Bainistíocht (Management)

Príomhoide: Siobhán Ní Chorcora 
Príomhoide Tánaisteach: Nioclás Ó Cearbhaill
Príomhoide Cúnta 1: Michelle Ní Bhuachalla 
Príomhoidí Cúnta 2: Neasa Ní Dhuibhir, Maria Ní Dhúbhgháin, Tanya Hudson, Proinnsiasa Ní Chathasaigh

Ranganna

Naíonáin Shóisearacha: Jennifer Uí Mhaonaigh, Sorcha Ní Thuama
Naíonáin Shínsearacha: Maria Ní Dhúbhgháin, Máire Ruth Puirséal, Méabh Ní Fhloinn

Ranganna 1: Fiona de Buitléir/Dearbhail Ní Fhearghail, Deirdre Uí Mhurchú/Nell Ní Chróinín/Carolann Pyne
Ranganna 2: Maria Ní Thuama/ Niamh de Buitléir, Ciara Ní Fhaoláin
Ranganna 3: Cormac Ó Conghaile, Ella Nic Risteard
Ranganna 4: Ivan Mac a ‘Mhíle, Conor Mac Gabhann, Ashleigh Ní Mhuirí
Ranganna 5: Maria Ní Raghallaigh, Daithí Breathnach
Ranganna 6: Michelle Ní Bhuachalla/Neasa Ní Dhuibhir, Brian Fox

Tacaíocht Foghlama: Nioclás Ó Cearbhaill, Proinnsiasa Ní Chathasaigh, Tanya Hudson/ Rósmháire Ní Mhaolmhuaidh, Iarla Ó Lionáird / Máise Powell, Sylvia de Cnoc
Cúntóirí: Clodagh Hindle , Maeve Ní Chionnaoith
Rúnaí: Aisling Ní Dhomhnaill
Rúnaí Airgeadais: Siobhán Minnock
Coimeádaí: Frankie Fitzpatrick