Déan teangmháil linn / Contact us - Tel.: (056) 776 5697 | Fax: (056) 775 0110

 • Gaelscoil Osraí Cill Chainnigh 30 bliain ag fás
 • Litir faoi oíche mhór 30 Bliain. Invite to 30th anniversary celebrations.

  A thuismitheoir, a chara, Mar thuismitheoir na Gaelscoile, ba bhreá linn go mbeifeá linn ar an Satharn an 28ú Samhain 2015 don ócáid mhór deireanach de cheiliúradh 30 bliain na scoile. Is in Óstán Chill Chainnigh a bheidh an ghabhar á róstadh an oíche sin, ag tosú le fáiltiú deochanna ag 7.00 pm. I ndiaidh […]

  Read More...

  Nuachtlitir na Samhna 2015/Hallowe’en Newsletter

  Nuachtlitir na Samhna- November Break Newlsetter Beidh lá gléasadh na bpúcaí againn an Aoine seo. Is féidir le páistí gléasadh in éadaí Oíche Shamhna don lá in áit éide scoile a chaitheamh. Bíodh béim agaibh ar athchúrsáil agus samhlaíocht a úsáid seachas ar airgead a chaitheamh ar chultacha costacha. Bheimís buíoch dá dtabharfadh gach páiste […]

  Read More...

  Scéal Tuismitheora/Parents News

  Tá an scéal seo ar leathanach na dTuismitheoirí. Check out news and updates for parents on our Parent’s page. Bí Páirteach/Join in the work! Míle buíochas do gach éinne a d’fhreastal ar chruinniú na dtuismitheoiri ar an Luan. Bhí breis is daichead tuismitheoir i láthair agus bhí caint an-spreagúil againn ó Sharon Hayden ó Chomhairle […]

  Read More...

  Nuachtlitir Meán Fomhair 2015/September 2015 Newsletter

  Nuachtlitir mí Meán Fomhair 2015. Fáilte chroíúil ar ais ar scoil roimh gach éinne idir foireann na scoile, tuismitheoirí agus ar ndóigh, ár bpaistí iontacha. Fáilte ar leith roimh ár 60 naíonáin bheaga nua faoi chúram múinteoirí Jennifer agus Méabh. Arís i mbliana bhí 140 iarratas ar na háiteanna sin agus is moladh iontach é […]

  Read More...

  Nuachtlitir na Cincíse/June Newsletter

  Nuachtlitir na Cincíse Tá cabhair uainn an deireadh seachtain seo le’d thoil. Toisc flaithiúlacht Paul Coyne, tuismitheoir sa scoil, tá ceadúnas bailúcháin sráide againn timpeall ar an Sráid Árd don Aoine agus an Satharn. Beidh timpeall ochtar ag teastáil gach uair chun na stáisiúin a chlúdú. Más féidir leat uair a thabhairt dúinn, bheimís an-bhuíoch […]

  Read More...

  Nuachtlitir Aibreán 2015

  Nuachtlitir na Gaelscoile 14ú Aibreán 2015 Laethanta Saoire 2015-2016. School calendar for 2015-2016. Seo iad na dátaí dúnadh agus oscailte na bliana seo chugainn. Here are the opening and closure details for the coming school year. Luan 31ú Lúnasa/ Monday 31 August: Tús na scoilbliana/ First day of school year. Dúnta 26ú – 30ú Deireadh Fomhair […]

  Read More...

  Nuachtlitir na Bliana Nua/ New Year Newsletter

  Nuachtlitir mí Eanair 2015 Athbhliain faoi shéan is faoi mhaise díobh ar fad is sinn ar ais ar scoil sa bhliain nua. Is bliain mhór i saol na scoile atá romhainn. Le cúnamh Dé beimid ag bogadh isteach inár seomraí nua go luath agus beidh na seomraí réamhdhéanta atá againn le roinnt bliana ag imeacht. […]

  Read More...

  Nuachtlitir na Samhna/November Newsletter

  Nuachtlitir na Samhna 2015 Cailíní sa Chraobh Comhgáirdeachas d’ár bhfoireann iontach peile na gcailíní a bhuaigh leath-chraobh an chontae inniu i gcoinne Chill Manach. Go neirí go geal leo sa chraobh. Mí-ádh do na buachaillí a chaill i gcoinne scoil Naomh Chainnigh sa leath-chraobh inniu. D’imríodar go hiontach le dhá mhí anuas ach bhí foireann […]

  Read More...

  Nuachtlitir Uimhir a hAon 2014

  Nuachtlitir Tús na Bliana 2014/2015. Fáilte mhór ar ais ar scoil gach éinne agus ach go háirithe, fáilte roimh na páistí agus tuismitheoirí nua inár scoilne. Tá súil againn go mbeidh bliain iontach foghlama, cheoil, sport agus spraoi againn le chéile. Welcome back everybody after a glorious summer and a particular welcome to our new […]

  Read More...

  Nuachtlitir Uimhir a Dó 2014

  Nuachtlitir 23ú Meán Fomhair 2014. Tá tús iontach déanta againn leis an scoil-bhliain nua agus tá foghlaim, sport agus craic den scoth ar siúl i dtimpeallacht na scoile. Ach go háirithe tá Gaeilge den scoth á labhairt timpeall na háite. Is féidir leatsa cabhrú tríd an méid Ghaeilge gur féidir leat a úsáid le do […]

  Read More...

  « Prev - Next »