Déan teangmháil linn / Contact us - Tel.: (056) 776 5697 | Fax: (056) 775 0110

 • Gaelscoil Osraí Cill Chainnigh 30 bliain ag fás
 • Nuachtlitir Aibreán 2015

  Nuachtlitir na Gaelscoile 14ú Aibreán 2015

  Laethanta Saoire 2015-2016. School calendar for 2015-2016.

  Seo iad na dátaí dúnadh agus oscailte na bliana seo chugainn.
  Here are the opening and closure details for the coming school year.

  Luan 31ú Lúnasa/ Monday 31 August: Tús na scoilbliana/ First day of school year.

  Dúnta 26ú – 30ú Deireadh Fomhair / Closed 26 -30 October inclusive (Mid-term break)

  Laethanta Saoire na Nollag- an Mháirt 22 Nollaig- school will close on Tuesday 22 December (Wednesday 23rd first day of holidays)

  Ar oscailt 6 Eanáir/ School will open on Wednesday January 6th.

  Dúnta 18ú agus 19ú Feabhra/ Closed Thu 18th and Friday 19th February

  Laethanta Saoire na Cásca 16ú Márta/ school will close on Wednesday 16th March for Easter holidays ( Thursday 17th first day of holidays

  Ar oscailt Luan 4ú Aibreán/ School will open Monday 4th April.

  Dúnta 2-6ú Bealtaine/ Closed 2-6 May inclusive

  Dúnta 7 Máirt Meitheamh Lá saoire Bainc ar an Luan 6ú/ Closed Tuesday 7 June (Bank holiday on Monday 6th)

  Saoire an tSamhraidh  Máirt 30ú Meitheamh/ School will close for summer holidays on Tuesday June 30th. (Wednesday 1st July first day of holidays)

  Turas Scoile Rang a 5 agus 6-Cruinniú

  Tá na pleananna do thurasanna scoile sa Ghaeltacht ag Rang a 5 agus 6 faoi lán tseoil. Tá Rang a 5 ag caitheamh trí oíche agus ceithre lá i Muiríoch, Co. Chiarraí agus Rang a 6 ag caitheamh dhá oíche agus trí lá i Rath Chairn. Tá na paistí ag súil go mór le na turasanna seo mar chuid de pholasaí na scoile chun feabhas a chur ar chaighdeán na Gaoluinne labhartha ag gach páiste. Chun cabhrú le haon ceisteanna atá agat a fhreagairt, beidh dhá chruinniú againn an Chéadaoin seo chugainn an 22ú Aibreán. Beidh cruinniú tuismitheoirí R a 5 ar siúl ag 6.00 pm agus ceann Rang a 6 ag 6.30 pm. Muna féidir leat a bheith i láthair agus má ta aon cheist eile agat, cur glaoch ar an Máistir le’d thoil.

  The plans for our first annual Gaeltacht school tours for Rang a 5 and 6 are in full swing and the children are looking forward to visiting the Kerry and Meath Gaeltachts as part of our policy to achieve the highest standards of excellence in their spoken Gaeilge. Rang a 5 will spend three nights and four days in Muiríoch, outside Dingle, while Rang a 6 will travel north to Rath Chairn, County Meath for a two night, three day tour. This is a return to the traditions of the school when it was founded although the children then went to the Gaeltacht for three weeks!! J In order to let you know all the detail of the tours and to allow you ask any questions that might be of concern, we will hold two meetings next Wednesday evening, the 22nd April. The R a 5 meeting will take place at 6.00 pm while the R a 6 meeting will take place at 6.30 pm. If you can’t make the meeting and have any question at any time, please contact the Máistir through the office.

  Rith Beo

  Beidh ár dtriú Rith Beo ar siúl ar an Domhnach an 24ú Bealtaine ag tosú ag 11.00  sa scoil. Tá coiste beag iontach ag obair ar an ócáid agus táimid cheana féin an-bhuíoch do Euromedic Kilkenny a bheidh mar phríomh urraitheoir na bliana seo agus méid an-fhlaithiúlach tugtha acu dúinn. Tá an tréanáil tosaithe chomh maith ag 6.30 gach Céadaoin agus is féidir le haon duine teacht chuin chleachtadh siúl nó  rith a dhéanamh faoi stiúir ball den bhfoireann. Dár ndóigh an  rud is tábhachtaí ná go mbeidh gach páiste agus tuismitheoir na scoile ag siúl nó ag rith ar an lá agus is ócáid iontach í seo i saol na scoile anois. Más féidir leat cabhrú in aon slí, téigh i dteangmháil le Múinteoir Michelle ag michelle@osrai.com

  Our third Rith Beo family 3k, 5k and 10k fun run and walk takes place on Sunday 24th May at 11.00 am. Our hardworking committee are working very hard to make this an even bigger success that last year’s event and we are delighted already that Euromedic Kilkenny have come on board as a very generous main sponsor. Training has already started also and will continue tonight and every Wednesday at 6.30 pm from the school with Múiinteoir Michelle. Needless to mention the success of the day relies on as many children and parents from our school walking and running on the day as possible as this is what makes the event so special. If you can help out in any way before or during the event, please contact Múinteoir Michelle at michelle@osrai.com

  Claisic Gailf na Scoile

  Beidh claisic gailf na Gaelscoile ar ais taréis bhriseadh sé bhliana. Beidh sé ar siúl ar ghalf-chúrsa Chill Chainnigh ar an Aoine an 5ú Meitheamh. Arís tá coiste iontach ag obair ar an ócáid seo agus is féidir foireann a chur san áirithe trí ephoist a sheoladh go John Grace ag johngracekk@gmail.com nó tré ghlaoch ar 087 9433232. €200 ar praghas ar fhoireann nó más maith leat imirt i d’aonar, is féidir leis an gcoiste tú a chur le foireann ar €50 an duine. Beidh béile san áireamh agus beidh duaiseanna maithe le buachaint le príomh dhuais de bhabhta ghailf ar ghailf-chúrsa an Choireáin i gCiarraí le lóistín san áireamh.

  Our school golf classic is being revived after a six-year break and will take place in Kilkenny Golf Course on Friday the 5th June. Once again a great committee are organising the event and we hope to have a full timesheet of teams on the day. You can book your team time by contacting John Grace by email at johngracekk@gmail.com or by phone on 087 9433232. The cost of a team is €200 or if you want to play, the committee will slot you into a team at €50 per head. This price will include a meal at the end of your round. The prizes for the competition will be worthwhile with the winning team getting a four-ball round of golf on the world-renowned Waterville Golf Links which will include self-catering accommodation for the team members. Sponsors for the event are also very welcome.

  Oscailt Oifiigiúil na Scoile agus Gala-Oíche 30 Bliain

  Tá áthas orainn go mbeidh an tAire Oideachais, Jan O’ Sullivan TD, ag déanamh oscailt oifigiúil na scoile nua ar an Déardaoin an 11 Meitheamh. Is ócáid olmhór í seo i saol na scoile agus beidh lá agus tráthnóna oscailte againn ceangailte leis an ócáid. Is ar an tráthnóna sin go mbeidh ár dtráthnóna traidisiúnta clainne againn agus tá Rang a 6 Múinteoir Brian ag eagrú na himeachtaí don lá mar chuid de thionscnamh Junior Enterprise Programme atá á dhéanamh acu. Beimid ag súil le gach clann a fheiscint ar an lá.

  We are delighted that Minister for Education and Skills Jan O’ Sullivan TD will officially open our newly extended school on Thursday, June 11th as part of the highlight weekend of our 30th anniversary celebrations. This is a major occasion in the life of the school and will also include an open day and our traditional family fun evening. The events of the day will be organised by Rang a 6 Múinteoir Brian as part of their participation in the Junior Enterprise Programme. We will be hoping to see all our families here on the day and indeed we will welcome all our past pupils as well to come and view our new facilities.

  Ar an Satharn sin, an 13ú Meitheamh, beidh Gala-oíche cheiliúradh 30 Bliain na Scoile ar siúl in Óstán Chill Chainnigh. Is sár-oíche a bheidh anseo le dínnéár, ceol, rinnce agus craic go maidin. Beidh ticéidí ar fáil go luath ar €40 an cheann. Táimid ag lorg daoine chun cabhrú ar choiste beag ghníomhach chun an oíche a reachtáil. Tá áthas an domhainn orainn go bhfuil uraí iontach flaithiúil faighte againn agus is iad Glanbia a bheidh ainm in áirde acu ar an oíche. Má tá suim agat cabhrú leis an oíche, cur ephost go dtí Geraldine Kearney ag gkearney@glanbia.ie nó glaoch ar 087 2319430

  That Saturday night, the 13th June, we will bring an end to our thirty year celebrations and our fundraising efforts for this year with a Gala function in Hotel Kilkenny. This will be a great night of music, dancing and socialising until the early hours and will be a great opportunity for you as parents and indeed for past pupils and others associated with our thirty year history to get together. Tickets for the night will be €40 each and we are delighted to announce that local company Glanbia will be our main and again very generous sponsor for the night. We are looking for a small number of volunteers to help out on a small organising committee. Please contact Geraldine Kearney by email at gkearney@glanbia.ie or by phone on 087 2319430 if you would like to get involved.

  Bille Scoile

  Táimid fíor-bhuíoch do gach éinne atá taréis an-iarracht a dhéanamh an bille scoile a íoc. Cuirimid i gcuimhne duit gur íocaíocht í seo a chlúdaíonn roinnt costaisí atá géar-gá leo sa scoil. Chomh maith le sin, cinntíonn sé árachas 24  uair a chloig i gcomhair do pháiste, fiú amháin lasmuigh den scoil, chomh maith le costaisí ranganna snámha agus ranganna spoirt eile laistigh den am scoile. Ceann de na sábháiltí móra a thagann chugat ón mbille scoile ná ár scéim cíosach leabhair a shábhálann ar a laghad €50 an pháiste ar chostaisí leabhair. I roinnt scoileanna, ní thugtar na leabhair seo do pháistí nach níocann an chostas bheag ar an scéim agus tá seans go mbeidh orainn féachaint ar sin an bhliain seo chugainn. Idir an dá linn, iarraimid ar gach tuismitheoir ar a laghad cuid den mbille scoile a íoc go luath le bhur dtoil.

  We are as always very grateful to the vast majority of you who have gone to great efforts to make a contribution to your child’s school expenses bill. The reaction has seen an improvement this year but some payments remain outstanding. We remind you that this is not a ‘voluntary contribution’ in the way some portray it in the media, but that it meets vital costs in the school. These include a very attractive 24-hour insurance cover for your child, both inside and outside school. They are of course covered by public liability insurance in school or during school activities. The bill also covers the costs of vital activities like the school swimming classes and the extra sports and exercise activities which parents requested and agreed to as part of our Active School and Health Promoting School policy. The cost of these classes is extremely good value.

  Finally and most importantly, the school’s book rental scheme sees most of your child’s text books available to you on loan with a saving of up to €80 per child per year as a result. Unfortunately we may have to look at the policy of most schools in the area of not providing the rental scheme to those who haven’t contributed to its costs in future. We would urge you to make whatever contribution you can to the expenses bill in the coming weeks either through the school office or through the online link in the reminder we will send to those with payments outstanding.

  Comhgáirdeachas

  Comhgáirdeachas ó chroí do bheirt mhúinteoir a phós le déanaí. Tá Múinteoir Máire Ruth taréis a ghrá-gheal Adrian a phósadh agus Múinteoir Danielle taréis David a phósadh.

  Chomh maith le sin, do phós iar-mhúinteoirí Niamh le Kieran agus Aisling le Johnny. Guímid gach rath orthu agus saol fada sona acu araon le chéile.

  Warmest congratulations to two current staff members who were married in recent weeks. Múinteoir Máire Ruth married Adrian and Múinteoir Danielle married David last week. We also extend congratulations to former teachers Niamh who married Kieran and Aisling who married Johnny. Wishing all four couples the very best for a long and happy life together.

  Ealaín

  Táimid fíor-bhuíoch do Anna O’ Sullivan agus foireann ghealaraí de Buitléar as ucht iasacht do phíosaí iontacha ealaíne atá croctha in halla nua na scoile. Tá píosaí againn ó chuid de na healaíontóirí is fearr sa tír agus cuireann siad go mór le tuiscint ár bpáistí ar an ealaín nua-aimsirthe.

  We are very grateful to Anna O’ Sullivan, director of the Butler Gallery for giving us the opportunity to have some wonderful pieces of Irish contemporary art on long-term loan from the gallery. We have pieces from some of the most famous artists in Ireland on show on the walls of our new extension and this is adding greatly to our children’s appreciation of contemporary art.

  Páirceáil agus Sábháltacht

  Iarraimid oraibh arís GAN páirceáil ar na cosáin nó ar an mbóthar i dtimpeallacht na scoile i slí a chuireann ár gcomharsain agus fiú páistí na scoile i mbaol. Táimid ag obair le Chomhairle Chontae Chill Chainnigh chun féachaint ar ár náiseanna páirceála arís agus má tá suim agat cabhrú san obair seo téigh i dteangmháil leis an máistir. Idir an dá linn, táimid ag iarraidh na céadta páistí a fheiscint ag siúl agus ag rothaíocht ar scoil gach maidin anois. Má tá ort tiomáint ar scoil, páirceáil chomh fada ón scoil agus is féidir leat agus lig go do pháiste nó cabhraigh leo siúl an slí eile.

  We ask you again please NOT to park on footpaths or obstructing the entrances to houses or estates around us. We are working with Kilkenny County Council to review our parking and traffic management system in the school and if you would like to help in this work, please contact the Máistir.  In the meantime, we hope to see the majority of our students cycling or walking to school now that the weather has improved. We would also ask you to look actively at whether you are entitled to bus transport to school next year. See here for details and closing date for new applications is 24th April.  http://www.buseireann.ie/inner.php?id=275#application

  Finally, if you must drive in the morning, please park as far as possible from the school, using the facilities available to us in LIDL, ALDI, Supervalu and even in the Watershed and encourage your children to walk as far as possible for the remainder of the journey.

  Mens Shed agus Deisiú Rothair

  Má tá aon rothair go bhfuil deisiú ag teastáil uaidh beidh na fir uasail ó Kilkenny Mens Shed anseo an tseachtain seo chugainn ag múineadh do na páistí conas rothair a choimeád i gceart agus a dheisiú.

  If your child’s bike is in need of repair,please bring it in next Tuesday morning as the wonderful men from Kilkenny Men’s Shed will be here showing children how to maintain their bikes and to repair small faults themselves.