Do Shonraithe Teangmhála/Your Contact Details

Cinntigh le do thoil go bhfuil do shonraithe teangmhála i gceart ag an scoil.

Please ensure that all your contact details are correct in the school. In particular, we need the emergency contact number for every child to be updated as well as the correct number for our Textaparent service and the correct email address for receiving newsletters and other communications by email.

Tráthnóna Clainne/ Family Fun evening

Ní raibh deis againn ár dtráthnóna bliantúil clainne a reachtáil roimh an samhraidh agus toisc sin beidh sé ar siúl ar an gCéadaoin seo chugainn óna 4.30-6.30 pm. Beidh caisleáin sugraidh ann do na páistí agus bia agus sóláistí ar fáil do gach éinne. Is ócáid an-deas sóisialta í seo inar féidir le tuismitheoirí agus páistí bualadh le chéile. Beidh fáilte ar leith roimh ár dtuismitheoirí nua.

We didn’t have a chance before the summer to organise our annual Family Fun Evening. It will now take place instead next Wednesday afternoon from 4.30 -6.30 pm. There will be bouncy castles for the children of all age groups and some barbeque food and teas and coffees available for the adults. This is a great occasion in which parents and children get to socialise informally and we would love to see you here. In particular, we would love to see all our new parents attending. Thanks a million to our Parents Association for organising this event.

Seachtain Rothaíochta/Bike to School Week

Mar chuid de Sheachtain Soghluaiseachta na hÉireann agus na hEorpa a bheidh ar siúl an tseachtain seo chugainn, tá ár gCoiste Scoil Glas ag iarraidh ar gach éinne sa scoil rothaíocht nó siúl ar scoil más féidir leo. Cabhraíonn sé i gcónaí má ta tuismitheoir nó caomhnóir sásta dea-shampla a thaispeáint agus teacht ar rothar nó ag siúl le páistí. Má chaithfidh tú teacht sa ghluaisteán, dean iarracht le do thoil páirceáil beagáinín níos faide ón scoil agus rothaíocht nó siúl ón áit sin (sa Watershed b’fhéidir!). Beidh rothaíocht timpeall na cathrach againn ar an Aoine seo chugainn ag 9.30 am agus bheimís buíoch do thuismitheoirí go mbeadh sásta teacht linn agus cabhrú ar an lá.

As part of National and European Mobility Week next week, our Green Schools Committee is asking everybody who can to cycle or walk to school. We are told the weather is due to be great and as always, we ask parents and guardians to lead by example by cycling or walking with your children to encourage healthy lifestyles and good environmental practice. If you have to come to school by car, please consider parking as far away as possible and cycling or walking the remaining distance. Maybe we might consider venues like the Watershed rather than closer car parks just for this coming week. We will have another of our city cycles next Friday morning at 9.30 am and all help from parents on that day would be welcomed.   

Coiste na dTuismitheoirí/Parents Association

Bhí cruinniú maith, dearfach ag ár gCoiste na dTuismitheoirí ar an Luan. Bhí tuismitheoirí i láthair ó roinnt mhaith ranganna ach tá roinnt eile nach raibh éinne i láthair. Mar is gnách, táimid ag lorg beirt thuismitheoir ó gach rang chun a bheith páirteach san obair don bhliain. Seol d’ainm ar aghaidh go dtí tuisti@osrai.com más maith leat cabhair a thabhairt. Beidh roinnt ócáidí deasa á n-eagrú ar mhaithe le hairgead a bhailiú á reachtáil i gcaitheamh na bliana. An cinnneadh atá tógtha ná gur ar mhaithe le banc ipads a cheannach don scoil go mbeidh na hiarrachtaí seo.

We had an excellent, positive meeting of our Parents Association on Monday night in the school. There were parents present from quite a few classes but some classes will be asked to have a representative on the committee for the year. We try to get two parents from each class so that the burden is shared. A number of nice fundraising events will take place and we have decided that the purchase of a mobile bank of ipads for the school will be the focus of our fundraising for the year. If you want to help out in any way with the work of the association, please email tuisti@osrai.com to offer your services or ideas.

Bainne Scoile/School Milk Service

Táimid ag tosú ar bhainne a ofráil sa scoil arís i mbliana ag dul lenár bpolasaí de lóin sláintiúla agus mar Scoil ag Spreagadh Sláinte. Tá billeog eolais ceangailte leis an email seo agus iarraimid ort é a líonadh agus a chur ar ais go dtí do mhúinteoir chomh tapaidh agus is féidir.

We are again offering our school milk service again this year as part of our Healthy Lunches Policy and as a Health Promoting School. The milk is of course supplied by AvonmoreJ. You will find an information leaflet attached and we ask you to send it back as soon as possible to your class teacher. 

Íocaíochtaí ar-líne/Online Payments

Cífidh sibh go bhfuilimid ag glacadh le formhór ár n-íocaíochtaí scoile idir Bhille Scoile, turasanna, íocaíochtaí bhainne 7rl trí chóras nua ar líne. Chun chlárú brúigh ar an gcnaipe ar leathanach baile www.osrai.com.  Beimid réidh na híocaíochtaí a thosú an tseachtain seo chugainn.

You will see that we are introducing a new online payment facility for all school payments this year. In order to register yourself for these payments, including the Bille Scoile, school tours and other expenses like our milk scheme etc., please click on the button on the home page of www.osrai.com and register your details. We will have all payments ready to begin next week and hope this service will help make your payments easier. They will include, for instance, an instalment payment facility to allow you spread your payments over the year. 

Ranganna Ghiotáir/Guitar Classes

Mark Anthony will restart guitar classes for those interested next Wednesday afternoon immediately after school in the school halla. Mark is a professional  guitarist/teacher/arranger with 20 years experience teaching. The classes will be Beginners and improvers Guitar (4th-6th Class) and Ukulele class for smaller hands. Cost is approx €8 per lesson (depending on class size) and there will be a limited supply of instruments available for hire. Contact Mark on 085-7132946

 

Recommended Posts