Déan teangmháil linn / Contact us - Tel.: (056) 776 5697 | Fax: (056) 775 0110

Seachtain Cairdis

13ú – 17ú Feabhra 2017

Rinne na páistí agus foireann na scoile gníomhaíochtaí cineálta le linn Seachtain Cairdis i mbliana. Rinne gach duine iarracht speisialta A-OK a dhéanamh ar scoil agus sa bhaile, agus chrochamar liostaí ar na dóirse sna seomraí ranga….

AOK4

AOK5

AOK6

Rinne Eilís A-OK d’Aoife nuair a rinne sí bosca bronntanais di! Aoife Eilís

Buddy Bench

Tháinig Aurelia agus Michelle isteach chun an clár “Buddy Bench” a dhéanamh le gach rang. Fuaireamar dhá Bhinse Cairdis do chlós na scoile, le tacaíocht ó Theac Tom, déanta ag an Men’s Shed. Míle Buíochas!

Buddy Bench Aurelia Buddy Bench Michelle

Buddy Bench GSO

Buddy Bench GSO2

Buddy Bench GSO4

Rostbhandaí Cairdis Amnesty Idirnáisiúnta

Mar a tharlaíonn mar chuid de Sheachtain Cairdis gach bliain anois, dhíol na páistí ón gCoiste Scoil ag Spreagadh Sláinte rostbhandaí cairdis ag am lóin. Cabhróidh an t-airgead a bailíodh leis an obair tábhachtach a dhéanann Amnesty Idirnáisiúnta ar son cearta daonna.

Rostbhandaí

Téama “We All Belong”/”Bainim Leis An Áit Seo”

Rinne roinnt ranganna gníomhaíochtaí a bhí dírithe ar an téama “Bainim Leis An Áit Seo”. Seo h-iad na páistí i Rang 2 (M. Maria) ag glacadh páirt sa chluiche “Can We All Fit?” Bhain siad an-sult as!

Maria Seachtain Cairdis

Ceacht Machnamhach bunaithe ar Chairdeas

Tugadh cuireadh do pháistí Rang 5 agus Rang 6 páirt a ghlacadh i gceacht Machnamhach i rith na seachtaine. Rinneamar é sa leabharlann ag am sosa. Thaitin sé go mór leo.

Ceacht Machnamhach

Ceacht Machnamhach2

Ceacht Machnamhach3

Ceacht Machnamhach4

Ceacht Machnamhach5

Ceacht Machnamhach6

*****************************

Máirt Machnamhach 2017!

MM Feabhra

MM Feabhra2

MM Feabhra4

***********************************************************************************

Seachtain de Bhia Fholláin

24ú – 28ú Dheireadh Fómhair 2016

Bigí linn don tráthnóna speisialta seo, ar an 27ú Dheireadh Fómhair. Tá Prof Donal O’Shea agus Ellen Roche ag teacht chun labhairt lenár dtuismitheoirí faoin tábhacht a bhaineann le lón sláintiúil agus chun smaointí a thabhairt dúinn go léir. Tá Seachtain de Bhia Fholláin ar siúl inár scoil i rith na seachtaine seo agus tá deis ag na páistí caoineoga, pancóga, ceibeabanna torthaí agus anraith a bhlaiseadh! Nach bhfuil an t-ádh leo!

A2 poster.indd

An Aoine: Caint an-shuimiúil leis an bhfiaclóir Claire maidir le conas aire a thabhairt d’ár bhfiacla!

20161028_113902 20161028_113541 20161028_121649 20161028_121435 20161028_105354 20161028_115958 20161028_115401 20161028_114801 20161028_110334 20161028_110202 20161028_105150

An Déardaoin – Ceibeabanna Torthaí!!

Míle míle buíochas as ucht na torthaí go léir a thabhairt isteach a pháistí!!

IMG-20161027-WA0008 IMG-20161027-WA0007 IMG-20161027-WA0006 IMG-20161027-WA0005 IMG-20161027-WA0004 IMG-20161027-WA0001 IMG-20161027-WA0000 20161027_111947 20161027_111804 20161027_111744 20161027_111215 20161027_111054 20161027_111031 20161027_110739 20161027_110703 20161027_110603 20161027_110553 20161027_110142 20161027_110103 20161027_110053 20161027_105759 20161027_105655 20161027_104509 20161027_104429 20161027_104348 20161027_104333 20161027_104254 20161027_104128 20161027_093133 20161027_092416 20161027_092406

Agus Tráthnóna Eolais iontach do na tuismitheoirí le Donal O’Shea agus Ellen Roche….

Screenshot_20161028-231914

Dé Céadaoin: Pancóga…..agus sushi sa seomra fóirne!!!

20161026_100316 20161026_100447 20161026_100706 20161026_101323 20161026_102407 20161026_102818 20161026_103045 20161026_103524 20161026_103346 20161026_105205 20161026_123840 20161026_112908 20161026_112833 20161026_123438 20161026_110325 20161026_100306 20161026_095445 20161026_095146 20161026_094807 20161026_094721 20161026_094550 20161026_094054

Dé Máirt: Anraith!!

IMG-20161025-WA0007 IMG-20161025-WA0006 IMG-20161025-WA0003 IMG-20161025-WA0001 20161025_132051 20161025_132034 20161025_132016 20161025_130814 20161025_130808 20161025_113738 20161025_113705 20161025_113638 20161025_113628 20161025_094248

Agus agallamh ar KCLR!

20161025_100656 20161025_101151 20161025_101210 20161025_101241 20161025_101257 20161025_101347 20161025_101315 20161025_101927 20161025_103749

Dé Luain: Caoineoga blasta!!

“Berry Delicious” – úll dearg x 1, sú talún x 5, sú craobh x 5, ½ de bhanana, 150 ml sú oráiste

“Tropical Surprise” – úll dearg x 2, ½ de chairéad, anann x 2 shlisne, 150 ml sú oráiste

Bainigí triail as na caoineoga seo a dhéanamh sa bhaile!!

20161024_111404 20161024_110619 20161024_110549 20161024_105228 20161024_105037 20161024_104020 20161024_102844 20161024_102532 20161024_101908 20161024_101951 20161024_100619 20161024_100508 20161024_095817 20161024_095803 20161024_095756 20161024_100516 20161024_09581020161024_113038 20161024_102830 20161024_100922 20161024_113250 20161024_104103 20161024_101600 20161024_101616

Agus……..ag deireadh an lae, tháinig imreoir iomána Chill Chainnigh Michael Fennelly isteach chun labhairt le páistí Rang 5 agus Rang 6 maidir le cothú agus spórt…..

20161024_141223 20161024_141244 20161024_142228 20161024_144404

***************************************************

Iarracht ar Churiarracht Dhomhanda

Ghlac páistí ó Rang 5 agus Rang 6, mar aon le roinnt baill fóirne, páirt san iarracht ar Churiarracht Dhomhanda don Cheacht Machnamhach is Mó in Éirinn inniu (10ú Dheireadh Fómhair 2016). Tá ard-mholadh tuillte ag na páistí as ucht a bheith páirteach ann agus as ucht a gcuid iompair ar maidin. Táimid thar a bheith bródúil asaibh, a pháistí! D’eagraigh Ospidéal Naomh Pádraig (feachtas “Walk in my Shoes”) é seo go léir chun aird a dhíriú ar shláinte meabhrach. Bhaineamar an-thairbhe as an eispéireas.

20161010_090609

20161010_085946

20161010_090544

20161010_090106

20161010_084914

20161010_091703

20161010_091723

  20161010_091744

20161010_091732

20161010_092052

********************************************************************

Muintir Uí Ghiolla Phádraig ag bailiú lusanna an chromchinn ar Mháirt Machnamhach! (Márta ’16)

aidan aidan2 aidan3

Tá na páistí ag baint sult as Seachtain Chairdis i nGaelscoil Osraí! (Feabhra 2016)

20160222_113337

20160222_113300

20160223_123714

20160224_122918

20160224_123637

20160224_094613

Cór na Scoile ag canadh “Lean on Me” agus “Stand by Me” do Sheachtain Chairdis ag tionól. Maith sibh, bhí sibh go h-iontach!

******************************

Monopoly á n-imirt ag Muintir Uí Chathasaigh ar Mháirt Machnamhach! (Feabhra ’16)

Neasa

*************************************

Cad a cheapann sibh de na boscaí lóin seo ó Rang 3 (Máire Ruth)?? Blasta!!!

Luca

Lúcás2

Is gaiscígh an bhia iad Lúcás agus Ashleigh freisin!!

Ashleigh

*************************************

Tá sár-iarracht á dhéanamh ag páistí Rang 3 (Michelle/Maria) chun lón sláintiúil a ithe! Leanaigí leis a pháistí! 🙂 🙂

alexandra

mily

eiméad

joe1

sam ruairí

róisín

joe p

*****************************************

Samplaí de bhoscaí lóin shláintiúla i Rang 2 (M. Rós), tá ard-mholadh tuillte agaibh a pháistí! 🙂

Rós

Rós2

Rós3

rose3

rose4

****************************************

Gaiscígh an Bhia i Rang 3 (Múinteoir Máire Ruth) Nollaig 2015

Maith sibh a pháistí!!

20151204_110618[1] 20151204_110701[1]

Gaiscígh an Bhia i Rang 2 (Múinteoir Rós) Samhain 2015

20151111_130452

Seo cuid de na himeachtaí do Mháirt Machnamhach Samhain/Nollaig 2015

Ruth1

Ruth2

Barry1

Cody1

leary1

leary2

leary3

Phelan1

———————————————————————————————————————————-

Máirt Machnamhach

Tá ár scoil ag díriú ar an sláinte meabhrach i mbliana. Mar chuid de sin, beidh “Máirt Machnamach” againn uair amháin sa mhí. Ar an lá seo, ní bheidh aon obair bhaile ag páistí na Gaelscoile!!! Ach, in ionad obair bhaile a dhéanamh, déanfaidh gach ball de phobal na scoile gníomh éigin a chuirfidh an sláinte meabhrach chun cinn. Mar shampla, ag dul ar shiúlóid, leabhar a léamh, cluiche boird a imirt mar chlann, cuairt a thabhairt ar sheanduine, na ríomhairí agus an teilifís a mhúchadh ar feadh tamaillín, samhlaigh é sin!!! So….cad a dhéanfaidh tusa agus do chlann?? Glac grianghraf más féidir agus crochfar ar an gclár sa halla é. Bainigí sult as ar aon nós!!

20150303_150039
2015-03-05 19.38.13
2015-03-05 19.35.312015-03-05 19.32.152015-03-05 19.30.10

Máirt Machnamhach 🙂

 

Na páistí atá ar an gCoiste don scoil bhliain 2014-2015

Coiste Scoil ag Spreagadh Sláinte don scoil bhliain 2014-2015

Mental Health Awareness Talk Bealtaine 2015

Cuireadh oíche eolais maidir le sláinte meabhrach ar siúl do phobal uile na scoile ar an 28ú Bealtaine. Míle buíochas do Caroline Clifford, Joan Murphy agus Maeve Pierce as ucht labhairt ar an oíche, agus do na tuismitheoirí agus foireann na scoile a d’fhreastal air. Oíche an-shuimiúil agus taitneamhach a bhí ann.

20150528_211340

20150528_210037

20150528_211708

  Is Scoil ag Spreagadh Sláinte sinn!!!!

20150610_095813

Comhghairdeas ollmhór leis an gCoiste as ucht aitheantas oifigiúil a fháil mar Scoil ag Spreagadh Sláinte i Mí Meitheamh 2015!!! 🙂 🙂

 Máirt Meabhrach 3Bhí na cailíní seo an-ghnóthach ag bailiú úlla agus ag bácáil ar Mháirt Meabhrach :-)   Máirt Meabhrach 2

Bhí Muintir Uí Ghiolla Phádraig (agus a gcairde) gnóthach ag bailiú úlla le Daidí agus ag bácáil le Mamaí ar Mháirt Machnamhach. Maith sibh! 🙂

20151103_153455[1]20151103_151906[1]

20151103_152046[1]

Máirt Machnamhach sa Chlub Iarscoile 🙂