Nuacht Mheamrán 13.12.13

Ar dtús, comhgáirdeachas ó chroí do chór agus grúpa cheoil traidisiúnta na scoile a raibh thar barr ar fad aréir ag ceolchoirm bliantúil na Nollag de Leoin Chill Chainnigh. Mile buiochas do Mhúinteoirí Ruth agus Fiona don obair iontach a dheineadar leo. Once again our group stole the show in St. Canice’s Cathedral. 

Céilí na Nollag

Beidh Céilí na Nollag ar siúl sa Watershed ar an Luan seo chugainn. Muna mhiste le tuismitheoirí, ba bhreá linn go mbeidh roinnt beag cócaireachta na Nollag déanta don ócaid seo. As we had so much baking left over last year, we would be delighted to send all spare items to the Men’s Shed, Kilkenny, after their brilliant work with us on bike maintenance and repair. Please send Christmas food items in on Monday morning. 

Ceolchoirm na Naíonáin

Beidh failte mhór roimh tuismitheoirí na Naíonáin Bheaga agus Mhóra do dhráma na Nollag ar an Máirt chun breithlá an linbh Íosa a cheiliúradh. Looking forward to seeing all our infant parents next Tuesday at 1.00 pm for their Christmas Nativity Plays. 

Airgead do na Philippines

Míle buíochas do gach éinne don airgead a chuir  sibh isteach. Tá €1,220 curtha ar aghaidh againn do GOAL don obair iontach seo. 

Nuacht Mheamrán Ghaelscoil Osraí 25ú Samhain 2013

Cóisir Tae Boston/ Boston Tea party

Míle buíochas dóibh siúd atá in ann tacú leis an gCóisir atá ar siúl oíche Aoine ag 7.30. Is féidir dul le Bord eile trí glaoch a chur ar Sabrine Bass (0863183877). Muna bhfuil tú in ann teacht, is féidir tacú leis an oíche trí thicéidí a cheannach don gcrannchur ón oifig, duais a thabhairt isteach don gceant nó a rá le cara leat. 

Many thanks to those who are able to support the Boston Tea party on Friday night at 7.30. If you wish to come and join a table, please call Sabrina Bass (086 3183877). If you are unable to attend, please let others know it is on- past parents, past pupils, etc. Tickets for the raffle are available in the office.

Any spot prizes or auction items would also be appreciated.

Le buíochas,

Coiste na dTuismitheoirí

 

Féilire na Scoile

Beidh na feilirí bliantúla ar fáil le ghrianghrafanna de gach rang go fíor-luath. Níl orthu ach €5 agus beidh siad ina bhrontainnisí álainne Nollaig.

Our school calendars for 2014, including pictures of all of our classes are currently being printed and will be available in the coming days. At just €5, they would make great Christmas presents and every house should have one!

 

Lá Cúram na Rothair/ Bike Maintenance Day

Beidh lá curam rothair ar siúl amárach an 26ú do pháistí ó Rang a 3 go dtí Rang a 6. Beidh oibrithe ón ‘Men’s Shed’ ag caint le na páistí faoi conas aire a thabhairt dá rothair féin, ag féachaint ar rudaí cosúil le coscáin, boinn agus brú aeir a choimeád agus roinnt rudaí eile. Más féidir le na páisti rothaíocht ar scoil, beidh seiceáil beag ar a chuid rothair agus beidh an t-eolas níos fearr dá bharr. 

We are delighted to have a bike maintenance day tomorrow in the Halla with volunteers from the local ‘Men’s Shed’. We are asking all children from Rang a Trí to Rang a Sé to bring in their bikes so that they can learn how to maintain them, focussing on safety equipment like brakes and maintenance of tyres, air pressure etc. We are thankful to Múinteoir Michelle for organising this event and we hope to have a bike ‘up-cycling’ scheme in place in coming weeks where older bikes can be renovated either for younger children or for donation to help this great voluntary group in our area.

 

Leabhair na Nollag/Christmas Annuals

Tá leabhair bliana na Nollaig ar fáil anois tríd an oifig ar phraghas €3 an cheann.

Christmas Educational annuals are now available through the office for €3 each.

 

Aonach na Leabhar ar scoil-buíochas ó chroí

Díoladh breis is €4,000 de leabhair Béarla agus Gaeilge le déanaí agus dá bharr beidh mile euro de leabhair Gaeilge á fáil ag an scoil d’ár leabharlann. Míle buíochas do Khan Kiely as ucht an chomhoibriu linn, le Múinteoir Méabh a dhein obair iontach ar an Aonach agus do Choiste na dTuismitheoirí agus na tuismitheoirí iontacha a chabhraigh leis an dá lá. 

More than €4,000 worth of English and Gaeilge books were sold recently at our annual book fair and we will receive more than €1,000 worth of Irish language books for our school library as a result. Thanks a million to Khan for her wonderful service and to Múinteoir Méabh and our wonderful Parent’s Association for all their efforts in this success. 

Cóisir Tae Boston ag teacht. Boston Tea Party fundraiser is back!

Ar an 29ú Samhain beidh an dara Cóisir Tae Boston ina thagann tú mar chuid de ghrúpa nó leat féin chun oíche craic agus spraoi a bheith agat le tuismitheoirí eile agus cairde na scoile. Our second Boston Tea Party in which you grab a gang of friends or come on your own and join a group to have a social evening in the school takes place on Fri. 29th November. The food is organised by those at the table and you bring your own beverages!! With fun raffles and auctions on the night this is an early Christmas kick-off for just €10 and all proceeds go to our school building fund. the night takes place in the school halla and promises to be just as good if not better than last year. 
Contact Sabrina Bass 086 3183877 or Caroline Clifford 087 2330026 for more information.
Please confirm attendance before lunchtime Wed 27th Nov to guarantee table place.

Nuacht-Mheamrán Ghaelscoil Osraí 8ú Samhain 2013

Gaeilge

Cuirimid i gcuimhne duit gurb í an riail is tábhachtaí inár scoilne ná gur Gaeilge priomh-theanga na scoile. Is conradh idir do pháiste agus an scoil atá i gceist nuair a thosaíonn do phaiste sa scoil go labhródh sé/sí Gaeilge an tam ar fad sa scoil, i gclós na scoile agus ag aon imeachtaí scoile a mbíonn ar siúl cosúil le cluichí, snámh no turasanna scoile. Iarraimid oraibh bhúr dtacaíocht iomlán a thabhairt don scoil ar an ábhar seo. Iarraimid oraibh chomh maith mar thuismitheoirí gach aon iarracht a dhéanamh le Gaeilge a labhairt i dtimpeallacht na scoile agus in aon cumarsáid leis an scoil. Fáiltímid le botúin agus beimid sásta aon cupla focail nó cupla frása a labhairt leat i gcónaí.

Iarraimid ort chomh maith na páistí a spreagadh chun Gaeilge a labhairt lena cháirde lasmuigh d’am scoile. Comhgáirdeachas le Ruairí de Ghallaí a bhuaigh brontannas ón scoil toisc gur Gaeilge ar fad a labhair sé féin agus a chairde ag a bhreithlá sa bhaile. Chomh maith le sin cuirimid in iuil duit do pháiste a spreagadh chun féachaint ar TG4 nuair gur féidir. Tá réimse iontach cláracha ag an stáisiún ó chartúin do na páistí óga go dtí drámaí agus cláracha pap-cheoil do dhéagóirí agus ar ndóigh cláracha spoirt den scoth. Suigh síos le do pháiste agus bain taitneamh as an foghlaim le chéile.

 

We remind you that the central rule of our school is that our children speak Gaeilge at all times, other than in English class. By enrolling your child in our school you chose us because we are a Gaelscoil and we hope for your ongoing support in that central part of our ethos. The agreement to speak Irish at all times is a contract with the school from day one and we are delighted that the vast majority of children do this with great enthusiasm. To help with this also, we ask you to make every effort to use your own Gaeilge when you are around the school or communicating with us. We are delighted to hear or see Gaeilge and are happy with or without mistakes!!

 

We also ask you to encourage your child to speak Gaeilge to their friends at any opportunity outside school so that they see the language as a living one which doesn’t stop at the school gate. As part of that effort, a child in Rang a Dó got a special prize this week for having his recent birthday party ‘as Gaeilge’ at home. We also remind you that TG4 and Raidio na Gaeltachta are a great resource for your child and for your own efforts to bring back the Gaeilge. TG4 has a great range of programmes from the cartoons for the youngest pupils through to teenage pop music and drama programmes and of course great sports coverage as well. Try to sit down with your child every now and again and enjoy a programme together.

 

Cruinnithe Tuismitheoirí/Muinteoirí

Beidh na cruinnithe tuismitheoirí-múinteoirí ar siúl an Céadaoin  agus Déardaoin seo chugainn an 13ú agus 14ú Samhain. Dúnfaidh an scoil ag 2.30 pm an dá lá sin agus iarraimid ort a chinntiú go mbaileofaí do pháiste in am na laethanta sin. Líon isteach am oiriúnach duit féin ar na leathanaigh lasmuigh de sheomra mhúinteora do pháiste nó dean teangmháil leis an oifig chun é a reachtáil.

Iarraimid ort suí síos le do pháiste roimh an chruinniú agus a bheith réidh don gcruinniú. Is seans deas í seo chun cainte le do pháiste faoi conas ata ag eirí le ar scoil agus aon pointe buairte a árdú leis an múinteoir. Iarraimid ort chomh maith cluí leis an deich nóimead atá leagtha amach duit. Má fhanann tu ró-fhada, beidh daoine eile ag fanacht. Má tá gá le níos mó plé, beidh an múinteoir sásta cruinniú eile a reachtáil leat más féidir.

 

Our annual parent/teacher meetings take place next Wednesday and Thursday the 13th and 14th November from 3.00 to 5.30. School will close at 2.30 pm on those two days and we urge you to make sure your children leave school on time those days. Please fill in the suitable time for yourself on the sheets outside your teacher’s door or contact Eibhlín in the office to arrange a suitable time.

We urge you as well to sit down with your child for a few minutes between now and the meeting to find out how they’re getting on in school. It’s a great chance for you to identify any issues they are having or to be able to give the teacher the great news that all is going brilliantlyJ! Please make sure also that you stick to the allocated ten minutes as if you stay too long, others are delayed behind you. If there is a need for a follow-up meeting or if you are unable to make it next week, your class teacher will facilitate you at another time, if possible.

 

Díolacháin Leabhair /School book sale

Beidh réimse iontach leabhair Gaeilge agus Béarla ar díol sa scoil ar an dá lá céanna an tseachtain seo chugainn. Taimid an-bhuíoch do Choiste na dTuismitheoirí agus Múinteoir Méabh as ucht an obair iontach seo agus do Khan Kiely ó Khan’s Books a chuuireann na leabhair ar fáil. Faigheann an scoil na céadta leabhair Ghaeilge mar chéatadán do na leabhair a díolfar agus toisc sin tá tú ag cabhrú le leabharlann iontach a bheith againn sa scoil chomh maith.

 

There will be a fantastic range of Gaeilge and Béarla books on sale in the school hall on the same two days as the meetings next week. We are hugely thankful to our Parents Association and Múinteoir Méabh for all their help in putting this book fair together each year and also to Khan Kiely of local bookshop Khan’s Books for providing us with such a great range of books. The school will get hundreds of books for our school library as a result of your generosity and of course the chance is there to add a special literary present for the coming season. The PA are also still looking for a few volunteers to help out with the book sale on both days from 9.00 am to 5.30 pm. Contact Caroline on 087 2330026 or email tuisti@osrai.com . Don’t forget also that our school calendars for 2014 will be available in the next few weeks and make great Christmas Presents!!

 

Bille Scoile

We are delighted that so many of you have signed up to paying your Bille Scoile online through our Easy Payments facility on the school website or by dropping into the office in the traditional way. Just as a little point of clarification from the last newsletter, your child is of course always covered by our public liability insurance on the school grounds or during school activities at all times. The extra insurance cover included in the Bille Scoile is a 24 hour insurance policy which applies to accidents which take place outside of the school as well and is an extremely cheap extra cover to have for your child. We hope that you all will continue to make every effort to contribute to the costs of providing many great activities for your child in the school and every little contribution we get is a huge help.

 

Nuacht Mheamrán/News Bulletin 15.10.2013

Bille Scoile

Táimid ag cur chugat an Bille Scoile don scoil-bhlain 2013/2014. Cuirimid i gcuimhne duit go bhfuilimid taréis ísliú suntasach a dhéanamh ar an méid airgid seo le roinnt bliana anuas. Chomh maith le sin tá sé tábhactach go dtuigeann gach éinne an méid a bhraitheann an scoil ar na híocaíochtaí seo ag teacht uaibh. Is tuismitheoirí na scoile a d’iarr orainn imeachtaí iontacha cosúil le ranganna snámha, gleacaíocht, rinnce 7rl a chur ar fáil d’ár bpáistí. Níl sé cothrom, áfach, nach n-íocann gach tuismitheoir an méid gur féidir leo chun íoc as na seirbhísi seo. Tá titim ag teacht ar an méid daoine atá ag íoc agus cé go dtuigimid go bhfuil fadhbanna airgid i roinnt tithe, beidh orainn féachaint in athuair ar cuid de na himeachtaí seo muna bhfuil go leor airgead ag teacht isteach. Chomh maith le sin, tá árachas 24 uair a chloig á fáil ag gach páiste inár scoil. Muna bhfuil do bhille scoile íoctha, bheadh comhartha ceiste faoin gclúdaíocht sin. Cuid eile den mbille atá fíor-thábhactach ná ár scéim cíosach leabhair. Ar €10 faigheann do pháiste leabhair go bhfuil luach suas go €70 orthu.

Anuas ar sin, táimid ag cahbrú le gach éinne an iocaíocht seo a dhéanamh níos éasca. Tá an chóras ‘Easy Payments Plus’ faoi lán tseoil tríd ár suíomh idirlíon anois. Brúigh ar an gcnaipe ‘Íoc ar Líne’ ar an leathanach baile agus is féidir leat íoc ar líne ansin. Chomh maith le sin, is féidir d’íocaíocht a dhéanamh ina ghallaí chun cabhrú leat.

Enclosed here find the Bille Scoile for this school year. Please remember this is not a ‘Voluntary Contribution’ which has not existed in our school for some time. Rather, this is a payment for some essential services but also for activities which you, as parents, have asked us to provide over the years. These include fantastic activities including swimming, sports and dance classes, all of which contribute to the fact that our school is recognised as an Active School. As well as this your child receives 24-hour insurance cover, inside and outside of school. Your child in our senior classes also receives many of their core class books from our book rental scheme. For just €10 per year, they receive up to €70 worth of books.

While we have consistently reduced the amount of this payment, there has been a fall in the number of people paying. We don’t want to start denying children access to activities or books as some schools do but we cannot continue to ignore those who continuously don’t contribute. The other alternative is that we will have to cut activities which we cannot afford to pay for. The issue of insurance is also a complicated one as people who have not paid their school contribution may have their cover questioned if they need to avail of it. You will also be aware that we are facing into a major building programme which will be in the interests of all of our children and this means that we really must ensure that all of our finances are as carefully managed as possible.

We have also made the payment of the school bill as easy as we possibly can. You are aware that you can now pay almost all monies to the school through a secure payment facility on our school website at www.osrai.com where you click on the Pay Now button. This also allows for the payments to be made in instalments.

We thank all those of you who consistently pay your school contribution and ask all others to please contribute this year in the spirit of fairness to all families. Of course, we again repeat that you should contact us if there are any financial difficulties which we should be aware of. Please arrange a meeting with the Principal to discuss these issues in the strictest confidence.

Bille Scoile 2013/2014

Na hAmharcealaíona / Eolaíocht / Visual Arts / Science /Arts and Crafts Materials
(€5 Breise do naíonáin bheaga/€5 extra for Junior Infants)

€20

Fotachóipeáil / Photocopying

€10

Tástálacha / Tests / Tuairiscí / Reports / Árachas / Insurance

€20

Gleacaíocht, na hEalaíona Comhraic, Damhsa Ghaelach agus gníomhaíocht eile / Gymnastics,martial Arts, Irish Dancing and another activity.
Naíonáin Bheaga
Naíonáin Mhóra, Rang 1,2 agus 6
Rang 3 go Rang 5
                                             

€5
€10
€20

Snámh / Swimming  Rang 1 go dtí Rang 6

€25

   

*Scéim Chíosach Leabhair/ Book Rental Scheme

€10

 

Naíonáin Bheaga

€60

Naíonáin Mhóra

€60

Rang 1                                      

€85

Rang 2                                      

€85

Rang  3                                     

€105*

Rang 4

€105*

Rang 5                                     

€105*

Rang 6 (Múinteoir Nioclás)                                    

€95*

Rang 6 (Múinteoir Brian)

€95*

 

Clár Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta/Relationships and Sexuality Education

Beidh Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta á mhúineadh i ngach rang tar éis an bhriseadh lár téarma mar chuid den ábhar Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte. Is cuid lárnach í seo den t-eolas atá riachtanach go do pháiste ina shaol. Bí cinnte go múinfear an ábhar seo go cúramach agus go tuisceanach agus táimid ag súil go mór le do thacaíocht ghníomhach sa bhaile leis.

Tá na hábhair ar fad an OCG ar fáil ar an suíomh seo: http://www.ecdrumcondra.ie/downloads/rse-materials/35-programmes/graphic-design/229-rse-prim

5) Ansin, roghnaigh pé rang-ghrúpa ina bhfuil do pháiste

Beidh nóta ar leith á fáil ag páisti Rang 5 agus 6 inniu chun an chuid a bhaineann leo amháin a mhíniú. Léigh an nóta seo go cúramach le’d thoil.

All of our classes will be teaching the Relationships and Sexuality part of the Social, Personal and Health Education Curriculum after the Hallowe’en break. This programme is carefully laid out and only material which is suitable for your child’s age group will be taught during this part of the course. Please actively get involved with this learning by familiarising yourself with the course and by discussing it with your child at home if they have worksheets or other work to complete or simply by answering their questions as well as you can. If you have any questions, please contact your class teacher.

To access the course details, click on this link and select your child’s class level. http://www.ecdrumcondra.ie/downloads/rse-materials/35-programmes/graphic-design/229-rse-prim . (We’re also adding this link to the Nascanna/Links page on www.osrai.com )

Rang a 5 and 6 are receiving a special note today about their part of the programme and we urge you to read this note carefully please.

Tráthnóna Clainne den Scoth/Brilliant Family Fun Evening

Bhí tráthnóna clainne den scoth againn inné agus táimid thar a bheith buíoch do Choiste na dTuismitheoirí a d’eagraigh gach rud. Bhí seans iontach ag tuismitheoirí bualadh le chéile go sóisialta agus níos tabhachtaí fós do bhain na páistí an-taitneamh as an tráthnóna. Buíochas le Dia chomh maith go raibh an aimsire linn.

We had a fantastic and positive family fun evening in the school yesterday evening and we are hugely thankful to all of our Parents Association members and all the other volunteers who did all the hard work. It was a great opportunity for parents to meet each other in a social context and most importantly our students had great fun (particularly watching the Máistir falling off the bucking bronco!!) Thankfully also the weather held fine for us and we look forward to many other great events during the year. Please remember also that we are looking for volunteer helpers for some classes and if you’re interested, please email tuisti@osrai.com. All of the pictures from the evening are available on our school Facebook page at www.facebook.com/gaelscoilosrai.  All past pupils and parents are welcome to become friends of the page.

Lá gan éide scoile/No uniform day

Beidh lá gan éide scoile againn ar an Aoine seo chugainn an 25ú Deireadh Fomhair ar mhaithe le Ionad Uí Néill sa chathair a dhéanann obair iontach ar mhaithe le páistí le riachtanais speisialta. Tá cead ag do pháiste a éadaí féin a chaitheamh ar an lá nó éadaí Oíche Shamhna. Beimíd ag súil le an-chuid cailligh, taibhsí agus creatlaigh a fheiscint ar an lá! Tóg isteach síntiús beag don ionad chomh maith le’d thoil.

We will have a no-uniform day next Friday the 25th in aid of the O’ Neill Centre which is based in the Butts area of the city and does such fantastic work with children with special needs. Children can wear their own clothes on the day or indeed get into the Hallowe’en spirit by dressing in their ‘spooky clothes’. We hope to see plenty witches, warlocks, skeletons and ghosts on the day. We hope you can send in a small contribution to support the O’ Neill Centre too.

MS Readathon

Mar is eol duit glacaimid páirt gach bliain san MS Readathon chun airgead a bhailiú don gcarthanacht MS Ireland agus chun taighde agus tacaíocht do dhaoine le MS a chur chun cinn. Dár ndóigh is deis iontach do pháistí é seo chun níos mó léitheoireachta a dhéanamh. Spreag do pháiste chun a bheith páirteach agus ag léamh sa bhaile. ‘Sé an chabhair is mó a thugann tuismitheoir dár ndóigh ná cupla nóimead a chaitheamh ag léamh le do pháiste. Baineann tú féin taitnemah as chomh maith agus taispeánann an taighde go léann páistí a léann a thuismitheoirí leo i bhfad níos mó na páistí nach bhfaigheann an tacaíocht sin. Lean ar aghaidh leis an léitheoireacht i nGaoluinn agus i mBéarla.

As you know, we take part each year in the MS Readathon initiative to raise funds for MS Ireland to help in their research and support for those with Multiple Sclerosis. The month-long reading project is also a great chance to encourage our children to read as much as they can. The main way you can help is by supporting your child’s reading. All the research shows that children who are read to or whose parents read with them are far more likely to become avid readers and of course those who read a lot are the best learners across the board. It is also a great chance to have some ‘bonding time’ with your child and fitting it in to busy lives is well worth the effort. You can read more about it here. http://www.msreadathon.ie/readathon Keep up the reading effort and don’t forget you can get loads of books ‘as Gaeilge’ from the school, from our local libraries and from our local bookshops.

Seachtain Mata/Maths Week

‘Sí seo Seachtain Mata sa tír agus iarraimid ort do pháiste a spreagadh chun scileanna mata a chleachtadh. Tá an-chuid suíomhanna idirlíne mata chun cluichí agus scileanna a bheith á chleachtadh sa bhaile. Tá cuid de na ranganna ag glacadh páirt i gcomórtaisí náisiúnta ar-líne agus molaimid duit cabhrú leis an iarracht seo.

This week is National Maths Week in which we are promoting maths as a fun and important subject. Again you can read all about it here. Remember that a good attitude to Maths for our children is vital and that might involve us hiding our own traditional fears of the subject! There are lots of activities which you can find online and the Maths Week website is here http://www.mathsweek.ie/

Cruinnithe Tuismitheoirí-Múinteoirí/Parent Teacher Meetings

Beidh na cruinnithe tuismitheoirí-múinteoirí ar siúl ar an gCéadaoin agus an Déardaoin an 13ú agus 14ú Samhain, ach amháin do na naíonáin beaga. Beidh na leathaigh clár-ama ar fáil taréis an bhriseadh chun a líonadh isteach. Beidh ár n-aonach bliantúil leabhar le siopa leabhair Khan’s ar siúl ar na laethanta chéanna agus iarraimid ort do leabhair mar bhrontannais Nollaig 7rl a cheannach anseo chun cabhrú le leabharlann na scoile.

Our annual parent-teacher meetings will take place on Weds 13th and Thurs 14th November between 3.00 and 5.30 pm. The time sheets for these meetings will be available after the Hallowe’en break or you can phone the school office with your preferred time. Our annual school book fair with Khan’s Book Shop will take place on the same days and it’s a great place to do your Christmas book shopping while supporting our school library stock at the same time. The Junior Infant meetings will take place after Christmas.

Peil na gCailíní/Girls Football

Comhgáirdeachas d’ár bhfoireann peile na gcailíni atá cáilithe arís do leath-chraobh an chontae i gcoinne Scoil Naomh Chainnigh an tseachtain seo chugainn. Beidh dáta agus am an chluiche ar an bhféilire ar an suíomh idirlíon. Comhgáirdeachas d’ár mbuachaillí as ucht sár-imirt i mbliana. Beidh lá eile ag an bPaorach!

Well done to our girls who have qualified yet again for the county football quarter-final against our city rivals St. Canice’s NS next week. We will post the arrangements for the game on the calendar of our school website when they are confirmed and we would love a good turnout of supporters. Well done also to our boys on the school’s A and B panels who have a number of games remaining in their competitions. They have played their hearts out this year and we thank them for all their efforts.

 

Féilire na Bliana 2013/2014- Gaelscoil Osraí

29ú Lúnasa: Tús na scoilbhliana/ Begining of school year

28ú Deireadh Fomhair-1 Samhain- Briseadh na Samhna/Hallowe’en break

23ú Nollaig-3ú Eanair- Briseadh na Nollaig/Christmas Break

Filleadh ar an 6ú Eanair/ Return on 6th January

17ú-21ú Feabhra- Briseadh Meán Téarma/Mid Term Break

17ú Márta- Lá Saoire Bainc/Bank Holiday

14ú -25ú Aibreán- Saoire na Cásca/Easter Break

5ú Bealtaine-Lá Saoire Bainc/ Bank Holiday

2 Meitheamh- Lá Saoire Bainc/ Bank Holiday

26ú Meitheamh-Laethanta Saoire an tSamhraidh. Leath lá./ Half day at 12.00 noon for beginning of Summer Holidays

*Tá lá sa bhreis againn le tógaint againn/We have an extra day to take which has not yet been decided. 

Nuacht-Bhunrán na Gaelscoile/ Gaelscoil News Bulletin 20ú Meán Fomhair 2013

Do Shonraithe Teangmhála/Your Contact Details

Cinntigh le do thoil go bhfuil do shonraithe teangmhála i gceart ag an scoil.

Please ensure that all your contact details are correct in the school. In particular, we need the emergency contact number for every child to be updated as well as the correct number for our Textaparent service and the correct email address for receiving newsletters and other communications by email.

Tráthnóna Clainne/ Family Fun evening

Ní raibh deis againn ár dtráthnóna bliantúil clainne a reachtáil roimh an samhraidh agus toisc sin beidh sé ar siúl ar an gCéadaoin seo chugainn óna 4.30-6.30 pm. Beidh caisleáin sugraidh ann do na páistí agus bia agus sóláistí ar fáil do gach éinne. Is ócáid an-deas sóisialta í seo inar féidir le tuismitheoirí agus páistí bualadh le chéile. Beidh fáilte ar leith roimh ár dtuismitheoirí nua.

We didn’t have a chance before the summer to organise our annual Family Fun Evening. It will now take place instead next Wednesday afternoon from 4.30 -6.30 pm. There will be bouncy castles for the children of all age groups and some barbeque food and teas and coffees available for the adults. This is a great occasion in which parents and children get to socialise informally and we would love to see you here. In particular, we would love to see all our new parents attending. Thanks a million to our Parents Association for organising this event.

Seachtain Rothaíochta/Bike to School Week

Mar chuid de Sheachtain Soghluaiseachta na hÉireann agus na hEorpa a bheidh ar siúl an tseachtain seo chugainn, tá ár gCoiste Scoil Glas ag iarraidh ar gach éinne sa scoil rothaíocht nó siúl ar scoil más féidir leo. Cabhraíonn sé i gcónaí má ta tuismitheoir nó caomhnóir sásta dea-shampla a thaispeáint agus teacht ar rothar nó ag siúl le páistí. Má chaithfidh tú teacht sa ghluaisteán, dean iarracht le do thoil páirceáil beagáinín níos faide ón scoil agus rothaíocht nó siúl ón áit sin (sa Watershed b’fhéidir!). Beidh rothaíocht timpeall na cathrach againn ar an Aoine seo chugainn ag 9.30 am agus bheimís buíoch do thuismitheoirí go mbeadh sásta teacht linn agus cabhrú ar an lá.

As part of National and European Mobility Week next week, our Green Schools Committee is asking everybody who can to cycle or walk to school. We are told the weather is due to be great and as always, we ask parents and guardians to lead by example by cycling or walking with your children to encourage healthy lifestyles and good environmental practice. If you have to come to school by car, please consider parking as far away as possible and cycling or walking the remaining distance. Maybe we might consider venues like the Watershed rather than closer car parks just for this coming week. We will have another of our city cycles next Friday morning at 9.30 am and all help from parents on that day would be welcomed.   

Coiste na dTuismitheoirí/Parents Association

Bhí cruinniú maith, dearfach ag ár gCoiste na dTuismitheoirí ar an Luan. Bhí tuismitheoirí i láthair ó roinnt mhaith ranganna ach tá roinnt eile nach raibh éinne i láthair. Mar is gnách, táimid ag lorg beirt thuismitheoir ó gach rang chun a bheith páirteach san obair don bhliain. Seol d’ainm ar aghaidh go dtí tuisti@osrai.com más maith leat cabhair a thabhairt. Beidh roinnt ócáidí deasa á n-eagrú ar mhaithe le hairgead a bhailiú á reachtáil i gcaitheamh na bliana. An cinnneadh atá tógtha ná gur ar mhaithe le banc ipads a cheannach don scoil go mbeidh na hiarrachtaí seo.

We had an excellent, positive meeting of our Parents Association on Monday night in the school. There were parents present from quite a few classes but some classes will be asked to have a representative on the committee for the year. We try to get two parents from each class so that the burden is shared. A number of nice fundraising events will take place and we have decided that the purchase of a mobile bank of ipads for the school will be the focus of our fundraising for the year. If you want to help out in any way with the work of the association, please email tuisti@osrai.com to offer your services or ideas.

Bainne Scoile/School Milk Service

Táimid ag tosú ar bhainne a ofráil sa scoil arís i mbliana ag dul lenár bpolasaí de lóin sláintiúla agus mar Scoil ag Spreagadh Sláinte. Tá billeog eolais ceangailte leis an email seo agus iarraimid ort é a líonadh agus a chur ar ais go dtí do mhúinteoir chomh tapaidh agus is féidir.

We are again offering our school milk service again this year as part of our Healthy Lunches Policy and as a Health Promoting School. The milk is of course supplied by AvonmoreJ. You will find an information leaflet attached and we ask you to send it back as soon as possible to your class teacher. 

Íocaíochtaí ar-líne/Online Payments

Cífidh sibh go bhfuilimid ag glacadh le formhór ár n-íocaíochtaí scoile idir Bhille Scoile, turasanna, íocaíochtaí bhainne 7rl trí chóras nua ar líne. Chun chlárú brúigh ar an gcnaipe ar leathanach baile www.osrai.com.  Beimid réidh na híocaíochtaí a thosú an tseachtain seo chugainn.

You will see that we are introducing a new online payment facility for all school payments this year. In order to register yourself for these payments, including the Bille Scoile, school tours and other expenses like our milk scheme etc., please click on the button on the home page of www.osrai.com and register your details. We will have all payments ready to begin next week and hope this service will help make your payments easier. They will include, for instance, an instalment payment facility to allow you spread your payments over the year. 

Ranganna Ghiotáir/Guitar Classes

Mark Anthony will restart guitar classes for those interested next Wednesday afternoon immediately after school in the school halla. Mark is a professional  guitarist/teacher/arranger with 20 years experience teaching. The classes will be Beginners and improvers Guitar (4th-6th Class) and Ukulele class for smaller hands. Cost is approx €8 per lesson (depending on class size) and there will be a limited supply of instruments available for hire. Contact Mark on 085-7132946

 

Nuacht-Bhunrán na Gaelscoile/ Gaelscoil News Bulletin 13.9.1

Táimid chun triail a bhaint as slí nua chun nuacht na scoile a thabhairt duit. In áit Nuachtlitir mór fada L a sheoladh gach mí, táimid chun bunrán níos giorra a chur chugat níos rialta anois. Chomh maith le sin, beimid ag baint i bhfad níos mó úsáide i mbliana as suíomh idirlíon na scoile ag www.osrai.com chun nuacht a sheoladh. Tabhair dúinn do bharúil ar seo le’d thoil.

We are going to try a new way of sending you school news. Instead of the monthly and slightly too long L newsletters until now, we will send you more regular and shorter news bulletins. Let us know what you think of this approach. We also hope to make a lot more use of the news and calendar sections of our school website www.osrai.com and in the near future to start posting news to your child’s class page as well.

Féilire na Scoile go luath/Dates coming up for you Diary

Máirt an 17ú: Cluiche dubhshláine peile i gcoinne Coláiste Pobail Osraí. Bóthar Nuncio 2.30 pm. Challenge football match v. Coláiste Pobail Osraí, Nuncio Road 2.30 pm.

Máirt an 17ú: Turas go Tigh an Árdhéara i mBaile Átha Cliath. Fágaint na scoile ag 2.50 pm. Special trip to Mansion House, Dublin for group of senior pupils. Leaving school at 2.50 pm.

Céadaoin an 18ú: Peil na gCailíní i gcoinne Scoil Bhaile Mhic Andáin. Fágaint ag 3.00 pm. Cluiche ag 3.30 pm. Girls football match v. Thomastown N.S.. Leaving school at 3.00 pm and game at 3.30 pm.

Aoine an 20ú: Grúpa Cheoil traidisiúnta na Scoile. Am lóin Mhóir. First practice for school Traditional Music Group. All children from Rang a 2 welcome at lunch time in halla.

Aoine an 20ú: Deireadh le lá ghairid na Naíonáin Bheaga. End of short day for Junior Infants.

Luan an 23ú. Naíonáin bheaga ag críochnú ag 1.50 pm. Junior Infants finish at 1.50 pm. 

Máirt an 24ú: Tús le ranganna Ghaeilge do dhaoine fásta. 7.00 pm sa scoil. Start of adult Irish language classes in school at 7 pm.

11ú Deireadh Fomhair-11ú Samhain: MS Readathon chun léitheroireacht a spreagadh. Our annual readathon to encourage children to read and to raise funds for MS Research.

Ranganna Gaeilge duitse/Get your Gaeilge going again

Tá áthas orainn go bhfuil Múinteoir Ivan sásta ranganna Ghaeilge do dhaoine fásta a reachtáil taréis am scoile. Tosóidh siad ar an Máirt an 24ú Meán Fomhair ag 7.00 pm le oíche eolais agus clárúcháin.

We are delighted that Múinteoir Ivan is happy to take adult Gaeilge classes to help you get your Gaeilge back up to speed in the evenings. The weekly classes will start on Tuesday the 24th September at 7.00 pm with information and registration.

Turas go dtí tigh an ÁrdMhéara/Trip to Mansion House for Amnesty

Tá ochtar páiste agus cupla múinteoir ag taisteal ar thuras speisialta an Máirt seo chugainn go Tigh an Árdmhéara i mBaile Átha Cliath chun bualadh le agus éisteacht le bean óg fíor speisialta. Beidh Malala Yousafzai ó Phacastáin ag caint faoin slí gur chaitheadh léi toisc go raibh sí ag iarraidh dul ar scoil. Is de bharr gur bhailíomar níos mó airgid ná aon scoil eile sa tír do Amnesty International mar chuid den Seachtain Chairdis a bhí acu go bhfuilimid ag taisteal. Táimid an  bhuíoch do Mhúinteoir Tanya a d’eagraigh na himeachtaí seo dúinn.

Eight of our children and a number of teachers will travel to the mansion House in Dublin next Tuesday to meet and hear Malala Yousafzai, the young Pakistani woman who was shot and tortured for wanting to go to school, speak. We have been invited by Amnesty international because we raised more money for them than any other school earlier this year during our Friendship Week. Thanks to Múinteoir Tanya for her great work on this initiative and to all our students and you, as parents, for contributing so generously.

Naíonáin Nua/Junior Infants

Beidh ár naíonáin nua ag críochnú ag 12.00 meánlae gach lá go dtí asn Aoine seo chugainn an 20ú. Ón Luan an23ú ar aghaidh, críochnóidh an lae scoile dóibh ag 1.50 pm. Idir an dá linn, bheadh sé deas go mbeadh na páistí ag seasamh ina líne leo féin J Ba mhaith linn a chur in iúil díobh chomh maith nach bhfuil bréagáin pearsanta nó greamaitheoirí ceadaithe sa rang toisc go gcothaíonn siad fadhbanna idir na páistí.

Our Junior Infants will finish their school day at 12.00 pm until next Friday and then will finish their school day at 1.50 pm for the rest of the school year. In the mantime it would be great if children learn to stand in their class line in the morning on their ownJ We would also remind you that personal toys and stickers are discouraged as they tend to lead to rows in the classroom.

Bréagáin ag teastáil/Good toys and games welcome

Tá ár múinteoirí naíonáin ag cur clár nua foghlama Aistear do phaistí óga i bhfeidhm arís i mbliana. Is féidir eolas ar Aistear a léamh anseo http://www.ncca.biz/Aistear/. Mar chuid den obair seo a leagann an-bhéim ar shugradh, tá bréagáin maithe nach bhfuil in úsáid sa bhaile ag teastáil uainne anseo sa scoil. Cuir bréagáin agus cluichí móra, glana agus nach bhfuil briste chugainn tríd an oifig le’d thoil.

Our teachers at infant level are teaching the Aistear curriclum which you can find about here at http://www.ncca.biz/Aistear/. As part of this work we would love to get toys and games which are in good condition and which you no longer use please. You can send them into the office.  

Grúpa Cheoil Traidisiúnta na Scoile/ School Traditional music group

Tá Múinteoir Fiona sásta grúpa cheoil traidisiúnta a thógaint arís i mbliana agus táimid ag súil le grúpa maith páistí ó Rang a trí ar aghaidh. Beidh an chleachtadh ar siúl an Aoine seo chugainn ag am loin mhóir san halla. Chomh maith le sin, táimid ag lorg brontannaisí nó iasacht do na huirlisí seo cheoil a leanas-bosca cheoil, fidil, consairtín, feadóg mhór, banjo nó mandailín chun banc uirlis scoile a thosú.

Múinteoir Fiona will take our school traditional music group again this year with practice starting next Friday at lunch time. All pupils from Rang a 3 upwards are welcome with traditional instruments. We are also seeking donations or loans of traditional instruments including accordions, fiddles, concertinas, flutes, banjos or mandolins in order to begin a school instrument bank for those who would like to try them out.

 

 

Health Promoting School. Scoil ag Spreagadh Sláinte.

Ba mhian le Gaelscoil Osraí forbairt mar Scoil ag Spreagadh Sláinte, ag obair leis an Aonad um Chur chun Cinn na Sláinte. Cuireadh coiste le chéile le déanaí, ar a bhfuil páistí ó Ranganna 4, 5 agus 6, múinteoirí, cuntóir agus tuismitheoirí. Is í Múinteoir Tanya atá mar chomhordaitheoir ar an tionscadal seo.

Is é an aidhm atá ag Scoil ag Spreagadh Sláinte ná timpeallacht a chruthú ina dtagann gach ball de phobal na scoile le chéile chun sláinte agus folláine a fhorbairt. Déantar imscrúdú ar shláinte iomlán; fisiciuil, meabhrach, mothúchánach, sóisialta, spioradálta agus sochaíoch.

Sa téarma seo, dírófar isteach ar an tionscadal seo le pobal uilig na scoile. Cuirfear fáilte roimh thuairimí a bhaineann leis an ábhar seo. Beimid ag iarraidh oraibh, mar thuismitheoirí, ceistneoirí a líonadh isteach, mar chuid den phróiséas. Díreoidh obair an choiste amach anseo ar na tosaíochtaí a aimseofar sa tréimhse seo.

Le bhur gcomhoibriú, táimid ag tnúth le forbairt mar Scoil ag Spreagadh Sláinte. Míle buíochas.

 

Gaelscoil Osraí has recently signed up to develop as a Health Promoting School with the Health Promotion Department, HSE South. This initiative is being  coordinated by Múinteoir Tanya.

A health promoting school seeks to create an environment where all members of the school community (parents, pupils, staff caregivers) come together in a coordinated way to promote  health and well being. Developing as a health promoting school involves consultations, action planning and implementaion of priority health issues.  Health is considered  in its broadest sense including physical, mental, emotional, social, spiritual and societal.

To date a Working Group has been established (comprising of a health promoting school coordinator, pupil representatives from Ranganna 4, 5 and 6, teachers, support staff and parents).

Over the next few weeks, awareness raising will begin with all members of the school community and opportunities will be given for exploring and discussing health issues with the children, parents, teachers and support staff.

A consultation process will follow, where every member of the school community (pupils, teachers, support staff and parents)  will be encouraged to contribute their ideas and perspective on health matters.  For parents, it will take the form of a questionnaire.  

A number of priorities for health will be identified based on the consultation feedback. These priorities will set the agenda- and inform the activities –  aiming to promote health for all over the next 12- 24 months.

In advance, we appreciate your support- in talking about health with your children, in taking the time to fill in the questionnaire and in supporting the promotion of health and happiness for all  in Gaelscoil Osraí. 

 

Holistic health

Health can mean many things to us, for some it is a positve sense of well being, an ability to cope or perform, for others it is an absence of disease or injury. What ever your understanding of health is, it is an individual view. In health promotion,  health is viewed in its broadest sense and is seen as a resource for everyday living. It is considered in many forms mainly, physical, mental, emotional, social, spiritual and societal. In brief:

Physical health refers to how well your body can work efficiently including physical activity, healthy eating, adopting health enhancing behaviours,

Mental health is your ability to think clearly, your ability to make decisions, your resilence

Emotional health is around recognising and being able to express emotions in a way that is supportive to your health. It also refers to your ability to cope with normal stressors

Social health is being able to relate healthily with others including family, friends, work colleagues

Spiritual health reflects a connection between individuals and the world, and for some may involve religious practices, for others its an appreciation of nature and achieving serenity and creativity

Societal health is around belonging, my contribution to society, it involves promoting healthy and caring communities and neighbourhoods.

 

 

 

Nuachtlitir tús na Scoilbhliana 2013/2014

Fáilte mhór ar ais roimh gach éinne inár scoilne, idir páistí, tuismitheoirí agus foireann iontach na scoile. Tá seasca naíonáin bheaga nua ag tosú linn arís i mbliana a tháinig ó chéad is a daichead ainm a bhí ag lorg áite linn, an méid is mó a bhí againn riamh. Táimid ag súil le an-bhliain foghlama againn agus an-bhliain chomhoibriú lena chéile ar mhaithe le páistí na scoile.

You are all hugely welcome back to school tomorrow, Thursday the 29th of August after such a fantastic summer. We welcome back all of our children, parents and of course our fantastic staff. We particularly welcome our sixty new Junior Infants who were lucky enough to get a place in our school. We had 140 applications for those 60 places this year, the highest number ever. We look forward to a great year of learning, fun and craic together and to all working together with the children’s learning the focus of all our work.

Páistí nua ar an saol/New Arrivals

Comhgáirdeachas ó chroí do Mhúinteoir Gráinne agus Damien ar shaolú a chéad páiste, Mícheál, le déanaí agus le Múinteoir Maria D agus le Damien ar bhreith a bhuachaill óg Tom thar an samhraidh. Saol fada agus sláinte acu beirt.

Warmest congratulations to Múinteoir Gráinne and Damien on the recent birth of their first child, Micheál and to Múinteoir Maria D and Damien on the birth of their second child Tom over the summer. Long and healthy lives to them both.

Múinteoirí

Comhgáirdeachas do Mhúinteoirí Ruth, Ivan agus Jennifer a bheidh linn ar feadh bliana, do Mhúinteoir Clíodhna a bheidh linn in áit Múinteoir Gráinne don gcéad téarma agus Múinteoir Máise a bheidh in áit Múinteoir Maria D. Is mar seo, mar sin,  a bheidh leagan amach na ranga anois don bhliain.

Congratualtions to Múinteoir Ruth, Ivan and Jennifer who have been appointed to positions with us for this school year, to Múinteoir Clíodhna who will replace Múinteoir Gráinne and to Múinteoir Máise who will replace Múinteoir Maria D for the first term. The following is the full list of teachers therefore for this academic year.

 

 

 

 

 

 

 

Ranganna agus Múinteoirí

Gaelscoil Osraí 2013 / 2014

Naíonain Bheaga 1

Múinteoir Maria Bríd

 

Naíonáin Bheaga 2

Múinteoir Méabh Ní Fhloinn      

 

Naíonáin Mhóra (Méabh)

Múinteoir Áine

 

Naíonáin Mhóra (Colette)

Múinteoir Colette

 

Rang a hAon (Áine)

Múinteoir Deirdre Uí Mhurchú

 

Rang a hAon (Siobhán)

Múinteoir Jennifer

 

Rang a Dó (Deirdre Maria/Jennifer)

Múinteoir  Ivan

 

Rang a Dó (Fiona/Deirdre)

Múinteoir  Deirdre Maria

 

Rang a Trí (Cáit)

Múinteoir Gráinne (Múinteoir Clíodhna ina háit)

Rang a Trí (Maria D)

Múinteoir Maria Ní Rathallaigh/Máire Ruth
(Roinnt Poist/Job Share)

(Múinteoir Orla do mhí Mheán Fomhair)

Rang a Ceathar (Máire Ruth/Ivan)

Múinteoir  Maria D.

(Múinteoir Máise don gcéad téarma)

 

Rang a Ceathar (Ruth)

Múinteoir Ruth

 

Rang a Cúig (Gráinne)

Múinteoir Fiona

 

Rang a Cúig (Tanya)

Múinteoir  Tanya

 

Rang a Sé (Sylvia)

Múinteoir Nioclás

 

Rang a Sé (Maria Bríd)

Múinteoir Brian

 

Tac Foghlama 1

Múinteoir Proinnsiasa

 

Tac Foghlama 2

Muinteoir  Iarla/Michelle

 

Tac Foghlama 3

Múinteoir  Méabh Uí Ch.

 

Tac Foghlama 4

Múinteoir  Gobnait

 

Tac Foghlama 5

Múinteoir Siobhán

 

 

Am Scoile

Tosaíonn an lá scoile ag 9.10 am do gach páiste. Táimid ag leagan an-bhéim i mbliana ar pháistí a bheith in am gach lá. Ba chóir do gach páiste a bheith ag seasamh ina line ag 9.10 am agus tabharfaidh an múinteoir an páiste go dtí an rang ag an am sin. Má tá tú déanach ar aon fáth, ba chóir duit do pháiste a thabhairt chun na hoifige agus cuirfear an páiste ar aghaidh ansin go dtí a rang féin.

School begins at 9.10 am each day and we are asking you to make a real effort to have your child at school in time this school year. Late arrivals cause disruption to the class and mean that your child can lose out on a substantial amount of learning time during the year. Remember that the informal time in the morning for settling in is vitally important for your child’s social development and that it also gives them the chance to begin their school day in a calm and relaxed manner. Children who are late are now asked to go to the school office and they will be delivered from there to their classes. In the near future, we will have a book where late arrivals will be signed in in order that we can all work towards a more punctual routine.

Beidh na naíonáin bheaga ag críochnú ag 12.00 meánlae go dtí an Aoine an 20ú Meán Fomhair. Ón Luan an 23ú ar aghaidh, críochnóidh siad gach lá ag 1.50 pm.

Remember that our Junior Infants finish their school day at 12.00 noon each day until Friday the 20th September. From Monday the 23rd onwards they will finish at 1.50 pm.

Oifig na Scoile/School office and communication policy

Tabharfaidh tú faoi deara go bhfuil athruithe tagtha ar fáiltiú agus oifigí na scoile. Is i lár na scoile anois atá oifig an Mháistir agus beidh Eibhlín, rúnaí na scoile, ag obair ó oifig nua-forbartha agus méadaithe ag barr na scoile. Déanfar gnó leis an rúnaí  trí haiste mar a dhéantar i bhformhór scoileanna anois. Ní  bheidh cead ag páistí, tuismitheoirí nó cuairteoirí eile dul isteach san oifig sin ach i gcásanna an-eisceachtúla. Ta a fhios againn gur athrú é seo ón módh cumarsáide a bhí againn ón am a raibh ár scoilne i bhfad níos lú ná mar atá anois. Beimíd buíoch as bhúr gcomhoibriú leis an athrú seo chun a chinntiú go ritheann an scoil níos fearr.

Cuirimíd i gcuimhne duit chomh maith go bhfuil polasaí cumarsáide againn ó thaobh teangmhail idir tuismitheoirí agus an scoil. Fáiltímid i gcónaí le teangmháil uaibh ar fón, trí ephoist agus bualadh isteach go dtí an scoil nuair go bhfuil gá. Bíonn an fhoireann i gcónaí sásta caint nó bualadh libh mar thuismitheoirí. Ní chóir, áfach, go gcuirfeadh sé seo isteach ar am foghlama na bpaistí. Toisc sin, ba chóir cruinniú ag am a oireann don dtuismitheoir agus don mhúinteoir a lorg tríd an oifig. Ní chóir riamh a bheith ag súil le cruinnithe neamh-fhoirmeálta i gclós na scoile gan choinneadh.

Cífidh tú chomh maith go bhfuil eochaircheap anois ar na dóirse isteach in halla na scoile. Ligfidh rúnaí na scoile isteach páistí tríd na doirse seo nuair nach bhfuil múinteoir leo. Arís is ar mhaithe le sábháltacht paistí an scoile atá an athrú seo.

You will notice some changes to the office layout of the school. The Principal’s office has now moved to the middle of the school and a new school reception and administration office has been created at the front of the school. In order to make the communication at the main office more efficient, we are now asking you to communicate with the school secretary through the new hatch inside the main door, as is common in most schools. It will no longer be acceptable for parents, children or other visitors to enter the school office except in exceptional circumstances. We appreciate that this is a different way of doing business than the way things have been done since our school was much smaller and we thank you for your co-operation in this regard. You are of course always welcome to contact the school by phone or email as you have always done.

You will also note that there is now a keypad access system into the main school hall. The school secretary will allow children into this area unless they are accompanied by their teacher. You will appreciate that this change is being introduced in order to improve the safety and security of everybody in our school. We also remind you that going directly to classrooms in the pre-fab area of the school is not acceptable either and that you should go to the school reception instead.

We remind you also of the communication policy of the school in relation to contacting staff. We are always delighted to speak to and meet with you as parents if you have issues in relation to your child’s learning or any other issues of concern. It is important, however, that such meetings do not interfere with the learning and teaching time of the school. It is vital, therefore, that you always contact the school office to arrange such meetings at a time that is equally suitable for both you and your child’s teacher. When arranging such meetings, remember that the important information is always given first to the class teacher and that only a very brief outline of the reason for the meeting is necessary before the teacher contacts you back. Please note that you should never expect informal meetings with the teacher on the school grounds. Staff should also not be contacted outside of school hours except in case of real emergency. 

Once again we remind you that Gaelscoil Osraí is a school that has always and will always value your input and ideas as parents. We hope that these small changes will make our school a better place and improve the efficiency of all that we do. They will also we hope lead to a more secure, safe and comfortable school environment for children, staff and parents alike.