Cóisir Tae Boston/ Boston Tea party

Míle buíochas dóibh siúd atá in ann tacú leis an gCóisir atá ar siúl oíche Aoine ag 7.30. Is féidir dul le Bord eile trí glaoch a chur ar Sabrine Bass (0863183877). Muna bhfuil tú in ann teacht, is féidir tacú leis an oíche trí thicéidí a cheannach don gcrannchur ón oifig, duais a thabhairt isteach don gceant nó a rá le cara leat. 

Many thanks to those who are able to support the Boston Tea party on Friday night at 7.30. If you wish to come and join a table, please call Sabrina Bass (086 3183877). If you are unable to attend, please let others know it is on- past parents, past pupils, etc. Tickets for the raffle are available in the office.

Any spot prizes or auction items would also be appreciated.

Le buíochas,

Coiste na dTuismitheoirí

 

Féilire na Scoile

Beidh na feilirí bliantúla ar fáil le ghrianghrafanna de gach rang go fíor-luath. Níl orthu ach €5 agus beidh siad ina bhrontainnisí álainne Nollaig.

Our school calendars for 2014, including pictures of all of our classes are currently being printed and will be available in the coming days. At just €5, they would make great Christmas presents and every house should have one!

 

Lá Cúram na Rothair/ Bike Maintenance Day

Beidh lá curam rothair ar siúl amárach an 26ú do pháistí ó Rang a 3 go dtí Rang a 6. Beidh oibrithe ón ‘Men’s Shed’ ag caint le na páistí faoi conas aire a thabhairt dá rothair féin, ag féachaint ar rudaí cosúil le coscáin, boinn agus brú aeir a choimeád agus roinnt rudaí eile. Más féidir le na páisti rothaíocht ar scoil, beidh seiceáil beag ar a chuid rothair agus beidh an t-eolas níos fearr dá bharr. 

We are delighted to have a bike maintenance day tomorrow in the Halla with volunteers from the local ‘Men’s Shed’. We are asking all children from Rang a Trí to Rang a Sé to bring in their bikes so that they can learn how to maintain them, focussing on safety equipment like brakes and maintenance of tyres, air pressure etc. We are thankful to Múinteoir Michelle for organising this event and we hope to have a bike ‘up-cycling’ scheme in place in coming weeks where older bikes can be renovated either for younger children or for donation to help this great voluntary group in our area.

 

Leabhair na Nollag/Christmas Annuals

Tá leabhair bliana na Nollaig ar fáil anois tríd an oifig ar phraghas €3 an cheann.

Christmas Educational annuals are now available through the office for €3 each.

 

Aonach na Leabhar ar scoil-buíochas ó chroí

Díoladh breis is €4,000 de leabhair Béarla agus Gaeilge le déanaí agus dá bharr beidh mile euro de leabhair Gaeilge á fáil ag an scoil d’ár leabharlann. Míle buíochas do Khan Kiely as ucht an chomhoibriu linn, le Múinteoir Méabh a dhein obair iontach ar an Aonach agus do Choiste na dTuismitheoirí agus na tuismitheoirí iontacha a chabhraigh leis an dá lá. 

More than €4,000 worth of English and Gaeilge books were sold recently at our annual book fair and we will receive more than €1,000 worth of Irish language books for our school library as a result. Thanks a million to Khan for her wonderful service and to Múinteoir Méabh and our wonderful Parent’s Association for all their efforts in this success. 

Recommended Posts