Déan teangmháil linn / Contact us - Tel.: (056) 776 5697 | Fax: (056) 775 0110

 • Gaelscoil Osraí Cill Chainnigh 30 bliain ag fás
 • Seachtain Mhata 202/National Maths Week

  https://www.mathsweek.ie/2020/   A thuistí, Seo seachtain Mhata 10-18ú Deireadh Fómhair Seo cúpla rud atá ar siúl sa scoil agus gur féidir leat a dhéanamh sa bhaile le do pháiste. Cluichí Boird Mata a dhéanamh nó cluiche cárta a imirt. APPs nó Suíomhanna mata a dhéanamh ar ríomhaire/ipad. Glac páirt sa chomórtas ‘Súile na Mata’/ Have […]

  Read More...

  Ócáid éirí as Múinteoir Méabh/ Special event to mark Múinteoir Méabh’s retirement

  A chairde, Tá ócáid olmhór againn sa scoil an Aoine seo an 3 Deireadh Fomhair. Beidh ár gcomhgleacaithe iontach agus ár bPríomhoide Cúnta, Múinteoir Méabh Uí Chonghaile, ag imeacht uainn ar scor atá tiuilte go hiomlán aici. Tá Méabh taréis bliain agus triocha a chaitheamh inár scoilne agus triocha seacht bliana caite aici mar mhúinteoir […]

  Read More...

  Litir ón HSE/Letter from HSE to all parents and staff.

  15th September 2020 Re: Confirmed case of COVID-19 at your child’s school. A confirmed case of COVID-19 in your child’s school, has been notified to the Department of Public Health HSE South East. A public health risk assessment has been undertaken and the parents of any children deemed to be close contacts of the confirmed […]

  Read More...

  Nuachtlitir 8 Meán Fomhair 2020/September Newsletter

  A chairde,  Buíochas libh ar fad as ucht bhur gcomhoibriú lenár dteacht ar ais ar scoil. Go dtí seo, tá ár bpáistí sona, sásta, calma agus lán d’fhuinneamh agus iad ar ais linn. Tuigimid go rí-mhaith go bhfuil duine anseo is ansiúd neirbhíseach faoin a bheith linn agus táimid ag déanamh ár seacht ndícheall an neirbhíseacht […]

  Read More...

  Cruinniú Choiste na dTuismitheoirí agus caint ar obair bhaile/Parents AGM and talk on new thinking on homework.

  Beidh cruinniú blaintúil Choiste na dTuismitheoirí ar siúl ar an gCéadaoin seo chugainn ag 7.00 pmle caint an-shuimiúil ón Dr. Seán Delaney ar smaointe nua ar an obair bhaile. Our Parents Association annual meeting will take place nextWednesday 16th October at 7.00 pmin the school. As well as electing our new committee for the forthcoming school […]

  Read More...

  Nuachtlitir an Fhomhair/Autumn Newsletter 2019

  Nuachtlitir na Scoile Deireadh Fomhair 2019 Fáilte mhór ar ais ar scoil, a chairde, anois is go bhfuil gach éinne againn socruithe ar ais arís. Tá an-díomá ar roinnt tuismitheoirí nach bhfuair áit inár scoilne agus is mór an trua sin. Tá fáilte ar leith roimh ár 64 naíonáin bheaga agus táimid ag súil le […]

  Read More...

  Nuachtlitir na Nollag 2018

  Nuachtlitir na Nollag 2018 Mar a deir amhrán na Nollag, ‘Tá an Nollaig buailte linn is tá ár stocaí lán.’ Táimid ar fad ag súil go mór le briseadh na Nollag agus guímid gach rath oraibh agus bhur gclanna ag an am speisialta seo. Cuimhnímid orthu siúd a chailleamar i mbliana, go háirithe ár n-iar […]

  Read More...

  Nuachtlitir Tús na Bliana 2018/2019

  Nuachtlitir Tús na Bliana 2018/2019 Fáilte chroíúil ar ais ar scoil gach éinne. Tá 455 páiste linn i mbliana agus táimid ag súil le bliain iontach foghlama, spraoi agus iontaisí an tsaoil. Curimid fáilte ar leith roimh an 66 naíonáin bheaga inár dtrí rang naíonain bheaga, an chéad uair i stair 34 bliain na scoile […]

  Read More...

  Scoil dúnta inniu/School closed today.

  Tá brón orainn ach tá an scoil dúnta inniu. We are sorry to inform you that the school will be closed today due to very dangerous road conditions and the cancellation of the majority of our buses. We will keep you informed about the coming days.

  Read More...

  Nuachtlitir an Earraigh/Spring Newsletter 2018.

  Nuacht ón gCoiste Scoil Ghlas Tá an t-úllmhúcháin don 5ú Brat Glas don mBithéagsúlacht faoi lán tseoil. Tá na páistí gnóthach ag foghlaim faoin mbithéagsúlacht sna ranganna. Tá cúpla tionscnamh ar siúl againn, crainn dúchasacha a chur, éan-bhreathnú agus cothú na n-éan san áireamh. Chomh maith le sin tá gáirdín fiáin á phleanáil againn le […]

  Read More...

  « Prev - Next »