Déan teangmháil linn / Contact us - Tel.: (056) 776 5697 | Fax: (056) 775 0110

  • Gaelscoil Osraí Cill Chainnigh 30 bliain ag fás
  • Labhair Gaeilge Linn/Our Irish phrase booklet

    Féach ar ár mbilleog chun cabhrú leat Gaeilge a labhairt sa bhaile. You can download a very helpful booklet here to help you to speak more Gaeilge at home and at school with your child. 

    Labhair Gaeilge Linn Gaelscoil Osrai

     Glaoch na hÉireann