Nuachtlitir na Samhna/November Newsletter

Nuachtlitir na Samhna 2015

Cailíní sa Chraobh

Comhgáirdeachas d’ár bhfoireann iontach peile na gcailíní a bhuaigh leath-chraobh an chontae inniu i gcoinne Chill Manach. Go neirí go geal leo sa chraobh. Mí-ádh do na buachaillí a chaill i gcoinne scoil Naomh Chainnigh sa leath-chraobh inniu. D’imríodar go hiontach le dhá mhí anuas ach bhí foireann láidir eile ag ár gcomharsain inniu a bhí beagáinín ró-mhaith dúinn. Míle buíochas do Mhúinteoirí Maria Bríd, Méabh agus Siobhán don obair le na cailíní agus do Mhúinteoirí Brian agus Nioclás don tréan-iarracht le na buachaillí arís i mbliana.

Cruinnithe Tuismitheoirí/Múinteoirí

Beidh ár gcruinnithe bliantúla eadraibh mar thuismitheoirí agus na múinteoirí a mhúineann bhúr bpáistí ar siúl ar an gCéadaoin agus Déardaoin an 26ú  agus 27ú Samhain i seomra ranga do pháiste. Is idir 3.00 agus 5.30 pm go mbeidh na cruinnithe ar siúl agus tá clár ama ar dhoras do mhúinteora anois chun an t-am is fearr a oireann duit a líonadh isteach. Is féidir chomh maith glaoch a chur ar Eibhlín san oifig chun am a líonadh isteach duit nó ephoist a chur go runai@osrai.com faoi. Muna n-oireann an dá lá sin duit, is féidir socrú a dhéanamh a oireann leis an múinteoir ranga. Beidh na múinteoirí tacaíochta foghlama a chabhraí! onn le do pháiste ar fáil ar na laethanta sin chomh maith.

Is do thuismitheoirí ó Rang na naíonáin mhóra go Rang a Sé atá i gceist ag an am seo agus beidh cruinnithe na naíonáin bheaga ar siúl i mí Eanáir nuair go bhfuil na paistí níos socruithe.

Our annual parent/teacher meetings from Naíonáin Mhóra to Rang a 6 take place on Wednesday and Thursday the 26th and 27th November in your child’s classroom. The meetings will take place from 3 to 5.30 pm and timetables are available on the classroom door to be completed now. You can also contact Eibhlín in the school office to arrange a time, either by phone or by email at runai@osrai.com . Our learning support teachers who may give extra help to your child will also be available on those days. If for any reason those days do not suit you, please contact the office to arrange a mutually suitable alternative time.

Please note that the parent/teacher meetings for Junior infants will take place in January when the children have fully settled into school life.

Díolacháin Leabhair Khan

Beidh díolacháin bliantúil scoile leabhair Ghaeilge agus Béarla ar siúl san halla ar an dá lá chéanna. Seans iontach é seo chun leabhair den scoth a cheannach i gcomhair do phaiste fein nó mar bhronntannais Nollaig.

Our annual book fair in conjunction with Khan’s Books takes place on the evenings of the parent teacher meetings and this is a great opportunity to buy good quality Irish language and English language books for your own children or indeed as Christmas presents while supporting the school’s library fund in the process.

Crannchur na Scoile

Táimid thar a bheith buíoch díobh don dtacaíocht iontach le chrannchur triocha bliain na scoile. Tháinig méid iontach airgid isteach an chéad seachtain agus cuirfidh sé go mór le tógáil na scoile atá faoi lán tseoil. Beidh an dara agus an triú tarrac ar siúl ar an Aoine seo agus iarraimid oraibh a chinntiú go dtagann na cártaí ar ais ar an Déardaoin seo go dtí do mhúinteoir ranga le’d thoil. Ná dearmad gur féidir leat nó le haon duine a bheith sa tarrac aon seachtain ar €5 a íoc agus beidh seans acu cuid den €230 i nduaiseanna a bhuachaint ar an Aoine.

We are hugely grateful for the fantastic support we received for the first week of our 30th anniversary school draw. A fantastic amount came in in what we know are difficult times and we have made a great start in raising the extra funds we need for our new school extension, which as you can see is making great progress. Our second and third draws take place this Friday and we ask you to ensure all cards are returned tomorrow or on Friday morning to the school office. Please remember also that anybody can support the draw any week for just €5 and they will be in the pot for the €230 worth of prizes in our Friday draw.

Here are the winners from our first draw:

€100: Brian Ó Gladnaí
€50: Joe Casserly
€30: Cara Ó Maolriada
€20: Nicola Ní Rinn

Duais Díoltóra (Seller’s Prize)
€20: Oilibhéar Ó Donnacháin
€10: Laoiseach Ní Cheallaigh

Bille Scoile Buíochas agus Duais
Táimid thar a bheith buíoch díobh ar fad go bhfuil an bille scoile iomlán nó aon chuid do íoctha agaibh. Táimid an-chóngarach anois don méid iomlán a bhailíomar sa scoil-bhliain deireanach ar fad. Is féidir leanúint ar aghaidh ag íoc pé méid gur féidir leat tré oifig na scoile nó ar líne ag  https://www.aladdin.ie/p/6065820497084416 . Is féidir leat níos lú ná na méid iomlán a íoc tré bhrú ar an gcnaipe ‘Change’.

We are hugely thankful for your generous response in paying all or some of your child’s Bille Scoile to meet vital costs the school has and also the costs of the extra sports and other learning opportunities we are providing. You can continue to pay whatever amount you can through the school office or online at https://www.aladdin.ie/p/6065820497084416 You can pay less than the full amount here by clicking on the ‘Change’ button and entering the amount you would like to pay at this time.

Tá áthas orainn a fhógairt gur bhuaigh Paul Kavanagh agus Orla Nic Fhionnlaíoch an duais don gclann a d’íoc an bhille scoile agus faigheann siad bille scoile iomlán do pháiste amháin ar ais dá bharr. Is iar-scoláire í Órla agus is clann thar a bheith tacúil d’obair na scoile atá iontu.

Boscaí na Nollaig

Tá áthas orainn a bheith ag glacadh páirt arís i bhfeachtas ‘Bosca na Nollag’ do pháistí i dtíortha bochta. Táimid ag iarraidh oraibh bosca na Nollaig a líonadh le bréagáin, éadaí agus ábhair phearsanta beaga roimh an Chéadaoin seo chugainn an 12 Samhain agus baileófar iad ansin  chun iad a chur thar lear.

We are delighted once again this year to support the Team Hope Christmas Box appeal where our children fill a Christmas box with small gifts for disadvantaged children in poorer countries than our own in Central and Eastern Europe and Africa. This is a nice way of celebrating the important Christmas message before the madness of the commercial season begins and reminding our children that many are worse off than we are at this time. All the details are on www.teamhope.ie and we would ask you to fill a Christmas shoebox with small personal items like toys, educational aids and new small items of clothing before next Wednesday the 12th November so they can be shipped in time for Christmas.

Comhneartú

Tá dáta an searmannas Chomhneartú socruithe anois agus is ar an Satharn an 9ú Bealtaine 2015 go mbeidh sé ar siúl in Árdeaglais Naomh Mhuire ag 11.00 do Ranganna 5 agus 6. Mar is eol díobh, beidh an Chéád Chomaoineach ar siúl ag Rang a 2 an tseachtain roimhe sin ar an Satharn an 2 Bealtaine i Séipéal Naomh Fhiachra ag 11.00 chomh maith.

The dates for both our Confirmation and First Communion ceremonies have now been fixed. 5th and 6th classes will celebrate their confirmation ceremonies in St. Mary’s Cathedral on Saturday the 9th May 2015 at 11.00 am while our first communion ceremony takes place the previous Saturday the 2nd May in St. Fiachra’s Church, Loughboy at 11.00 am also.

Ceol

Bhí ‘Seisiún’ iontach againn díreach roimh an bhriseadh le beagnach gach rang ó Rang 1 go Rang 6 ag seinnt cúpla tiúin ar an bhfeadóg stáin agus mhair an cheol beagnach uair a chloig. Chomh maith le sin, bhí aoi-cheoltóirí iontacha againn ar an lá, Seathrún Ó Casaide ar bouzouki agus méarchlár, Billy Carrigan ar na píobaí uillinn, Brian O’ Dea ar an mbosca cheoil agus leads iontacha Banna Cheoil Píobaí Móra Chill Chainnigh a d’árdaigh an díon ó halla na scoile. Is taisepántas iontach a bhí ann don dul chun cinn ata déanta againn ó thaobh chúrsaí cheoil de sa scoil le cúpla bliain anuas le chabhair mhór ó Chlár Kilkenny ón CHlár um CHomhlánaithe Scoile, le obair iontach ó chuid d&! rsquo;ár múinteoirí agus ach go háirithe leis an inchur ó Mharhi Baird ó Comhaltas Outreach atá ocht rang ag baint tairbhe as faoi láthair.

Chun daoine a spreagadh chun tacú le na ranganna sin, táimid ag gearradh an táille dosna ranganna gach seachtain ó €2 go dtí €1 an duine. Iarraimid ar gach éinne a dhícheall a dhéanamh chun an méid an-réasúnta seo a íoc. Má chuireann tú i gcomparáid é le ranganna Chomhaltas sa chathair nó ranganna rinnce nó cheoil eile a reacháltar do ghrúpaí móra,  is an-lauch airgid atá ann do mhúinteoir ghairmiúil cheoil.

We had a wonderful hour-long ‘Seisiún’ in the school hall just before the midterm break in which every class from R a 1 to R a 6 played a few tunes and all joined in a few tunes together. We also had fabulous guest musicians on the day including Seathrún Ó Casaide on the bouzouki and keyboard, Billy Carrigan on the uilleann pipes, Brian O’ Dea on the button accordion and the lads from Kilkenny City Pipe Band. The occasion showed the great progress made in the teaching of music in the past few years, with great help from Claire Kilkenny of the School Completion Programme, a number of our own teachers and particularly in the last six months from Mharhi Baird of the Comhaltas Outreach Company.

To encourage everybody to continue to take part in Mharhi’s classes, we are cutting the weekly cost of the classes from €2 to just €1per child. We would ask everybody to make their best efforts to pay this very modest amount which compares very favourably with other group music and dance classes in the city and county, particularly for the services of a professional musician and teacher. Our next ‘Seisiún’ takes place on Weds the 3rd December at 1.00pm and all musicians are welcome to come along including parents, grandparents and other connections of the school.

Páirceáil agus Sport sa chlós

Tá an Choiste Scoil Ghníomhach ag déanamh roinnt mhaith rudaí nua an téarma seo. Tá ranganna cispheile tosaithe le Tommy Clifford tríd an Chlár um Chomhlánaithe Scoile arís agus na páistí ag baint an-taitneamh astu. Chomh maith le sin, tá sraith sacair am lóin ag tosú an Luan seo chugainn le iar-imreoir Liverpool agus Daidí sa scoil, Ken de Mange. De bharr sin, ní bheidh aon cead páirceáil sa chlós idir na geataí agus taobh Mario’s na scoile. Iarraimid oraibh arís a bheith an-cúramach le páirceáil timpeall na scoile. Má chaithfidh tú dul suas Bóthar an Rath Uachtaraigh, téigh ar aghaidh go dtí an pointe chasadh in aice le Westfield agus síos arís go dtí an scoil. Ná páirceáil i slí a bhlocálann da! oine ag teacht amach ó Smithlands, Patrick’s Gate nó Parcnagowan le bhur dtoil.

Our Active Schools Committee is continuing to come up with new ideas and activities all the time. Thanks to the School Completion Programme, we are receiving free basketball coaching with Tommy Clifford for a number of classes and now the committee are organising a soccer league in the school yard with former Liverpool star and parent in the school Ken de Mange. As a result we are asking that only staff cars are parked in the school grounds and that there be no parking whatsoever between the main gates and the Mario’s end of the carpark. We also again remind you to only drive up the Outrath Road if you have to and when you do so not to turn right into the school but to continue to the turning point below Westfield before returning to the front of the school. Please also remember never to park at the entrances to Smithlands, Patrick’s Gate and Parcnagowan estates.

Brat Ghlas

Beidh searmanas ghearr againn chun ár gceathrú bhrat ghlas do chúrsaí taistil a árdú ar an gCéadaoin an 19ú Samhain. Is iar-scoláire na scoile agus Allstar sa chamógaíocht, Aoife Ní Naraigh, a árdóidh an bhrat dúinn ar an lá agus beidh fáilte le gach éinne a bheith linn.

We will celebrate achieving our fourth green flag on Wednesday the 19th November  at 1.00 pm when past pupil and our first All-star winner, Aoife Neary, will raise the flag we gained for encouraging sustainable transport and travel to school. We invite anybody in the school community to join us and to walk or cycle on the day of course!

Nuachtlitir Uimhir a hAon 2014

Nuachtlitir Tús na Bliana 2014/2015.

Fáilte mhór ar ais ar scoil gach éinne agus ach go háirithe, fáilte roimh na páistí agus tuismitheoirí nua inár scoilne. Tá súil againn go mbeidh bliain iontach foghlama, cheoil, sport agus spraoi againn le chéile.

Welcome back everybody after a glorious summer and a particular welcome to our new children in Junior Infants and to new parents also. We are looking forward to all working together and to having a great year’s learning, music, sport and fun together.

Laethanta Saoire na Bliana

Seo iad na laethanta ina mbeidh ár scoil dúnta i mbliana. Beidh seachtain saor againn i mí Bealtaine toisc go bhfuil Cáisc luath againn in 2015. Bíonn tinreamh maith inár scoil i gcónaí agus táimid ag iarraidh oraibh a chinntiú go mbíonn bhúr bpáistí ar scoil gach lá gur féidir leo agus in am don scoil gach lá.

Here are our school holidays for the coming year. Because Easter falls early in 2015 we have a week’s holidays in May. While we have very high rates of attendance on our school but we ask you to continue to make every effort to have your child at school every day. To ensure the best possible learning in your child’s class, it os also important that children be on time each day. That means that they should be in their líne in the yard when the bell rings at 9.10 am. We facilitate parents by supervising the yard from 8.50 onwards. Please be aware that there is no supervision before that time and that any children outside or in the school grounds before that time are there at their parent’s own risk.

 

27/10/14 => 31/10/14 inclusive Lár Téarma / Mid Term
22/12/14=> 2/01/15 inc. Saoire Nollag / Christmas Holidays
19/02/14 => 20/02/14 inc. Lár Téarma / Mid Term *
17/03/15  => Lá saoire bainc le Pádraig/ St. Patrick’s Day
30/03/15 =>10/04/15 inc. Cáisc / Easter  *
04/05/15 =>08/05/15 inc. Lár Téarma/  Mid Term*
01/06/15 => Lá Saoire Bainc / Bank Holiday
26/06/15 => An Scoil ag dúnadh do Shaoire an tSamhraidh / School closes for Summer break.

 

Éadaí Scoile

Cheana féin i mbliana,tá páistí taréis éadaí scoile a chailliúint. Tá fhios againn gur tré thimpiste go dtógann páistí abhaile na héadaí míchearta ach is féidir leat cabhrú i dhá slí. Bí cinnte go bhfuil ainm do pháiste go soiléir ar gach píosa éadaigh agus seiceáil iad uair sa tseachtain le bhúr dtoi, ag cur ar ais aon rud nach mbaineann le do pháiste go dtí an múinteoir. Tá roinnt éadaí sa scoil le tamaill agus is féidir le aon tuismitheoir teacht agus éadaí a thógaint sara chuirfear iad go siopa Naomh Uinseann de Pól.

Already at this early stage a number of children have ‘lost’ parts of their school uniform. We know that these accidents will happen all the time but we ask you to help out in two simple ways. Firstly, please ensure that every item of your child’s uniform has their name clearly marked on it. Please check the uniform weekly to ensure that your child hasn’t taken somebody else’s by mistake and of so please return it to the teacher. There are also lost items in the school at the moment which can be claimed or taken if suitable before the remaining items are sent to the St. Vincent de Paul shop in the next week.

Ranganna Ghiotáir/Ukelele

Mark McGrath will be recommencing guitar lessons for continuing students from next Wednesday September 17th.

This year it is also proposed to start a beginners’ ukulele class aimed particularly at introducing students from 1st-3rd class to the instrument which is ideal as an introduction to instrumental playing and song accompaniment for younger students.

The ukulele has had a remarkable upsurge in popularity in recent years and is almost identical to the guitar in playing techniques but is infinitely more acessible-particularly for younger children. A reasonable beginners ukulele can  be purchased for around €30, a similar quality guitar costs €70. Mark will hold an informal session and demonstration for interested students next Tuesday Sept 16h after school in the assembly Hall. Any students and parents interested in guitar or ukulele lessons are invited to attend. A limited number of instruments are available to hire at a modest cost for new students.

Class fees are payable in terms- longer school terms are normally broken into 2 shorter terms. Last year’s fees averaged €7 per lesson and are dependent on numbers in individual groups. For further information please contact Mark tel. 085-7132946

 

Nuachtlitir Uimhir a Dó 2014

Nuachtlitir 23ú Meán Fomhair 2014.
Tá tús iontach déanta againn leis an scoil-bhliain nua agus tá foghlaim, sport agus craic den scoth ar siúl i dtimpeallacht na scoile. Ach go háirithe tá Gaeilge den scoth á labhairt timpeall na háite. Is féidir leatsa cabhrú tríd an méid Ghaeilge gur féidir leat a úsáid le do pháiste sa bhaile, sa ghluaisteán agus in aon áit eile. Cabhraíonn sé go mór má úsáideann tu pé Ghaeilge atá agat timpeall na scoile, ag caint le na múinteoirí agus le foireann na scoile chomh maith. Tá an Choiste Gaeilge ag seoladh ‘Conradh na Gaeilge’ chugat amárach agus iarraimid ort é a phlé agus a shíniú le do pháiste.

We’ve had a great start to our school year and there is great and fun learning and activity going on around the school. We’re particularly happy that all our students have been speaking Gaeilge from the first day back and we remind you again that ‘Riail na Gaeilge’ is the most important of the school’s rules. When you chose Gaelscoil Osraí for your child it was because the language is the heart of what we do. You can help your child by using your own Gaeilge at every chance you get, at home, in the car but particularly around the school when speaking to teachers and school staff. We appreciate every word you speak to us and you should never feel nervous about using your Gaeilge with us. Our Irish Committee are sending you home a ‘Gaeilge contract’ in the coming days and we ask you to discuss it and sign it with your child.
Tae na dTuismitheoirí Nua/New Parents Tea
Beidh caifé, tae agus rudaí deasa againn do thuismitheoirí na naíonáin bheaga in halla na scoile an Aoine seo an 26ú Meán Fomhair óna 1.00 go dtí 2.00 pm. Tá fáilte roimh gach tuismitheoir sna naíonáin beaga agus táimid buíoch do Choiste na dTuismitheoirí as ucht an ócáid seo a eagrú.
We have our annual tea and coffee get-together for our Junior Infant parents this Friday in the school halla from 1.00 to 2.00 pm. Please come along and meet your fellow parents in our newest classes, even if you have older children in the school. Thanks to our Parents Association for their help in organising this lovely event.
Bí Páirteach/Get involved
Beidh cruinniú bliantúil Coiste na dTuismitheoirí ar siúl sa scoil ar an Máirt an 7ú Deireadh Fomhair ag 7.30 pm Beidh aoi-chainteoir againn ar an oíche ar an ábhar ‘Tuismitheoireacht Dearfach- Conas cabhrú le forbairt iompar agus sláinte meabhrach do pháiste.’ Ba bhrea linn dá dtiocfadh tuismitheoir amháin ar a laghad ó gach chlann sa scoil chun an ócáid seo.
Our Parent’s Association AGM takes place on Tuesday 7th October at 7.30 pm. We will have a guest speaker on the topic of ‘Positive Parenting-How to help develop positive behaviour and mental health in your child’. We would hugely appreciate if at least one parent from each family could attend.

We are also seeking volunteers for our School Development Fundraising Committee and people to help out with planning a number of very exciting events over our thirtieth anniversary year. Please contact Máistir Seán if you think you can help out in any way.

Bille Scoile
Ba bhreá linn dá bhféadfadh leat íoc as chostaisí scoile do pháiste chomh tapaidh agus is féidir má sé do thoil é. Mar ios eol duit tá obair iontach ar siúl sa scoil agus tá gach euro tábhactach don scoil chun an scoil a rith. Tá árdaithe beaga tagtha ar an mbille i mbliana taréis blianta de thitim.
Clúdaíonn do Bhille Árachas Pearsanta 24/7 do gach páiste sa scoil agus tá sé fíor-thabhactach go n-íocann gach éinne an bille dá bharr. Tá costaisí na ghníomhaíochtaí iontacha a dheanaimid sa scoil, cosúil leis an ghleacaíocht ata ar siúl an tseachtain seo, damhsa gaelach, snámh agus an-chuid eile. Faigheann tú na gníomhaíochtaí seo ar níos lú ná €50 an pháiste, i bhfad níos saoire ná taobh amuigh den scoil.
Mar dhreasacht do gach duine a íocann luath, beidh tarrac ar siúl do na tuismitheoirí go bhfuil an bille iomlán íoctha acu roimh an 17ú Deireadh Fomhair agus buafaidh tuismitheoir amháin méid an bhille ar ais.
We would love if you could settle up the bill for your child’s school costs as soon as possible please, particularly given all the financial pressures on the school this year with our exciting development work going on. There are some small increases after many years of reductions but we need to meet the costs of running the school with smaller levels of Government funding.
Your school bill covers the cost of 24/7 personal accident insurance for your child including outside of school and for this reason it is vital that you pay your contribution as fully as you can manage. The bill also covers the provision of materials for arts and crafts, photocopying and of course the great range of activities which you as parents have requested like the gymnastics classes started this week, our traditional and creative dance classes and the swimming classes we are so lucky to have on our doorstep. These are all provided far cheaper that you could expect outside of school.
As an added incentive this year, we will be holding a special draw for those who have paid their bille by the 17th October and one lucky parent will get a full refund of their bille for one child. You can pay the bille in the school office or we will email you in the coming days with a new electronic payments arrangement.
Bille Scoile 2014-2015
Naíonáin Bheaga €70
Naíonáin Mhóra €70
Rang 1 €90
Rang 2 €90
Rang 3 €105
Rang 4 €105
Rang 5 €105
Rang 6 €105

Ranganna Gaeilge
Beidh ranganna Gaeilge do thuismitheoirí agus aon duine fásta eile ag tosú an Luan seo chugainn ón 7.00-8.00 pm agus ag dul ar aghaidh ar feadh ocht seachtain agus beidh costas €50 ann don dtéarma. Is Múinteoir Ivan a bheidh ag múineadh na ranganna.
Gaeilge classes for all parents and any other adults who are interested will start in the school next Monday night and will continue for eight weeks. The cost is a very reasonable €50 for the term and classes will take place every Monday from 7 to 8 pm. You can book a place through the office.
Club Obair Bhaile
Tá club obair bhaile tosaithe ag Múinteoir Tanya agus Múinteoir Méabh agus tá éileamh mhór air. Tá liosta feitheamh cheana féin agus mar sin tá sé tábhactach go gcinntíonn tú d’áit agus go mbíonn tú ag freastal go rialta. Beidh club obair bhaile an Chlár um chomhlánithe scoile ag tosú an luan seo chugainn, arís idir 2.50 agus 3.50 gach lá. Beidh fáilte roimh na daoine a raibh le Rita an bhliain seo chaite agus má cheapann tú go bhfuil do pháiste i dteidil freastal ar an gclub seo, labhair leis an Máistir nó do Mhúinteoir Ranga le’d thoil.
Our school homework club has started again and is already full with a waiting list. It is important therefore that you confirm your place and attend regularly as others would love the place you have at the moment. Our other homework club, run by Rita last year will restart next Monday and all those attending last year are entitled to attend. This club is provided by the School Completion Programme and your child may qualify for this club as well as many other activities through the school year. Please contact your teacher or Seán as principal if you think your child could benefit from this extra help. Both homework clubs run from 2.50 to 3.50 pm.
Má ta tú fós ag lorg cabhair le obair bhaile do pháiste sa cheantar taréis scoile tá áiteanna ar fáil ag grúpa pobail LARC agus tá teachtaireacht uathu anseo.
‘Do you need After School care for your child? We have places available in our service, based in Clongowen on the Waterford Road. We are now offering a collection service from schools to our After Schools programme (please note that it is a walking collection only and is only available from the following schools…K.S.P, St John of God, Gaelscoil Osraí and St Patricks De la Salle ). When your child arrives at the After Schools they will receive a warm meal and will get support with their homework before enjoying fun educational activities to finish off the day. We open 2pm – 6pm Monday to Friday and prices start from as little as €20 per week. Call 056 7764700 for more info.


Ceol
Tá Mharhi Baird ó Comhaltas Schools Outreach ar ais linn i mbliana ag múineadh cheoil traidisiúnta le Ranganna 1,2,4 agus 5. Beidh Clár Kilkenny ón SCP ag déanamh ceol le Rang a 3 agus na naíonáin beaga agus beidh na múinteoirí ranga ag múineadh cheoil do Rang na naíonáin mhóra agus Rang a 6. Is Céadaoin ár lá mór cheoil gach seachtain ach beidh cleachtadh ar siúl gach lá ar scoil agus sa bhaile. Do na ranganna go bhfuil Mharhi acu, caithfidh na paistí dhá euro a thabhairt isteach gach seachtain. Iarraimid ar gach éinne cabhrú le se oar mhaithe le chaighdeán cheoil a árdú go leibhéal ard.
Tá an-áthas orainn chomh maith go bhfuil ár gcéad bosca cheoil cnaipí faighte againn ón SCP chun seans a thabhairt do pháistí an uirlis seo a fhoghlaim. Má tá bosca agat sa bhaile, fáilteoimid leo agus beidh Máistir Seán agus Michelle ón SCP ag múineadh bosca do pháistí go bhfuil sé uathu ar an gCéadaoin.
We are delighted to be continuing with Múinteoir Mharhi as aour music teacher through the Comhaltas Schools Outreach (http://www.schoolsoutreach.ie/) programme this year. Mharhi is taking Ranganna 1,2,4 and 5 while the children in Rang a 3 and Naíonáin Bheaga will have extra help from Clár Kilkenny of the School Completion Programme and Rang a 6 will continue with music in their classes. Wednesday is now our ‘Lá Mór Cheoil’ but we ask you to make sure your child has their tin whistle every day for practice and that they do a little bit at home as part of their Obair Bhaile. We are asking all children who attend Mharhi’s classes to bring in €2 per week to cover the costs involved. All of this, along with our school choir and our Grúpa Cheoil are helping to really lift the standard of music in our school.
We are also delighted to have been presented with our first button accordion by the School Completion Programme and Máistir Seán and Michelle from the SCP will be teaching the instrument to those interested on Wednesdays. If there is a spare accordion in your or a relative’s house we would welcome a loan or donation of the instrument to help with this new initiative.

Nuachtlitir 7ú Bealtaine 2014/ May Newsletter

Nuachtlitir 7ú Bealtaine 2014

Looking Good in Lycra- Faigh na ticéidí

Beidh oíche iontach faisean spoirt ar siúl an Déardaoin seo chugainn an 15ú san Left Bank ag 7.30 pm. Tá na ticéidí ar fáil anois san oifig ar €10 agus is oíche mhór é seo chun tacú lenár gCoiste na dTuismitheoirí atá ag bailiú airgid ar mhaithe na scoile i mbliana. Scaip an fhocail agus bailigh cúpla cairde chun a bheith ann  don bhfaisean agus níos tábhachtaí don gcraic!

Tickets at €10 each are now available in the school office for our great night ahead next Thursday the 15th May at the Left Bank when our Parents Association are holding a fashion show with a difference. It will be all about looking good when you’re out walking or running or getting in the hard work on the treadmill in the gym. It ties in with our Active School and Health promoting Schools work and of course with our Rith Beo fundraiser too. Come along and have a great night’s craic and banter and remember the night will include advice and items for those of all shapes and sizes.

Rith Beo

Táimid ag druidim cóngarach anois don lá mór reatha agus siúil sa scoil ar an Domhnach an 25ú Bealtaine. Tá tréanáil iontach ar siúl ag paistí agus ag tuismitheoirí don dara Rith Beo agus taimid ag iarraidh ar gach chlann iarracht a dhéanamh a bheith páirteach. Is féidir le gach éinne 5km a shiúil agus tá sé iontach tuismitheoirí agus páistí a fheiscint ag siúl nó ag rith le chéile. Tá tréanáil ag leanúint ar aghaidh anocht agus Luan agus Céadaoin an dá sheachtain atá fágtha. Ná dearmad ach oiread clárú ar www.runireland.com

There is great training and preparation going on for our second Rith Beo fun walk and run. Last year’s event was a huge success and we hope it will be bigger and better on May 25th (two weeks from Sunday) at 12.00 noon. Although the 5k and 10k races will be great events for the runners, the emphasis for the day is taking part. Almost everybody can walk 5k and it’s particularly great to see families walking and running together. Training is continuing tonight and on the two Monday and Wednesday evenings left at 6.30 pm from the school. Please like and share our Facebook Page for the event and you can register for the race on www.runireland.com

Ceol ar siúl

Ta obair iontach ar siúl ag ár múinteoir cheoil nua, Mharhi Baird ón Albainn gach Céadaoin. Táimid buíoch do gach éinne a thóg isteach an €2 an lae do na ranganna seo agus tá na páistí ag baint fíor-taitneamh as. Cinntigh le’d lgo bhfuil feadóg stáin ag do pháiste agus go bhfuil sí sa mhála acu gach lá. Ná dearmad chomh maith gur féidir leat íoc as na ceachtanna seo ar-líne ag https://pay.easypaymentsplus.com/feepay1.aspx?id=459

Our new music teacher Mharhi Baird had a fantastic start last week and our children are really enjoying her new and exciting approach. Please support us by making sure your child has a tin whistle and that it is in their bag each day. Please also ask them to do their few minutes of practice every night as part of their obair bhaile. Thanks to you also for sending in the €2 per day for these classes and don’t forget you can pay for the seven weeks together directly to the teacher or at our online payments facility at https://pay.easypaymentsplus.com/feepay1.aspx?id=459

Brat Ghlas faighte arís!

Comhgáirdeachas don gCoiste Scoil Ghlas, faoi stiúir Mhúinteoir Deirdre as ucht an dea-nuacht go bhfuil ár gceathrú bhrat ghlas faighte againn. Míle buíochas díobhse mar thuismitheoirí ata ag déanamh an médi sin chun ár bpáistí a spreagadh chuun teacht ar scoil i slí sláintiúil agus inbhuanaithe. Beidh an brat á fáil againn an tseachtain seo chugainn.

Congratulatiions to our Green Schools Committee under the direction of Múinteoir Deirdre on achieving our fourth Green Flag award for transport. Thanks to all of you as parents for doing so much to encourage your children to travel to school in a healthy and sustainable way which means cutting out as many car journeys as we can. We will receive our flag at a special ceremony next week and will have a celebration of the event soon in the school.

Bille Scoile le do thoil!!

Arís táimid an-bhuíoch don méid ata faighte againn ón mbille scoile atá fíor-thábhactach ó thaobh rith laethúil na scoile do. Bheimís buíoch d’aon íocaíocht gur féidir leat a dhéanamh go dtí an oifig nó ar-líne idir seo agus deireadh na bliana.

Once again we give you a gentle reminder that outstanding payments on the Bille Scoile need to be settled as soon as possible. Payments are being made on a weekly basis to people the school have employed at parents’ request to provide extra classes and to cover basic costs and these need to be funded, particularly in a very tight few years with our building project ongoing. All payments to the office or through our online payments will be welcome.

Coiste Airgeadais

Beidh costaisí breise orainn anois chun an síneadh nua dár scoil a cheangail leis an bpríomh fhoirgneamh. Táimid ag lorg grúpa beag tuismitheoirí a bheadh sásta a bheith páirteach i gCoiste Airgeadais na scoile chun a tairgead a bhailiú. Seol ephoist nó teachtaireacht don Mháistir go luath má tá suim agat a bheith páirteach.

We will now have substantial extra costs arising   out of the joining of our new extension to the main school building. We are urgently seeking a small number of parents who would be willing to join a fundraising committee to begin a fundraising drive. We look forward to your support in the coming months and years on this matter.

Ceolchoirm-DVD ar fáil

Tá an DVD ar fáil onár gceolchoirm iontach a raibh ar siúl sa Watergate le déanaí. €10 an cheann ón oifig.

Céad Comaoineach

Bhí paistí Rang a 2 ar fheabhas ar fad agus iad ag glacadh lena chéad comaoineach an Satharn seo chaite i Séipéal Naomh Fhiachra. Míle buíochas do Mhúinteoirí Deirdre Maria agus Ivan don obair chruaidh ar fad ata déanta acu i mbliana. Buíochas chomh maith d’Eibhlín san oifig, do Doreen agus Helen sa séipéal agus don Athair Liam, Dan agus Roderick dá gcabhair ar fad.

Our second class were brilliant at their first communion ceremony last Saturday in St. Fiachra’s church. Huge thanks to Múinteoir Ivan and Deirdre Maria for their Trojan work in this very important year for the children and for a lovely, simple ceremony which was commented on so favourably afterwards. Thanks too to Doreen and Helen in the church for their help and particularly to Fr. Liam, Dan and Roderick for all their work. One of the highlights of the day was our fourth ‘Tae Bán’ get-together in the school halla and a huge thanks to tuismitheoirí Rang a hAon for all the wonderful baking, food preparation and friendly service on the day. The DVD of this event will also be available in the coming weeks from the school office.

Scoil ag Spreagadh Sláinte/ Health Promoting School

Tá ‘Bosca Smaointe’ ag barr an halla anois chun aon tuairimí atá ag paistí nó tuismitheoirí a bhailiú mar gheall ar conas ár scoil a dhéanamh níos sláintiúla.

Our Health Promoting Schools committee have installed a ‘Suggestion Box’ in the school halla for any great ideas as to how we can continue to make our school a Health Promoting one. All ideas from parents or pupils are very welcome.

 

 

Nuacht Mheamrán 13.12.13

Ar dtús, comhgáirdeachas ó chroí do chór agus grúpa cheoil traidisiúnta na scoile a raibh thar barr ar fad aréir ag ceolchoirm bliantúil na Nollag de Leoin Chill Chainnigh. Mile buiochas do Mhúinteoirí Ruth agus Fiona don obair iontach a dheineadar leo. Once again our group stole the show in St. Canice’s Cathedral. 

Céilí na Nollag

Beidh Céilí na Nollag ar siúl sa Watershed ar an Luan seo chugainn. Muna mhiste le tuismitheoirí, ba bhreá linn go mbeidh roinnt beag cócaireachta na Nollag déanta don ócaid seo. As we had so much baking left over last year, we would be delighted to send all spare items to the Men’s Shed, Kilkenny, after their brilliant work with us on bike maintenance and repair. Please send Christmas food items in on Monday morning. 

Ceolchoirm na Naíonáin

Beidh failte mhór roimh tuismitheoirí na Naíonáin Bheaga agus Mhóra do dhráma na Nollag ar an Máirt chun breithlá an linbh Íosa a cheiliúradh. Looking forward to seeing all our infant parents next Tuesday at 1.00 pm for their Christmas Nativity Plays. 

Airgead do na Philippines

Míle buíochas do gach éinne don airgead a chuir  sibh isteach. Tá €1,220 curtha ar aghaidh againn do GOAL don obair iontach seo. 

Nuacht Mheamrán Ghaelscoil Osraí 25ú Samhain 2013

Cóisir Tae Boston/ Boston Tea party

Míle buíochas dóibh siúd atá in ann tacú leis an gCóisir atá ar siúl oíche Aoine ag 7.30. Is féidir dul le Bord eile trí glaoch a chur ar Sabrine Bass (0863183877). Muna bhfuil tú in ann teacht, is féidir tacú leis an oíche trí thicéidí a cheannach don gcrannchur ón oifig, duais a thabhairt isteach don gceant nó a rá le cara leat. 

Many thanks to those who are able to support the Boston Tea party on Friday night at 7.30. If you wish to come and join a table, please call Sabrina Bass (086 3183877). If you are unable to attend, please let others know it is on- past parents, past pupils, etc. Tickets for the raffle are available in the office.

Any spot prizes or auction items would also be appreciated.

Le buíochas,

Coiste na dTuismitheoirí

 

Féilire na Scoile

Beidh na feilirí bliantúla ar fáil le ghrianghrafanna de gach rang go fíor-luath. Níl orthu ach €5 agus beidh siad ina bhrontainnisí álainne Nollaig.

Our school calendars for 2014, including pictures of all of our classes are currently being printed and will be available in the coming days. At just €5, they would make great Christmas presents and every house should have one!

 

Lá Cúram na Rothair/ Bike Maintenance Day

Beidh lá curam rothair ar siúl amárach an 26ú do pháistí ó Rang a 3 go dtí Rang a 6. Beidh oibrithe ón ‘Men’s Shed’ ag caint le na páistí faoi conas aire a thabhairt dá rothair féin, ag féachaint ar rudaí cosúil le coscáin, boinn agus brú aeir a choimeád agus roinnt rudaí eile. Más féidir le na páisti rothaíocht ar scoil, beidh seiceáil beag ar a chuid rothair agus beidh an t-eolas níos fearr dá bharr. 

We are delighted to have a bike maintenance day tomorrow in the Halla with volunteers from the local ‘Men’s Shed’. We are asking all children from Rang a Trí to Rang a Sé to bring in their bikes so that they can learn how to maintain them, focussing on safety equipment like brakes and maintenance of tyres, air pressure etc. We are thankful to Múinteoir Michelle for organising this event and we hope to have a bike ‘up-cycling’ scheme in place in coming weeks where older bikes can be renovated either for younger children or for donation to help this great voluntary group in our area.

 

Leabhair na Nollag/Christmas Annuals

Tá leabhair bliana na Nollaig ar fáil anois tríd an oifig ar phraghas €3 an cheann.

Christmas Educational annuals are now available through the office for €3 each.

 

Aonach na Leabhar ar scoil-buíochas ó chroí

Díoladh breis is €4,000 de leabhair Béarla agus Gaeilge le déanaí agus dá bharr beidh mile euro de leabhair Gaeilge á fáil ag an scoil d’ár leabharlann. Míle buíochas do Khan Kiely as ucht an chomhoibriu linn, le Múinteoir Méabh a dhein obair iontach ar an Aonach agus do Choiste na dTuismitheoirí agus na tuismitheoirí iontacha a chabhraigh leis an dá lá. 

More than €4,000 worth of English and Gaeilge books were sold recently at our annual book fair and we will receive more than €1,000 worth of Irish language books for our school library as a result. Thanks a million to Khan for her wonderful service and to Múinteoir Méabh and our wonderful Parent’s Association for all their efforts in this success. 

Nuacht-Mheamrán Ghaelscoil Osraí 8ú Samhain 2013

Gaeilge

Cuirimid i gcuimhne duit gurb í an riail is tábhachtaí inár scoilne ná gur Gaeilge priomh-theanga na scoile. Is conradh idir do pháiste agus an scoil atá i gceist nuair a thosaíonn do phaiste sa scoil go labhródh sé/sí Gaeilge an tam ar fad sa scoil, i gclós na scoile agus ag aon imeachtaí scoile a mbíonn ar siúl cosúil le cluichí, snámh no turasanna scoile. Iarraimid oraibh bhúr dtacaíocht iomlán a thabhairt don scoil ar an ábhar seo. Iarraimid oraibh chomh maith mar thuismitheoirí gach aon iarracht a dhéanamh le Gaeilge a labhairt i dtimpeallacht na scoile agus in aon cumarsáid leis an scoil. Fáiltímid le botúin agus beimid sásta aon cupla focail nó cupla frása a labhairt leat i gcónaí.

Iarraimid ort chomh maith na páistí a spreagadh chun Gaeilge a labhairt lena cháirde lasmuigh d’am scoile. Comhgáirdeachas le Ruairí de Ghallaí a bhuaigh brontannas ón scoil toisc gur Gaeilge ar fad a labhair sé féin agus a chairde ag a bhreithlá sa bhaile. Chomh maith le sin cuirimid in iuil duit do pháiste a spreagadh chun féachaint ar TG4 nuair gur féidir. Tá réimse iontach cláracha ag an stáisiún ó chartúin do na páistí óga go dtí drámaí agus cláracha pap-cheoil do dhéagóirí agus ar ndóigh cláracha spoirt den scoth. Suigh síos le do pháiste agus bain taitneamh as an foghlaim le chéile.

 

We remind you that the central rule of our school is that our children speak Gaeilge at all times, other than in English class. By enrolling your child in our school you chose us because we are a Gaelscoil and we hope for your ongoing support in that central part of our ethos. The agreement to speak Irish at all times is a contract with the school from day one and we are delighted that the vast majority of children do this with great enthusiasm. To help with this also, we ask you to make every effort to use your own Gaeilge when you are around the school or communicating with us. We are delighted to hear or see Gaeilge and are happy with or without mistakes!!

 

We also ask you to encourage your child to speak Gaeilge to their friends at any opportunity outside school so that they see the language as a living one which doesn’t stop at the school gate. As part of that effort, a child in Rang a Dó got a special prize this week for having his recent birthday party ‘as Gaeilge’ at home. We also remind you that TG4 and Raidio na Gaeltachta are a great resource for your child and for your own efforts to bring back the Gaeilge. TG4 has a great range of programmes from the cartoons for the youngest pupils through to teenage pop music and drama programmes and of course great sports coverage as well. Try to sit down with your child every now and again and enjoy a programme together.

 

Cruinnithe Tuismitheoirí/Muinteoirí

Beidh na cruinnithe tuismitheoirí-múinteoirí ar siúl an Céadaoin  agus Déardaoin seo chugainn an 13ú agus 14ú Samhain. Dúnfaidh an scoil ag 2.30 pm an dá lá sin agus iarraimid ort a chinntiú go mbaileofaí do pháiste in am na laethanta sin. Líon isteach am oiriúnach duit féin ar na leathanaigh lasmuigh de sheomra mhúinteora do pháiste nó dean teangmháil leis an oifig chun é a reachtáil.

Iarraimid ort suí síos le do pháiste roimh an chruinniú agus a bheith réidh don gcruinniú. Is seans deas í seo chun cainte le do pháiste faoi conas ata ag eirí le ar scoil agus aon pointe buairte a árdú leis an múinteoir. Iarraimid ort chomh maith cluí leis an deich nóimead atá leagtha amach duit. Má fhanann tu ró-fhada, beidh daoine eile ag fanacht. Má tá gá le níos mó plé, beidh an múinteoir sásta cruinniú eile a reachtáil leat más féidir.

 

Our annual parent/teacher meetings take place next Wednesday and Thursday the 13th and 14th November from 3.00 to 5.30. School will close at 2.30 pm on those two days and we urge you to make sure your children leave school on time those days. Please fill in the suitable time for yourself on the sheets outside your teacher’s door or contact Eibhlín in the office to arrange a suitable time.

We urge you as well to sit down with your child for a few minutes between now and the meeting to find out how they’re getting on in school. It’s a great chance for you to identify any issues they are having or to be able to give the teacher the great news that all is going brilliantlyJ! Please make sure also that you stick to the allocated ten minutes as if you stay too long, others are delayed behind you. If there is a need for a follow-up meeting or if you are unable to make it next week, your class teacher will facilitate you at another time, if possible.

 

Díolacháin Leabhair /School book sale

Beidh réimse iontach leabhair Gaeilge agus Béarla ar díol sa scoil ar an dá lá céanna an tseachtain seo chugainn. Taimid an-bhuíoch do Choiste na dTuismitheoirí agus Múinteoir Méabh as ucht an obair iontach seo agus do Khan Kiely ó Khan’s Books a chuuireann na leabhair ar fáil. Faigheann an scoil na céadta leabhair Ghaeilge mar chéatadán do na leabhair a díolfar agus toisc sin tá tú ag cabhrú le leabharlann iontach a bheith againn sa scoil chomh maith.

 

There will be a fantastic range of Gaeilge and Béarla books on sale in the school hall on the same two days as the meetings next week. We are hugely thankful to our Parents Association and Múinteoir Méabh for all their help in putting this book fair together each year and also to Khan Kiely of local bookshop Khan’s Books for providing us with such a great range of books. The school will get hundreds of books for our school library as a result of your generosity and of course the chance is there to add a special literary present for the coming season. The PA are also still looking for a few volunteers to help out with the book sale on both days from 9.00 am to 5.30 pm. Contact Caroline on 087 2330026 or email tuisti@osrai.com . Don’t forget also that our school calendars for 2014 will be available in the next few weeks and make great Christmas Presents!!

 

Bille Scoile

We are delighted that so many of you have signed up to paying your Bille Scoile online through our Easy Payments facility on the school website or by dropping into the office in the traditional way. Just as a little point of clarification from the last newsletter, your child is of course always covered by our public liability insurance on the school grounds or during school activities at all times. The extra insurance cover included in the Bille Scoile is a 24 hour insurance policy which applies to accidents which take place outside of the school as well and is an extremely cheap extra cover to have for your child. We hope that you all will continue to make every effort to contribute to the costs of providing many great activities for your child in the school and every little contribution we get is a huge help.

 

Nuacht Mheamrán/News Bulletin 15.10.2013

Bille Scoile

Táimid ag cur chugat an Bille Scoile don scoil-bhlain 2013/2014. Cuirimid i gcuimhne duit go bhfuilimid taréis ísliú suntasach a dhéanamh ar an méid airgid seo le roinnt bliana anuas. Chomh maith le sin tá sé tábhactach go dtuigeann gach éinne an méid a bhraitheann an scoil ar na híocaíochtaí seo ag teacht uaibh. Is tuismitheoirí na scoile a d’iarr orainn imeachtaí iontacha cosúil le ranganna snámha, gleacaíocht, rinnce 7rl a chur ar fáil d’ár bpáistí. Níl sé cothrom, áfach, nach n-íocann gach tuismitheoir an méid gur féidir leo chun íoc as na seirbhísi seo. Tá titim ag teacht ar an méid daoine atá ag íoc agus cé go dtuigimid go bhfuil fadhbanna airgid i roinnt tithe, beidh orainn féachaint in athuair ar cuid de na himeachtaí seo muna bhfuil go leor airgead ag teacht isteach. Chomh maith le sin, tá árachas 24 uair a chloig á fáil ag gach páiste inár scoil. Muna bhfuil do bhille scoile íoctha, bheadh comhartha ceiste faoin gclúdaíocht sin. Cuid eile den mbille atá fíor-thábhactach ná ár scéim cíosach leabhair. Ar €10 faigheann do pháiste leabhair go bhfuil luach suas go €70 orthu.

Anuas ar sin, táimid ag cahbrú le gach éinne an iocaíocht seo a dhéanamh níos éasca. Tá an chóras ‘Easy Payments Plus’ faoi lán tseoil tríd ár suíomh idirlíon anois. Brúigh ar an gcnaipe ‘Íoc ar Líne’ ar an leathanach baile agus is féidir leat íoc ar líne ansin. Chomh maith le sin, is féidir d’íocaíocht a dhéanamh ina ghallaí chun cabhrú leat.

Enclosed here find the Bille Scoile for this school year. Please remember this is not a ‘Voluntary Contribution’ which has not existed in our school for some time. Rather, this is a payment for some essential services but also for activities which you, as parents, have asked us to provide over the years. These include fantastic activities including swimming, sports and dance classes, all of which contribute to the fact that our school is recognised as an Active School. As well as this your child receives 24-hour insurance cover, inside and outside of school. Your child in our senior classes also receives many of their core class books from our book rental scheme. For just €10 per year, they receive up to €70 worth of books.

While we have consistently reduced the amount of this payment, there has been a fall in the number of people paying. We don’t want to start denying children access to activities or books as some schools do but we cannot continue to ignore those who continuously don’t contribute. The other alternative is that we will have to cut activities which we cannot afford to pay for. The issue of insurance is also a complicated one as people who have not paid their school contribution may have their cover questioned if they need to avail of it. You will also be aware that we are facing into a major building programme which will be in the interests of all of our children and this means that we really must ensure that all of our finances are as carefully managed as possible.

We have also made the payment of the school bill as easy as we possibly can. You are aware that you can now pay almost all monies to the school through a secure payment facility on our school website at www.osrai.com where you click on the Pay Now button. This also allows for the payments to be made in instalments.

We thank all those of you who consistently pay your school contribution and ask all others to please contribute this year in the spirit of fairness to all families. Of course, we again repeat that you should contact us if there are any financial difficulties which we should be aware of. Please arrange a meeting with the Principal to discuss these issues in the strictest confidence.

Bille Scoile 2013/2014

Na hAmharcealaíona / Eolaíocht / Visual Arts / Science /Arts and Crafts Materials
(€5 Breise do naíonáin bheaga/€5 extra for Junior Infants)

€20

Fotachóipeáil / Photocopying

€10

Tástálacha / Tests / Tuairiscí / Reports / Árachas / Insurance

€20

Gleacaíocht, na hEalaíona Comhraic, Damhsa Ghaelach agus gníomhaíocht eile / Gymnastics,martial Arts, Irish Dancing and another activity.
Naíonáin Bheaga
Naíonáin Mhóra, Rang 1,2 agus 6
Rang 3 go Rang 5
                                             

€5
€10
€20

Snámh / Swimming  Rang 1 go dtí Rang 6

€25

   

*Scéim Chíosach Leabhair/ Book Rental Scheme

€10

 

Naíonáin Bheaga

€60

Naíonáin Mhóra

€60

Rang 1                                      

€85

Rang 2                                      

€85

Rang  3                                     

€105*

Rang 4

€105*

Rang 5                                     

€105*

Rang 6 (Múinteoir Nioclás)                                    

€95*

Rang 6 (Múinteoir Brian)

€95*

 

Clár Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta/Relationships and Sexuality Education

Beidh Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta á mhúineadh i ngach rang tar éis an bhriseadh lár téarma mar chuid den ábhar Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte. Is cuid lárnach í seo den t-eolas atá riachtanach go do pháiste ina shaol. Bí cinnte go múinfear an ábhar seo go cúramach agus go tuisceanach agus táimid ag súil go mór le do thacaíocht ghníomhach sa bhaile leis.

Tá na hábhair ar fad an OCG ar fáil ar an suíomh seo: http://www.ecdrumcondra.ie/downloads/rse-materials/35-programmes/graphic-design/229-rse-prim

5) Ansin, roghnaigh pé rang-ghrúpa ina bhfuil do pháiste

Beidh nóta ar leith á fáil ag páisti Rang 5 agus 6 inniu chun an chuid a bhaineann leo amháin a mhíniú. Léigh an nóta seo go cúramach le’d thoil.

All of our classes will be teaching the Relationships and Sexuality part of the Social, Personal and Health Education Curriculum after the Hallowe’en break. This programme is carefully laid out and only material which is suitable for your child’s age group will be taught during this part of the course. Please actively get involved with this learning by familiarising yourself with the course and by discussing it with your child at home if they have worksheets or other work to complete or simply by answering their questions as well as you can. If you have any questions, please contact your class teacher.

To access the course details, click on this link and select your child’s class level. http://www.ecdrumcondra.ie/downloads/rse-materials/35-programmes/graphic-design/229-rse-prim . (We’re also adding this link to the Nascanna/Links page on www.osrai.com )

Rang a 5 and 6 are receiving a special note today about their part of the programme and we urge you to read this note carefully please.

Tráthnóna Clainne den Scoth/Brilliant Family Fun Evening

Bhí tráthnóna clainne den scoth againn inné agus táimid thar a bheith buíoch do Choiste na dTuismitheoirí a d’eagraigh gach rud. Bhí seans iontach ag tuismitheoirí bualadh le chéile go sóisialta agus níos tabhachtaí fós do bhain na páistí an-taitneamh as an tráthnóna. Buíochas le Dia chomh maith go raibh an aimsire linn.

We had a fantastic and positive family fun evening in the school yesterday evening and we are hugely thankful to all of our Parents Association members and all the other volunteers who did all the hard work. It was a great opportunity for parents to meet each other in a social context and most importantly our students had great fun (particularly watching the Máistir falling off the bucking bronco!!) Thankfully also the weather held fine for us and we look forward to many other great events during the year. Please remember also that we are looking for volunteer helpers for some classes and if you’re interested, please email tuisti@osrai.com. All of the pictures from the evening are available on our school Facebook page at www.facebook.com/gaelscoilosrai.  All past pupils and parents are welcome to become friends of the page.

Lá gan éide scoile/No uniform day

Beidh lá gan éide scoile againn ar an Aoine seo chugainn an 25ú Deireadh Fomhair ar mhaithe le Ionad Uí Néill sa chathair a dhéanann obair iontach ar mhaithe le páistí le riachtanais speisialta. Tá cead ag do pháiste a éadaí féin a chaitheamh ar an lá nó éadaí Oíche Shamhna. Beimíd ag súil le an-chuid cailligh, taibhsí agus creatlaigh a fheiscint ar an lá! Tóg isteach síntiús beag don ionad chomh maith le’d thoil.

We will have a no-uniform day next Friday the 25th in aid of the O’ Neill Centre which is based in the Butts area of the city and does such fantastic work with children with special needs. Children can wear their own clothes on the day or indeed get into the Hallowe’en spirit by dressing in their ‘spooky clothes’. We hope to see plenty witches, warlocks, skeletons and ghosts on the day. We hope you can send in a small contribution to support the O’ Neill Centre too.

MS Readathon

Mar is eol duit glacaimid páirt gach bliain san MS Readathon chun airgead a bhailiú don gcarthanacht MS Ireland agus chun taighde agus tacaíocht do dhaoine le MS a chur chun cinn. Dár ndóigh is deis iontach do pháistí é seo chun níos mó léitheoireachta a dhéanamh. Spreag do pháiste chun a bheith páirteach agus ag léamh sa bhaile. ‘Sé an chabhair is mó a thugann tuismitheoir dár ndóigh ná cupla nóimead a chaitheamh ag léamh le do pháiste. Baineann tú féin taitnemah as chomh maith agus taispeánann an taighde go léann páistí a léann a thuismitheoirí leo i bhfad níos mó na páistí nach bhfaigheann an tacaíocht sin. Lean ar aghaidh leis an léitheoireacht i nGaoluinn agus i mBéarla.

As you know, we take part each year in the MS Readathon initiative to raise funds for MS Ireland to help in their research and support for those with Multiple Sclerosis. The month-long reading project is also a great chance to encourage our children to read as much as they can. The main way you can help is by supporting your child’s reading. All the research shows that children who are read to or whose parents read with them are far more likely to become avid readers and of course those who read a lot are the best learners across the board. It is also a great chance to have some ‘bonding time’ with your child and fitting it in to busy lives is well worth the effort. You can read more about it here. http://www.msreadathon.ie/readathon Keep up the reading effort and don’t forget you can get loads of books ‘as Gaeilge’ from the school, from our local libraries and from our local bookshops.

Seachtain Mata/Maths Week

‘Sí seo Seachtain Mata sa tír agus iarraimid ort do pháiste a spreagadh chun scileanna mata a chleachtadh. Tá an-chuid suíomhanna idirlíne mata chun cluichí agus scileanna a bheith á chleachtadh sa bhaile. Tá cuid de na ranganna ag glacadh páirt i gcomórtaisí náisiúnta ar-líne agus molaimid duit cabhrú leis an iarracht seo.

This week is National Maths Week in which we are promoting maths as a fun and important subject. Again you can read all about it here. Remember that a good attitude to Maths for our children is vital and that might involve us hiding our own traditional fears of the subject! There are lots of activities which you can find online and the Maths Week website is here http://www.mathsweek.ie/

Cruinnithe Tuismitheoirí-Múinteoirí/Parent Teacher Meetings

Beidh na cruinnithe tuismitheoirí-múinteoirí ar siúl ar an gCéadaoin agus an Déardaoin an 13ú agus 14ú Samhain, ach amháin do na naíonáin beaga. Beidh na leathaigh clár-ama ar fáil taréis an bhriseadh chun a líonadh isteach. Beidh ár n-aonach bliantúil leabhar le siopa leabhair Khan’s ar siúl ar na laethanta chéanna agus iarraimid ort do leabhair mar bhrontannais Nollaig 7rl a cheannach anseo chun cabhrú le leabharlann na scoile.

Our annual parent-teacher meetings will take place on Weds 13th and Thurs 14th November between 3.00 and 5.30 pm. The time sheets for these meetings will be available after the Hallowe’en break or you can phone the school office with your preferred time. Our annual school book fair with Khan’s Book Shop will take place on the same days and it’s a great place to do your Christmas book shopping while supporting our school library stock at the same time. The Junior Infant meetings will take place after Christmas.

Peil na gCailíní/Girls Football

Comhgáirdeachas d’ár bhfoireann peile na gcailíni atá cáilithe arís do leath-chraobh an chontae i gcoinne Scoil Naomh Chainnigh an tseachtain seo chugainn. Beidh dáta agus am an chluiche ar an bhféilire ar an suíomh idirlíon. Comhgáirdeachas d’ár mbuachaillí as ucht sár-imirt i mbliana. Beidh lá eile ag an bPaorach!

Well done to our girls who have qualified yet again for the county football quarter-final against our city rivals St. Canice’s NS next week. We will post the arrangements for the game on the calendar of our school website when they are confirmed and we would love a good turnout of supporters. Well done also to our boys on the school’s A and B panels who have a number of games remaining in their competitions. They have played their hearts out this year and we thank them for all their efforts.

 

Nuacht-Bhunrán na Gaelscoile/ Gaelscoil News Bulletin 20ú Meán Fomhair 2013

Do Shonraithe Teangmhála/Your Contact Details

Cinntigh le do thoil go bhfuil do shonraithe teangmhála i gceart ag an scoil.

Please ensure that all your contact details are correct in the school. In particular, we need the emergency contact number for every child to be updated as well as the correct number for our Textaparent service and the correct email address for receiving newsletters and other communications by email.

Tráthnóna Clainne/ Family Fun evening

Ní raibh deis againn ár dtráthnóna bliantúil clainne a reachtáil roimh an samhraidh agus toisc sin beidh sé ar siúl ar an gCéadaoin seo chugainn óna 4.30-6.30 pm. Beidh caisleáin sugraidh ann do na páistí agus bia agus sóláistí ar fáil do gach éinne. Is ócáid an-deas sóisialta í seo inar féidir le tuismitheoirí agus páistí bualadh le chéile. Beidh fáilte ar leith roimh ár dtuismitheoirí nua.

We didn’t have a chance before the summer to organise our annual Family Fun Evening. It will now take place instead next Wednesday afternoon from 4.30 -6.30 pm. There will be bouncy castles for the children of all age groups and some barbeque food and teas and coffees available for the adults. This is a great occasion in which parents and children get to socialise informally and we would love to see you here. In particular, we would love to see all our new parents attending. Thanks a million to our Parents Association for organising this event.

Seachtain Rothaíochta/Bike to School Week

Mar chuid de Sheachtain Soghluaiseachta na hÉireann agus na hEorpa a bheidh ar siúl an tseachtain seo chugainn, tá ár gCoiste Scoil Glas ag iarraidh ar gach éinne sa scoil rothaíocht nó siúl ar scoil más féidir leo. Cabhraíonn sé i gcónaí má ta tuismitheoir nó caomhnóir sásta dea-shampla a thaispeáint agus teacht ar rothar nó ag siúl le páistí. Má chaithfidh tú teacht sa ghluaisteán, dean iarracht le do thoil páirceáil beagáinín níos faide ón scoil agus rothaíocht nó siúl ón áit sin (sa Watershed b’fhéidir!). Beidh rothaíocht timpeall na cathrach againn ar an Aoine seo chugainn ag 9.30 am agus bheimís buíoch do thuismitheoirí go mbeadh sásta teacht linn agus cabhrú ar an lá.

As part of National and European Mobility Week next week, our Green Schools Committee is asking everybody who can to cycle or walk to school. We are told the weather is due to be great and as always, we ask parents and guardians to lead by example by cycling or walking with your children to encourage healthy lifestyles and good environmental practice. If you have to come to school by car, please consider parking as far away as possible and cycling or walking the remaining distance. Maybe we might consider venues like the Watershed rather than closer car parks just for this coming week. We will have another of our city cycles next Friday morning at 9.30 am and all help from parents on that day would be welcomed.   

Coiste na dTuismitheoirí/Parents Association

Bhí cruinniú maith, dearfach ag ár gCoiste na dTuismitheoirí ar an Luan. Bhí tuismitheoirí i láthair ó roinnt mhaith ranganna ach tá roinnt eile nach raibh éinne i láthair. Mar is gnách, táimid ag lorg beirt thuismitheoir ó gach rang chun a bheith páirteach san obair don bhliain. Seol d’ainm ar aghaidh go dtí tuisti@osrai.com más maith leat cabhair a thabhairt. Beidh roinnt ócáidí deasa á n-eagrú ar mhaithe le hairgead a bhailiú á reachtáil i gcaitheamh na bliana. An cinnneadh atá tógtha ná gur ar mhaithe le banc ipads a cheannach don scoil go mbeidh na hiarrachtaí seo.

We had an excellent, positive meeting of our Parents Association on Monday night in the school. There were parents present from quite a few classes but some classes will be asked to have a representative on the committee for the year. We try to get two parents from each class so that the burden is shared. A number of nice fundraising events will take place and we have decided that the purchase of a mobile bank of ipads for the school will be the focus of our fundraising for the year. If you want to help out in any way with the work of the association, please email tuisti@osrai.com to offer your services or ideas.

Bainne Scoile/School Milk Service

Táimid ag tosú ar bhainne a ofráil sa scoil arís i mbliana ag dul lenár bpolasaí de lóin sláintiúla agus mar Scoil ag Spreagadh Sláinte. Tá billeog eolais ceangailte leis an email seo agus iarraimid ort é a líonadh agus a chur ar ais go dtí do mhúinteoir chomh tapaidh agus is féidir.

We are again offering our school milk service again this year as part of our Healthy Lunches Policy and as a Health Promoting School. The milk is of course supplied by AvonmoreJ. You will find an information leaflet attached and we ask you to send it back as soon as possible to your class teacher. 

Íocaíochtaí ar-líne/Online Payments

Cífidh sibh go bhfuilimid ag glacadh le formhór ár n-íocaíochtaí scoile idir Bhille Scoile, turasanna, íocaíochtaí bhainne 7rl trí chóras nua ar líne. Chun chlárú brúigh ar an gcnaipe ar leathanach baile www.osrai.com.  Beimid réidh na híocaíochtaí a thosú an tseachtain seo chugainn.

You will see that we are introducing a new online payment facility for all school payments this year. In order to register yourself for these payments, including the Bille Scoile, school tours and other expenses like our milk scheme etc., please click on the button on the home page of www.osrai.com and register your details. We will have all payments ready to begin next week and hope this service will help make your payments easier. They will include, for instance, an instalment payment facility to allow you spread your payments over the year. 

Ranganna Ghiotáir/Guitar Classes

Mark Anthony will restart guitar classes for those interested next Wednesday afternoon immediately after school in the school halla. Mark is a professional  guitarist/teacher/arranger with 20 years experience teaching. The classes will be Beginners and improvers Guitar (4th-6th Class) and Ukulele class for smaller hands. Cost is approx €8 per lesson (depending on class size) and there will be a limited supply of instruments available for hire. Contact Mark on 085-7132946

 

Nuacht-Bhunrán na Gaelscoile/ Gaelscoil News Bulletin 13.9.1

Táimid chun triail a bhaint as slí nua chun nuacht na scoile a thabhairt duit. In áit Nuachtlitir mór fada L a sheoladh gach mí, táimid chun bunrán níos giorra a chur chugat níos rialta anois. Chomh maith le sin, beimid ag baint i bhfad níos mó úsáide i mbliana as suíomh idirlíon na scoile ag www.osrai.com chun nuacht a sheoladh. Tabhair dúinn do bharúil ar seo le’d thoil.

We are going to try a new way of sending you school news. Instead of the monthly and slightly too long L newsletters until now, we will send you more regular and shorter news bulletins. Let us know what you think of this approach. We also hope to make a lot more use of the news and calendar sections of our school website www.osrai.com and in the near future to start posting news to your child’s class page as well.

Féilire na Scoile go luath/Dates coming up for you Diary

Máirt an 17ú: Cluiche dubhshláine peile i gcoinne Coláiste Pobail Osraí. Bóthar Nuncio 2.30 pm. Challenge football match v. Coláiste Pobail Osraí, Nuncio Road 2.30 pm.

Máirt an 17ú: Turas go Tigh an Árdhéara i mBaile Átha Cliath. Fágaint na scoile ag 2.50 pm. Special trip to Mansion House, Dublin for group of senior pupils. Leaving school at 2.50 pm.

Céadaoin an 18ú: Peil na gCailíní i gcoinne Scoil Bhaile Mhic Andáin. Fágaint ag 3.00 pm. Cluiche ag 3.30 pm. Girls football match v. Thomastown N.S.. Leaving school at 3.00 pm and game at 3.30 pm.

Aoine an 20ú: Grúpa Cheoil traidisiúnta na Scoile. Am lóin Mhóir. First practice for school Traditional Music Group. All children from Rang a 2 welcome at lunch time in halla.

Aoine an 20ú: Deireadh le lá ghairid na Naíonáin Bheaga. End of short day for Junior Infants.

Luan an 23ú. Naíonáin bheaga ag críochnú ag 1.50 pm. Junior Infants finish at 1.50 pm. 

Máirt an 24ú: Tús le ranganna Ghaeilge do dhaoine fásta. 7.00 pm sa scoil. Start of adult Irish language classes in school at 7 pm.

11ú Deireadh Fomhair-11ú Samhain: MS Readathon chun léitheroireacht a spreagadh. Our annual readathon to encourage children to read and to raise funds for MS Research.

Ranganna Gaeilge duitse/Get your Gaeilge going again

Tá áthas orainn go bhfuil Múinteoir Ivan sásta ranganna Ghaeilge do dhaoine fásta a reachtáil taréis am scoile. Tosóidh siad ar an Máirt an 24ú Meán Fomhair ag 7.00 pm le oíche eolais agus clárúcháin.

We are delighted that Múinteoir Ivan is happy to take adult Gaeilge classes to help you get your Gaeilge back up to speed in the evenings. The weekly classes will start on Tuesday the 24th September at 7.00 pm with information and registration.

Turas go dtí tigh an ÁrdMhéara/Trip to Mansion House for Amnesty

Tá ochtar páiste agus cupla múinteoir ag taisteal ar thuras speisialta an Máirt seo chugainn go Tigh an Árdmhéara i mBaile Átha Cliath chun bualadh le agus éisteacht le bean óg fíor speisialta. Beidh Malala Yousafzai ó Phacastáin ag caint faoin slí gur chaitheadh léi toisc go raibh sí ag iarraidh dul ar scoil. Is de bharr gur bhailíomar níos mó airgid ná aon scoil eile sa tír do Amnesty International mar chuid den Seachtain Chairdis a bhí acu go bhfuilimid ag taisteal. Táimid an  bhuíoch do Mhúinteoir Tanya a d’eagraigh na himeachtaí seo dúinn.

Eight of our children and a number of teachers will travel to the mansion House in Dublin next Tuesday to meet and hear Malala Yousafzai, the young Pakistani woman who was shot and tortured for wanting to go to school, speak. We have been invited by Amnesty international because we raised more money for them than any other school earlier this year during our Friendship Week. Thanks to Múinteoir Tanya for her great work on this initiative and to all our students and you, as parents, for contributing so generously.

Naíonáin Nua/Junior Infants

Beidh ár naíonáin nua ag críochnú ag 12.00 meánlae gach lá go dtí asn Aoine seo chugainn an 20ú. Ón Luan an23ú ar aghaidh, críochnóidh an lae scoile dóibh ag 1.50 pm. Idir an dá linn, bheadh sé deas go mbeadh na páistí ag seasamh ina líne leo féin J Ba mhaith linn a chur in iúil díobh chomh maith nach bhfuil bréagáin pearsanta nó greamaitheoirí ceadaithe sa rang toisc go gcothaíonn siad fadhbanna idir na páistí.

Our Junior Infants will finish their school day at 12.00 pm until next Friday and then will finish their school day at 1.50 pm for the rest of the school year. In the mantime it would be great if children learn to stand in their class line in the morning on their ownJ We would also remind you that personal toys and stickers are discouraged as they tend to lead to rows in the classroom.

Bréagáin ag teastáil/Good toys and games welcome

Tá ár múinteoirí naíonáin ag cur clár nua foghlama Aistear do phaistí óga i bhfeidhm arís i mbliana. Is féidir eolas ar Aistear a léamh anseo http://www.ncca.biz/Aistear/. Mar chuid den obair seo a leagann an-bhéim ar shugradh, tá bréagáin maithe nach bhfuil in úsáid sa bhaile ag teastáil uainne anseo sa scoil. Cuir bréagáin agus cluichí móra, glana agus nach bhfuil briste chugainn tríd an oifig le’d thoil.

Our teachers at infant level are teaching the Aistear curriclum which you can find about here at http://www.ncca.biz/Aistear/. As part of this work we would love to get toys and games which are in good condition and which you no longer use please. You can send them into the office.  

Grúpa Cheoil Traidisiúnta na Scoile/ School Traditional music group

Tá Múinteoir Fiona sásta grúpa cheoil traidisiúnta a thógaint arís i mbliana agus táimid ag súil le grúpa maith páistí ó Rang a trí ar aghaidh. Beidh an chleachtadh ar siúl an Aoine seo chugainn ag am loin mhóir san halla. Chomh maith le sin, táimid ag lorg brontannaisí nó iasacht do na huirlisí seo cheoil a leanas-bosca cheoil, fidil, consairtín, feadóg mhór, banjo nó mandailín chun banc uirlis scoile a thosú.

Múinteoir Fiona will take our school traditional music group again this year with practice starting next Friday at lunch time. All pupils from Rang a 3 upwards are welcome with traditional instruments. We are also seeking donations or loans of traditional instruments including accordions, fiddles, concertinas, flutes, banjos or mandolins in order to begin a school instrument bank for those who would like to try them out.

 

 

Health Promoting School. Scoil ag Spreagadh Sláinte.

Ba mhian le Gaelscoil Osraí forbairt mar Scoil ag Spreagadh Sláinte, ag obair leis an Aonad um Chur chun Cinn na Sláinte. Cuireadh coiste le chéile le déanaí, ar a bhfuil páistí ó Ranganna 4, 5 agus 6, múinteoirí, cuntóir agus tuismitheoirí. Is í Múinteoir Tanya atá mar chomhordaitheoir ar an tionscadal seo.

Is é an aidhm atá ag Scoil ag Spreagadh Sláinte ná timpeallacht a chruthú ina dtagann gach ball de phobal na scoile le chéile chun sláinte agus folláine a fhorbairt. Déantar imscrúdú ar shláinte iomlán; fisiciuil, meabhrach, mothúchánach, sóisialta, spioradálta agus sochaíoch.

Sa téarma seo, dírófar isteach ar an tionscadal seo le pobal uilig na scoile. Cuirfear fáilte roimh thuairimí a bhaineann leis an ábhar seo. Beimid ag iarraidh oraibh, mar thuismitheoirí, ceistneoirí a líonadh isteach, mar chuid den phróiséas. Díreoidh obair an choiste amach anseo ar na tosaíochtaí a aimseofar sa tréimhse seo.

Le bhur gcomhoibriú, táimid ag tnúth le forbairt mar Scoil ag Spreagadh Sláinte. Míle buíochas.

 

Gaelscoil Osraí has recently signed up to develop as a Health Promoting School with the Health Promotion Department, HSE South. This initiative is being  coordinated by Múinteoir Tanya.

A health promoting school seeks to create an environment where all members of the school community (parents, pupils, staff caregivers) come together in a coordinated way to promote  health and well being. Developing as a health promoting school involves consultations, action planning and implementaion of priority health issues.  Health is considered  in its broadest sense including physical, mental, emotional, social, spiritual and societal.

To date a Working Group has been established (comprising of a health promoting school coordinator, pupil representatives from Ranganna 4, 5 and 6, teachers, support staff and parents).

Over the next few weeks, awareness raising will begin with all members of the school community and opportunities will be given for exploring and discussing health issues with the children, parents, teachers and support staff.

A consultation process will follow, where every member of the school community (pupils, teachers, support staff and parents)  will be encouraged to contribute their ideas and perspective on health matters.  For parents, it will take the form of a questionnaire.  

A number of priorities for health will be identified based on the consultation feedback. These priorities will set the agenda- and inform the activities –  aiming to promote health for all over the next 12- 24 months.

In advance, we appreciate your support- in talking about health with your children, in taking the time to fill in the questionnaire and in supporting the promotion of health and happiness for all  in Gaelscoil Osraí. 

 

Holistic health

Health can mean many things to us, for some it is a positve sense of well being, an ability to cope or perform, for others it is an absence of disease or injury. What ever your understanding of health is, it is an individual view. In health promotion,  health is viewed in its broadest sense and is seen as a resource for everyday living. It is considered in many forms mainly, physical, mental, emotional, social, spiritual and societal. In brief:

Physical health refers to how well your body can work efficiently including physical activity, healthy eating, adopting health enhancing behaviours,

Mental health is your ability to think clearly, your ability to make decisions, your resilence

Emotional health is around recognising and being able to express emotions in a way that is supportive to your health. It also refers to your ability to cope with normal stressors

Social health is being able to relate healthily with others including family, friends, work colleagues

Spiritual health reflects a connection between individuals and the world, and for some may involve religious practices, for others its an appreciation of nature and achieving serenity and creativity

Societal health is around belonging, my contribution to society, it involves promoting healthy and caring communities and neighbourhoods.