Sport / Sport

Meán Fómhair 2012

Ag tosnú láithreach beidh traenáil ag foireann peile na gcailíní tar éis am scoile Dé Luain. Ag am lón Dé Máirt taenáil do cailíní R6, Dé Céadaoin do chailíní R5 is cailíní Rang 4 ar an Déardaoin ag      M. Maria Bríd is M. Méabh.

Sraith dos na buachaillí Dé Máirt is De Céadaoin le traenáil do R4 i bpáirc na scoile ar an Aoine-M Nioclás is M. Brian

 

Sa scoil seo, beidh ar a laghad seisiún amháin Corpoideachais gach seachtain ag chuile rang.
Beidh 6 ceacht snámha ag gach dalta ó R1-R6  i rith na bliana.
Fostaíonn an scoil múinteoir rince chun rince gaelach a mhúineadh do gach  rang ar feadh  téarma amháin.
Fostaíonn an scoil múinteoir gleacaíochta chun gleacaíocht a mhúineadh do gach rang ar feadh  téarma amháin.
Fostaíonn an scoil múinteoirí eile idir damhsa hip-hop, damhsa cruthaitheach nó ealaín comhraic,chun an ghné sin  a mhúineadh do gach rang ar feadh  téarma amháin.
Mí Meán Fómhair beidh….
Rás trasna tire R3-R6.
Comórtas Peil Gaelach do bhuachaillí is cailíní R4-R6.
Mí Dheireadh Fómhair beidh….
Peil gaelach 7 ar taobh buachaillí is cailíní,
Mí na Samhna/Nollag/Éanair
Comórtas Liathróid láimhe,
4x Blitz peil Gaelach “go games” do R4 & R6,

Feabhra/ Márta/ Aibreán
Cuirfear tús leis na comórtais iomáint is camogíocht,
Comórtas sraith scoile -do bhuachaillí ó R4-R6
Comórtas idir scoile- do bhuachaillí is cailíní ó R4-R6
Comórtas 7 ar taobh- cailíní is buachaillí
Traenáil Tag Rugbaí do chailíní is buachaíllí.( Táthar a súíl go mbeidh comórtais –blitz idir scoile, eagraithe don scoilbhliain 2012/2013.
Sraith sacair idir scoile- meascaithe
Comórtas Badminton- meascaithe.
Comórtas Haca- meascaithe.
Bealtaine / Meitheamh
Glacann páistí ó R2-R6 páirt i ngala snámha
Cluichí “go games” idir ranga ó  R2-R6
Déantar na snáitheanna Cluichí, Gníomhaíochtaí Lasmuigh agus Gníomhaíochtaí Eachtraíochta and Lúthchleasaíocht ag am den bhliain nuair a bheifear ag súil le dea¬aimsir chun go meidh sé indéanta amuigh. (Féach Aguisín 3)