Déan teangmháil linn / Contact us - Tel.: (056) 776 5697 | Fax: (056) 775 0110

Leabhar Liostaí / Book Lists 2019-2020

 

A chairde,

Tá cinneadh tógtha ag an scoil i mbliana go gceannófar na leabhair agus cóipleabhair ar fad tríd na scoile. Beidh roinnt sábháilt airigid anseo agus dar ndóigh, beidh tú in ann gach rud a fháil in aon áit amháin. Is féidir íoc ar líne anois ag an nasc’ Íoc Anois’ ar ár suíomh idirlín.

The school has decided to purchase and provide all text books and copybooks this year. There will be some savings for you in this arrangement and needless to mention the convenience of getting everything in one place. You can pay the amount due on the ‘Pay Now’ tab on our school website at the following link. Please note, the ‘Bille Scoile’ to cover other expenses will issue in September.