Déan teangmháil linn / Contact us - Tel.: (056) 776 5697 | Fax: (056) 775 0110

 • Gaelscoil Osraí Cill Chainnigh 30 bliain ag fás
 • Nuachtlitir Mí Eanair 2016

  Nuachtlitir Mí Eanair 2016.

  Failte olmhór ar ais ar scoil roimh gach éinne. Athbhliain faoi mhaise daoibh agus táimid ag súil le an-téarma agus bliain nua foghlamtha againn ar fad le chéile.

  A big welcome back to school to everybody and we look forward to an exciting year ahead and a busy term of learning and fun. We hope you had a great Christmas break and we wish you and your family a happy and healthy 2016.

  Dátaí don dialann

  Seo chugaibh cuid de na himeachtaí móra don dtéarma agus don gcuid eile den bhliain.

  14ú Eanair: Cruinniú Choiste na dTuismitheoirí/Parents Association Meeting

  27ú Eanair: Bronnadh an bhrat náisiúnta ar an scoil ag airm na hÉireann/Official presentation of national flag and 1916 proclamation to school by Óglaigh na hÉireann.

  29ú Eanair: Lá gan éide scoile ar mhaithe le páirtíocht Múinteoir Nioclás i ‘Strictly Come Dancing’ cumann Séamus Stiofáin CLG/ No uniform day in support of Múinteoir Nioclás in James Stephens GAA ‘Strictly Come Dancing’ fundraiser.

  18ú agus 19ú Feabhra: Briseadh Meán Téarma/Mid-term break.

  22ú go 28ú Feabhra: Féile Cheoil Chill Chainnigh/Kilkenny Music Festival with school choir and grúpa cheoil taking part.

  25ú Feabhra: Céad aithrí/First confession for Rang a 2.

  5ú Márta: Meastúcháin Choláiste Pobail Osraí agus meánscoileanna eile/Coláiste Pobail Osraí and other second-level school assessments for 2016 students.

  8ú agus 9ú Márta: Ceolchoirm na Gaelscoile in amharclann an Watergate/School’s Biennial concert in Watergate Theatre.

  17ú Márta go 1 Aibreán: Briseadh Lá le Pádraig agus na Cásca/ Extra long break this year as St. Patrick’s Day and Easter are combined. Return to school on 4th April.

  23ú Aibreán: Céád Chomaoineach Rang a 2/First Communion.

  2 go 6ú Bealtaine: Briseadh Meán Téarma/Mid-Term Break

  11ú-13ú Bealtaine: Turas Rang a 6 go Ghaeltacht Rath Chairn/ Rang a 6 school tour to Rath Chairn Gaeltacht.

  17ú go 20ú Bealtaine: Turas Scoile Rang a Cúig go Chiarraí/Rang a 5 school tour to West Kerry Gaeltacht.

  22 Bealtaine: Rith Beo 2016/School 5 and 10k fun run and walk.

  30ú Meitheamh: Lá deireanach na scoil-bliana/Last day of school year-school closes at 12.00 noon.

  *Tá na dátaí seo ar fad ar suíomh idirlíon na scoile. Brúigh ar an dáta chun na sonruithe ar fad a fhail.

  All these dates are on the school calendar on www.osrai.com Click on the highlighted date to get full details.

  Bille Scoile/School Bill

  Táimid arís an-bhuíoch do gach éinne a d’íoc an bille scoile go dtí seo i mbliana. Táimid ag braith ar an airgead seo chun íoc as roinnt mhaith imeachtaí sa scoil. Clúdaíonn na híocaíochtaí an scéim cíosach leabhair maraon le hábhair ealaíona agus na gníomhaíochtaí chorp oideachais sa bhreis atá ar siúl sa scoil, an snámh san áireamh. Brúigh ar an gcnaipe ‘Pay Now’ ar an suíomh idirlíon chun costaisí a íoc ar-líne nó is féidir airgead a íoc san oifig aon am.

  Once again a huge thanks to all of you who have paid your school bill to date. As you know, we rely on these payments to fund many vital activities in the school. Your child may benefit from the school book rental scheme from Rang a 2 upwards and the bill also covers the cost of extra PE activities which we as a school have continued to provide with your support, including our Irish dancing and swimming classes. Please pay online by clicking on the ‘Pay Now’ button on www.osrai.com or you can pay any amount to the school office at any time.

  Leabhar 1916.

  Tá leabhair nua staire ag díriú ar 1916 curtha i gcló ag CJ Fallon agus tá cinneadh tógtha ag an bhfoireann iad a fáail ó Rang a 3-6. Bheimís buíoch dá seolfadh sibh €5 an pháiste isteach chun íoc astu.

  CJ Fallon and Co. have produced wonderful history books to coincide with the 2016 commemorations and we have decided to ask each child from Rang a 3 to 6 to purchase them this year. Can you please send in €5 per child for this publication or once again you can pay online for the book.

  Brat Náisiúnta agus an Airm

  Beidh comhaltaí d’airm na hÉireann ó Dhún Stiofáin, Cill Chainnigh, ag teacht chun na scoile ar an 27ú Eanair chun brat na hÉireann agus cóip d’Fhorógra na Poblachta a bhronnadh orainn. Is ócáid fíor-speisialta a bheidh anseo agus tá fáilte roimh tuismitheoirí ar an lá.

  Members of Óglaigh na hÉireann, our defence forces, from Stephens Barracks, Kilkenny, will visit us on the 27th January to present our school with our national flag and framed copy of the 1916 proclamation. This will be a very special day for our school and parents are welcome to attend.

  Bord Bainistíochta

  Beidh an chéad chruiniú d’ár mbord bainistíochta nua ar siúl go luath. Gabhaimíd buíochas mhór do Dhónal Ó Rinn atá taréis eirí as an mbord taréis ocht mbliain mar bhall agus mar chisteoir na scoile. Tá Múinteoir Brian ag seasamh siar chomh maith agus an-obair déanta aige mar ainmní na múinteoirí ar an mbord. Fáiltímid roimh John Grace mar ainmní nua na dtuismitheoirí agus Múinteoir Nioclás mar ainmní nua na múinteoirí.

  The first meeting of our new board of management will take place in the coming weeks. We are hugely grateful to departing parents’ representative and treasurer of the board, Daniel Ring, who has given eight years of dedicated service to the board, particularly steering us through challenging financial and development times in the past few years. Múinteoir Brian is standing aside as teachers’ nominee on the board after a four year period and we are grateful to him also for his sterling work. We warmly welcome John Grace as our new male parents nominee and Múinteoir Nioclás as our new teachers’ nominee. The new board will serve until 2019.

  Iontráil 2016.

  Cuirimid i gcuimhne duit ainm aon pháiste atá ag lorg áit sa scoil i Mí Meán Fomhair 2016 a bheith istigh láithreach. Beidh na háiteanna á dháileadh go luath i mí Feabhra agus muna bhfuil ainm do pháiste thíos, tá an baol ann nach bhfaigheadh siad áit. Cuirimid i gcuimhe daoibh gur chóir do pháiste a bheith réidh, go fisiciúil, ó thaobh foghlama do agus go sóisialta chun tosú i mbliana. Má tá do pháiste chun a cheathrú breithlá a shroichint taréis mí Aibreán, molaimid go láidir smaoineamh ar fanacht bliain eile chun scoil a thosú.

  We remind you that the names of all children seeking a place in our school for this coming September should be submitted urgently. Places will be allocated early in February and if your child’s name is not on our list, they may fail to get a place. We also remind you that your child should be ready in every way to begin school, physically, socially and from a learning point of view. If your child’s fourth birthday falls after April 1st, we would strongly advise you to consider waiting for another year before your child begins school. Please also let us know of ANY learning or developmental difficulties your child may have as we must apply for resources before mid-February to avail of them in September.

  Playball

  Tá ranganna an chomhlachta Playball ag tosú arís sa scoil i ndiaidh am scoile an Déardaoin seo.

  Classes with the Playball company begin again on this Thursday after the end of school.

  Boscaí na Nollag

  Táimid an-bhuíoch do gach éinne a thug isteach boscaí na Nollag go Team Hope. Cuireadh 313 bhosca go dtí paistí bochta thar lear agus táimid cinnte gur chuir siad go mór le Nollaig na bpáistí sin agus a gclanna. Míle buíochas do Mhúinteoir Maria a d’eagraigh an ócáid sin arís i mbliana.

  We are very thankful to everybody who prepared and brought in their Christmas shoebox as part of our efforts to help children in poorer countries and in difficult circumstances. 313 boxes were sent by Team Hope from our school and we are sure those boxes made for a much happier Christmas in the homes in which they were received. Well done to Múinteoir Maria D for organising the project again this year.

  Rith Séamus Stiofáin

  Táimid fíor-bhuíoch do Chumann Séamus Stiofáin atá ag tabhairt leath don airgead a bailíodh ar lá an dreoilín (lá le Stiofáin) san siúl agus rith 5 agus 10k. Ar lá úafásach, ba Múinteoir Siobhán mar phríomhoide Tánaisteach na scoile a chuir tús oifigiúil leis an ócáid agus ghlac an-chuid páistí agus tuismitheoirí na scoile páirt ann. Míle buíochas as ucht bhur dtacaíocht agus tá súil againn gur tús maith le tréanail don Rith Beo a bhí ann!

  We are very grateful to our old friends in James Stephens GAA club who generously donated half the proceeds of their St. Stephens Day fun run and walk to our school. Many of our students and parents took part, despite the awful weather and the event was officially started by our Deputy Principal, Múinteoir Siobhán. We hope it helped to work off some of the turkey and pudding and that it will inspire many of you to start the training for Rith Beo 2016! If anybody has sponsorship cards or donations to make for the run, please send in to Múinteoir Nioclás this week.

  Lá gan éide scoile

  Beidh Múinteoir ‘Twinkletoes’ Nioclás ag dul ag rinnce ar mhaithe le Cumann Séamus Stiofáin i ‘Strictly Come Dancing’ don gclub ar an Satharn an 13ú Feabhra in Óstán Lyrath. Chun cabhrú leis an mbailiú airgid atá ar siúl aige, beidh lá gan éide scoile againn ar an Aoine an 29ú Eanair. Bheimís buíoch d’aon síntiús go bhféadfadh le do pháiste a thabhairt isteach.

  Múinteoir Twinkletoes Nioclás is showing off his new dancing skills as part of the ‘Strictly Come Dancing’ fundraiser for James Stephens GAA club on February 13rd in the Lyrath Hotel. Our school will support his fundraising efforts by holding a no uniform day on Friday 29th January and any contributions you can send in would be appreciated.

  Ranganna ghiotáir agus ukulele

  Mark Anthony McGrath, guitar and ukulele teacher, would like to meet those interested in lessons this term after school next Tuesday 19th January immediately after school in the hall. Beginners and improvers welcome. Lessons will be held on Tuesdays and Thursdays after school and conducted in small groups. Some instruments are available to hire and please ask for advice before acquiring new instruments. Fees will be kept to a minimum, depending on group size and are payable per term. Discounts are available for siblings. For more information please contact Mark on 085-7132946.

  Máirt Machnamhach

  Tá ag eirí go hiontach lenár Máirt Machnamhach arís i mbliana. Is féidir cuid de na himeachtaí ó mhí na Samhna agus na Nollag a fheiscint anseo ar http://www.osrai.com/imeachtai-scoile-school-activities/scoil-slaintiuil-health-promoting-school/ Beidh an chéad lá eile ar siúl ar an Máirt an 2 Feabhra agus beimíd ag súil le an-chuid dea-scéalta agus smaointe nua ar an ábhar seo uaibh.

  Once again, our Mindfulness Tuesday on the fors t Tuesday of every month is continuing to be a roaring success. You can see some of the fun and midful family activities people took part in before Christmas on our website at http://www.osrai.com/imeachtai-scoile-school-activities/scoil-slaintiuil-health-promoting-school/. Our next Mindful Tuesday will take place on Tues. 2nd February and we look forward to loads of new activities and ideas. We also hope to increase our number of mindfulness days in the near future. Thanks to Múinteoir Tanya and her health promoting committee for this work.

   

   

   

   

  Tags: