhoide@osrai.com roimh an Aoine an 21 Eanair le bhur dtoil.

  Our board of management is happy to employ a person for the remainder of this school year (until the end of June 2022) to assist with the running of our school library. This will be a part-time position for one day a week (5 hours) and is being carried out on a trial basis. If you are interested, please email priomhoide@osrai.com before Friday 21st January. This position will also be open to applicants outside the school community.

  Bille Scoile

  Táimid an-bhuíoch do gach éinne go bhfuil an bille scoile íoctha acu roimhe seo. Beidh tarrac ar siúl ar an 21 Eanair d’aisíoc bille amháin iomlán d’éinne atá íoctha go hiomlán ag an bpointe sin.

  We are very grateful to anyone who has paid their bille scoile before now. We will be holding our draw for a full refund of one bille scoile for all those who are fully paid on the 21st January. We appreciate the difficulties many of you are facing and please be aware that your child will not miss out on any school activities for this reason. Please let us know in confidence if this is the case.

  Féilire agus cártaí na Nollag

  Táimid fíor-bhuíoch do Choiste na dTuismitheoirí as ucht an obair iontach a rinne siad ar chártaí na Nollag agus féilire na scoile. Bhí na cártaí go hálainn agus tá siad á mholadh ag an-chuid de chairde agus gaolta na scoile le cúpla seachtain anuas. Míle buíochas chomh maith des na gnónna ar fad go háitiúil a thug urraíocht don bhféilire.

  We are very grateful to our Coiste for all their work in putting together the wonderful Christmas cards and our school calendar for 2022. We have all received great compliments for the wonderful art work on these very special cards. We are also very thankful to all the local companies who sponsored ads in the annual calendar and as always we ask you to support them in any way you can.

  Gaeilge, Gaeilge i gcónaí

  Iaraimid oraibh tábhacht na Gaeilge a threisiú le bhúr bpáistí le bhur dtoil. Tuigimid go raibh roinnt titim siar ó thaobh cúrsaí teanga de de bharr an dianghlasáil scoile agus táimid taréis a bheith an-fhoighneach le páistí ó thaobh filleadh ar an nGaeilge de. Molaimid páistí go rialta nuair go ‘mbeirimid orthu’ ag labhairt Gaeilge agus tá ár nduaiseanna rogha na seachtaine mar chuid den dtionól seachtainiúil.

  In ainneoin seo, tá roinnt páistí atá an-leisciúil agus mí-chúramach faoi labhairt na Gaeilge. Táimid ag cur Geallltanas na Gaeilge ar Aladdin arís agus iarraimid oraibh é a phlé le bhur bpáistí agus é a bheith sínithe agaibh. Cé nach bhfuilimid ag iarraidh a bheith ag déanamh a leithéid, beidh orainn smacht-bhannaí a chur i bhfeidhm ar pháistí nach bhfuil iarracht réasúnta á dhéanamh acu an teanga a labhairt.

  Ná dearmad chomh maith go gcabhraíonn do shampla mar thuismitheoir go mór. Labhraíonn páistí a chloiseann Gaeilge á labhairt ag tuismitheoir i bhfad níos mó Gaeilge. Ní chaithfidh an Ghaeilge sin a bheith foirfe-is breá le páistí a bheith ag ceartú Mamaí nó Daidí!

  We ask you to make a special effort this month to emphasise the importance of speaking Gaeilge in school to your children. We understand the disimprovement in children’s fluency which happened during the school closures of the past two years. We have been very patient and understanding of these difficulties and have supported children to regain their fluency. We regularly praise children who make real efforts in the school and our Rogha na Seachtaine prize is still a central part of our weekly Tionól or assembly.

  Despite this, there are a number of children throughout the school who are careless about speaking the language at all times in the school environment, which as we all know is the most fundamental rule of behaviour in our school. While we prefer the positive approach at all times, we will be forced to take action to enforce this rule where children are persistently not making an effort to speak Gaeilge.

  We will be placing our Gealltanas na Gaeilge or Irish language pledge on our permissions section in Aladdin in the coming days and we would ask you to discuss it with your child before accepting it. Don’t forget also that your example as parents is hugely important. The children whose parents make any effort to speak Gaeilge around the school or equally importantly at home are always the best speakers at school. Your Gaeilge around your children doesn’t have to be perfect. In fact, your children love correcting your mistakes! Bí linn and give it a go please.

  Tags: