Seo a leanas na baill d’ár bord. The following are the members of the Board of Management of Gaelscoil Osraí which will serve from Dec. 2019 to 2023

 

An tAth. Richard Scriven(Cathaoirleach)
Cáit Ní Mhurchú(Ainmní an Easpaig agus Cisteoir/Patron’s Nominee and Treasurer)
Siobhán Ní Chorcora(Rúnaí an Bhoird/Principal and Secretary of the board)
Nioclás Ó Cearbhaill(Ainmní na Múinteoirí/Teachers’ Nominee)
Niamh Ní Óldáin(Ainmní na dTuismitheoirí/Parents’ Nominee)
Brian Sheeran(Ainmní na dTuismitheoirí/Parents’ Nominee)
Cathnia Ó Muircheartaigh(Ionadaí Pobail/Community Representative)
Margaret Walsh(Ionadaí Pobail/Community Representative)