Nuachtlitir Meán Fomhair 2015/September 2015 Newsletter

Nuachtlitir mí Meán Fomhair 2015.

Fáilte chroíúil ar ais ar scoil roimh gach éinne idir foireann na scoile, tuismitheoirí agus ar ndóigh, ár bpaistí iontacha. Fáilte ar leith roimh ár 60 naíonáin bheaga nua faoi chúram múinteoirí Jennifer agus Méabh. Arís i mbliana bhí 140 iarratas ar na háiteanna sin agus is moladh iontach é sin d’ár scoil ar gach bhonn. Táimid ag súil le bliain iontach ag comhoibriú le chéile ar mhaithe le barr feabhais foghlama agus múineadh a bheith againn.

A very hearty welcome back to school to all, including all our staff, you as parents and of course our 436 wonderful students. A particular welcome to our 60 new Junior Infants under the care of Múinteoir Jennifer and Méabh. They were the lucky ones from 140 applicants for those places. We look forward to a great year of learning and teaching which will maintain our standards of excellence but also what we hope is our ongoing atmosphere of welcome and good spirits in what we always hope is a great working and learning environment for all. We look forward to your ongoing cooperation with all of this.

Cumarsáid/Communication

Mar is eol díobh, is scoil an-oscailte sinn ó thaobh cumarsáid rialta libh mar thuismitheoirí. Lasmuigh de na cruinnithe tuismitheoirí/múinteoirí a bheidh ar siúl i mí na Samhna ó Rang na Naíonáin Mhóra go Rang a 6 agus i mí Eanair do na Naíonáin Bheaga, bímid ar fáil chun cainte le tuismitheoirí nuair go bhfuil gá. Tá sé an-tábhactach, áfach, go leanaimid ar fad ár bpolasaí cumarsáide sa chás seo. Dár ndóigh, is féidir nóta a sheoladh isteach agus uaireanta sábhálann sin aon gá le cruinniú. Ba chóir coinneadh a lorg tríd na hoifige chun labhairt le Múinteoir nó an Máistir ag am a oireann do thuismitheoirí agus an múinteoir. Nuair go bhfuil an choinneadh á dhéanamh, ba chóir cur síos an-ghairid a thabhairt mar gheall ar cad faoi a bhfuil an chruinniú, m.sh. ‘fadhb sa chlós’, ‘fadhb le páiste eile sa rang’,’ imní faoi chúrsaí foghlama’ 7rl a thabhairt don rúnaí ionas go bhfuil tuairim éiginn ag an Múinteoir. Níl aon gá scéal iomlán a insint don rúnaí nuair go mbeidh sé á phlé leis an Múinteoir ar aon nós. Nuair go bhfuil cruinniú ar siúl tá sé thar a bheith tábhactach go mbíonn gach éinne ar an dá thaobh béasúil agus gairmiúil ina slí cumarsáide. Ní ghlacfar riamh le hionsaithe pearsanta ó bhéal nó dar ndóigh in aon slí eile. Ná bí ag iarraidh rudaí móra a phlé le múinteoirí ar maidin nó tráthnóna nó ag aon am go bhfuil páistí faoina gcúram acu le bhur dtoil.

As you know, our school is well-known to be a very open one in terms of communicating with you as parents. Outside of our formal parent/teacher meetings, we are also available to meet you at any time if necessary to discuss issues of importance for your child. We do remind you however that it is important for all of us to follow the school’s communication policy. The quickest and easiest way to communicate with your teacher is by sending a note or a quick email to the teacher and this often allows small misunderstandings to be ironed out quickly. If you still feel you need a meeting to iron issues out, it is important that you seek a meeting through the school office with the relevant teacher or with the Máistir if necessary where issues haven’t been concluded with the teacher. This meeting should be at a time that is suitable for both sides. When you are requesting a meeting, please give a very brief outline of the reason for the meeting to the school secretary, for example ‘problem on the yard’, ‘problem with another child’, ‘concern about a learning issue’ etc. There is no need to give a long version of a story which you will have to repeat to the teacher in any case. When meetings are taking place, there is a responsibility on all sides to be respectful and professional in our dealings with each other. Personal attacks of any sort, either verbally or of course in any other fashion are unacceptable at all times. Finally we ask you to avoid ‘door-stepping’ type meetings with staff members. This is particularly the case in the morning or at the end of the school day when the teacher has a class under their care. All of these rules are necessary so that our school can continue to be a place where we value each other’s opinions but where teaching and learning can continue in a professional and caring way.

Bille Scoile

Chun a chur i gcuimhne duit go bhfuil seans agat bille scoile do pháiste amháin a bhuachaint ar ais má tá an bille íoctha agat roimh an 30ú Meán Fomhair. Míle buíochas don iarracht atá déanta go dtí seo.

We’d like to remind you again that you have the chance to get a refund on your child’s bill for school expenses if you have paid in full by Sept 30th. We are very grateful for your cooperation to date. Remember you can pay online by using the ‘Pay Now’ tab on our websitewww.osrai.com

Oíche cheiliúradh/30th Anniversary Night

Beidh an oíche deireanach don gceiliúradh 30 Bliain ar siúl in Óstan Chill Chainnigh ar an Satharn an 28ú Samhain. Is seans iontach é seo chun oíche luath na Nollag a bheith agat le do chairde agus comh-tuismitheoirí. Beidh béim chomh maith ar ár niar-scoláirí le seans acu bord a chur san áirithe le chéile. Beidh béile deas trí chúrsa, ceol beo dioscó leis an mbanna cheoil Onassis (http://www.onassis.ie/) agus dioscó déanach le DJ Agers (Aoghán Courtney). Beidh aoi speisialta againn taréis dinnéar chomh maith. Tá na ticéidí ar fáil ar line anseo. https://www.eventbrite.ie/e/ceiliuradh-30-bliain-30-year-celebration-tickets-17234510886
agus is ar mhaithe le ciste tógála na scoile atá an oíche.

Kick off the Christmas party season with our postponed 30th Anniversary closing night of celebration which will now take place on Saturday 28th November in Hotel Kilkenny. This night, which is generously sponsored by Glanbia will include a drinks reception, a lovely three-course meal and a fun night of dancing to live disco band Onassis, recent performers at Electric Picnic (www.onassis.ie) and a disco until late with parent DJ Agers (Aoghán Courtney). You can buy your tickets at https://www.eventbrite.ie/e/ceiliuradh-30-bliain-30-year-celebration-tickets-17234510886 and we encourage groups of parents, past pupils and others to organise tables. All proceeds go to the school building fund.

Suíomh idirlíne na Scoile

Táimid ag déanamh iarracht mhór ár suíomh idirlíne a bheith chomh lán agus is féidir i mbliana. Beidh na dátaí tábhactacha ar fad á chur suas ar an bhféilire agus beidh leathanaigh ranga uasdhátaithe chomh maith. Chomh maith le sin tá cead ag aon duine nach bhfuil mar mhacléinn sa scoil a bheith cáirdiúil le leathanach Facebook na scoile ar www.facebook.com/gaelscoilosrai agus sinn a leanúint at Twitter @gaelscoilosrai nó @Rang6GSO.

We are making a big effort this year to add to our school website at www.osrai.com In particular the calendar section will be regularly updated with important events and we hope that most of our class pages will have some input on your children’s work. Don’t forget also that all the school’s newletters are on the site. You can also follow the school’s Facebook page on www.facebook.com/gaelscoilosrai or our Twitter accounts @gaelscoilosrai or @Rang6GSO

Coiste na dTuismitheoirí

Beidh cruinniú bliantúil Coiste na dtuismitheoirí ar siúl sa scoil ar an Luan an 5ú Deireadh Fomhair ag 8.00 pm. Beidh cainteoir speisialta ann ar an oíche ó Chomhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí ag cainte faoi do ról in oideachais do phaiste agus i saol na scoile. Bheadh sé iontach dá mbeadh tuismitheoir amháin ann ó gach chlann más féidir. Toghfar an choiste nua an oíche sin agus bheimis buíoch d’ionadaí amhain ar a laghad ó gach rang sa scoil. Toghfar na hoifigí don gcoiste chomh maith ar an oíche. Má tá suim agat a bheith pairteach, seol ephoist go tuisti@osrai.com le’d thoil.

The annual meeting of our Parents Association takes place n Monday 5th October at 8.00 pm in our new school foyer. We will have a guest speaker on the night who is Sharon Hayden from the National Parents Council speaking on ‘Your role in your child’s education and in the life of the school.’ We will also have the election (or volunteering!) of class reps and the officers of the association on the night. Please let us know if you’d like to play a role during the year by emailing tuisti@osrai.com before the meeting. Given that we have a guest speaker, we would be delighted if at least one parent from each family could attend on the night and we will have teas and coffees and refreshments after the meeting ends.

Páirceáil

Cuirimid i gcuimhne díobh go mbíonn gearáintí rialta againn ónár gcomharsain atá ag maireachtaint sa cheanntar. Iarraimid oraibh páirceáil i gcarrchlósanna ALDI, LIDL nó Smithlands Court agus ligean do pháistí siúl an chuid eile den slí ar scoil, gan nó le tuismitheoir. Tagann sé seo le polasaithe scoil ag spreagadh sláinte, scoil ghníomhach agus scoil ghlas. Ná páirceáil riamh ar na cosáin nó ag cur isteach ar radharc iontrala nó fágála na heastáit timpeall orainn. Ní bheidh an chlós ós comhair na scoile in úsáid arís mar ionad páirceála. 

We remind you once again that parking in the vicinity of the school is a source of constant complaints from our neighbours. We ask you to park in the carparks at LIDL, ALDI and Smithlands Court shopping centre and to walk with your child or let them walk from these areas. We also remind you that walking and cycling as far as possible to the school is a central part of our school’s Health Promoting, Active School promoting and of course Green School policies. Most importantly however, none of our parents should ever park illegally on footpaths as this blocks access for a number of disabled people living locally and involved in our school community as well as parents using buggies. It is also vital that access to and clear vision when exiting our neighbouring estates is vital for everybody’s safety. We ask you also to show your children how to safely use the pedestrian crossings around the school. The Board of Management and staff are agreed that the former turning point in the school is necessary for use of our pupils at lunch breaks for play activities and therefore we will not be reopening this system to traffic as it was in the past. We also remind you that only staff parking is now allowed inside the school gates and ask you not to walk through the staff car park at ANY time.

Ranganna Gaeilge

Beidh ranganna Gaeilge do thuismitheoirí ag tosú sa scoil ag Múinteoir Ivan an Luan seo chugainn an 28ú Meán Fomhair ag 7.00 pm. Tá costas €40 ar ocht seachtain ar na ranganna agus is luach iontach airgid é sin.

Múinteoir Ivan will be providing Irish language classes for parents beginning next Monday the 28th September. The price of €40 for eight weeks is great value and registration will be on the night. Leanaigí oraibh ag labhairt Gaeilge le na múinteoirí timpeall na scoile. Please continue with your great efforts to use your Gaeilge around the school. Remember that there is no such thing as ‘Bad Irish’ in our eyes and we won’t be correcting your grammar! Your efforts, however small, have a huge impact on your child’s attitude to the language. Remember also to switch the channel on your radio or TV to Raidio na Gaeltachta or TG4 which helps hugely.

Ranganna Giotáir

Beidh Mark McGrath ag cur ranganna ukulele agus giotáir ar fáil sa scoil i ndiaidh am scoile ar an Déardaoin seo, an 24ú Meán Fomhair ag 3.00 pm. Is féidir áit a chur in áirithe ach glaoch ar Mark ag 085-7132946. Is do pháistí ag leanúint ar aghaidh a bheidh an chéad cúpla seachtain agus beidh ranganna tosaitheoirí ar siúl i ndiaidh briseadh na Samhna.
Mark McGrath begins his guitar and ukulele classes after school again this Thursday at 3.00 pm. Please contact Mark on 085-7132946 for details. The classes for the first few weeks will be for those continuing from last year and beginners classes start after the October break.

Club Osraí

Tá Club Osraí ag rith inár scoil le na blianta fada le cabhair Ógras, an óg-eagraíocht náisiúnta Ghaeilge agus fá choimirce an Chlár um Chríochnú Scoile go bhfuilimid páirteach ann. Tá an club ag athosú an Máirt seo chugainn ag 4.00 pm agus iarraimid oraibh bhúr bpáistí Rang a 5 agus 6 a spreagadh chun Gaeilge a labhairt lasmuigh den scoil.

The school has hosted Club Osraí, our Irish language youth club for fifth and sixth class children for many years. The club is affiliated to Ógras, the national Irish language youth organisation and is provided by the School Completion Programme, which our school benefits from hugely. The club will restart next Tuesday the 29th and we urge you to encourage your child to attend as a great way of experiencing Gaeilge as a living language outside of school hours.

Nuachtlitir na Cincíse/June Newsletter

Nuachtlitir na Cincíse

Tá cabhair uainn an deireadh seachtain seo le’d thoil. Toisc flaithiúlacht Paul Coyne, tuismitheoir sa scoil, tá ceadúnas bailúcháin sráide againn timpeall ar an Sráid Árd don Aoine agus an Satharn. Beidh timpeall ochtar ag teastáil gach uair chun na stáisiúin a chlúdú. Más féidir leat uair a thabhairt dúinn, bheimís an-bhuíoch dá gcuirfeá glaoch ar an oifig.

We need your help at the weekend if possible. Due to the generosity of Paul Coyne, one of our parents, we have been given a street collection permit for High Street and the surrounding areas including Market Cross and Dunnes Stores shopping areas. Given that this is the Cat Laughs weekend, this is a huge opportunity to make another major impact on our fundraising efforts arising out of our building project and our plans to develop our grounds, including an all weather pitch. Please contact the office immediately or Máistir Seán on 087 4192322 if you can give us an hour of your time between 10 am and 6 pm either on Friday or Saturday.

Cruinniú ar Sláinte Meabhrach/Meeting on children’s Mental Health and Wellbeing

Chuireamar teachtaireacht chugaibh le déanaí faoi chruinniú an-tábhachtach sa scoil oíche amárach faoi Sláinte Meabhrach páistí. Tá cainteoirí den scoth againn agus is tuismitheoirí na scoile iad ar fad ag tabhairt a chuid ama go deonach. Tosóidh an chruinniú ag 8 pm agus leanfaidh sé ar feadh uair a chloig. Beidh tae agus caifé ar fáil ina dhiaidh. Tá an postaer don gcruinniú ceangailte leis an nuachtlitir.

We sent you an email recently about an excellent meeting for parents tomorrow night being organised by our Health Promoting Schools committee. The topic is Mental Health awareness, particularly in relation to children’s health and wellbeing. All of the speakers are parents in the school giving their time voluntarily but all are hugely respected in the area. The meeting will begin at 8 pm and will last no longer than an hour with teas and coffees available afterwards. The poster for the event is attached to this newsletter.

Díolacháin ealaíne na bpáistí

Beidh díolachán ealaíne na bpáistí ar siúl sa scoil ar an Déardaoin an 4ú Meitheamh. Tá pictiúr déanta ag gach páiste sa scoil le cabhair na múinteoirí ranga agus beidh taispeántas le gloinne fíona nó deoch gan alcóil agus blúiríni bídh ar fáil ar an dtráthnóna. Beidh tú in ann an pictiúr a bhaineann le do pháiste a cheannach agus iad i bhfrámaí álainne. Rachaidh an tairgead a bailítear leis an mbailiúchán Rith Beo ar mhaithe le páirc Astroturf a thógáil.

We have a very special art exhibition and sale taking place in the new school foyer next Thursday evening the 4th June. Every child in the school has completed a unique piece of art and these have been beautifully framed with the help of our teachers and with special help to the staff from Catherine Barron, one of our parents. All of the artworks will be displayed at a special exhibition opening with cheese and wine and soft drinks. You will be able to purchase the art works, with all proceeds being added to the Rith Beo fund for our Astroturf development. If any parent has access to portable display stands we can use for the exhibition, we would appreciate this also.

Claisic Gailf

An lá dár gcionn, beidh Claisic Gailf na Gaelscoile ar siúl ar Ghalf-chúrsa Chill Chainnigh. Tá roinnt amanta fágtha agus is €200 an fhoireann nó €50 do dhuine aonarach an praghas atá air le béile deas sa chlub-theach san áireamh ina dhiaidh.

On the following day, Friday the 5th of June, our school fundraising golf classic is being revived at Kilkenny Golf Club. A number of time slots still remain. A team of four, including a fine meal in the clubhouse after your round costs €200 and individuals can be slotted into teams at €50 each. Please contact John Grace on 087 9433232 to be part of the day.

Oscailt Oifigiúil na Scoile agus tráthnóna clainne

Beidh an tAire Jan O’ Sullivan ag déanamh oscailt oifigiúil ar ár síneadh nua ar an Déardaoin an 11 Meitheamh ag 1.30 pm. Tá cuireadh do gach éinne inár scoil-phobail a bheith i láthair, ach go háirithe iar-scoláirí atá timpeall ar an lá. Is ócáid an-mhór i saol na scoile í seo. Beidh an tráthnóna clainne ar siúl an tráthnóna sin chomh maith agus tá an-eagrúcháin á dhéanamh ag Rang a Sé Múinteoir Brian, mar chuid de thionscnamh an Fiontraí Óg agus ag Coiste na dTuismitheoirí don ócáid deas seo.

Minister for Education, Jan O’ Sullivan TD will officially open our school extension on Thursday June 11th at 1.30 pm. Everybody involved in our school community, parents and students and past parents and students are very welcome to come along for what promises to be an historic day in the life of the school. We will also hold our traditional family fun afternoon that day, with Múinteoir Brian’s Rang a 6 class joining our Parents Association in organising the events as part of their involvement in the Junior Entrepeneur Programme.

Ceiliúradh 30 Bliain/30th Anniversary Celebration Night

Faoi dheireadh, beimid ag críochnú bliain olmhór don scoil le hoíche mhór Cheiliúradh an 30 Bhliain in Óstán Chill Chainnigh ar an Satharn an 13ú Meitheamh. Beidh béile den scoth againn taréis fáiltiú fíona agus bolgáin ag tosú ag 7 pm. I ndiaidh an bhéile beidh rinnce den scoth le banna cheoil beo dioscó, Onassis. Leanfaidh DJ i ndiaidh sin go dtí déanach nó luath!! Tá na ticédí ar díol anois ón oifig agus tá ionadaí ranga do gach rang ag déanamh comhordnú ar na scoruithe. Téigh i dteangmháil le hEibhlín san oifig do na sonruithe. Táimid ag súil chomh maith go mbeidh ticéidí ar díol ar line trí suíomh na scoile laistigh de chupla lá. Tá moladh go gcathfeadh gach éinne dathanna na Gaelscoile ar an oíche, sin iad glas, buí nó dubh!

Finally, we are finishing the year in style with a great night of celebration in Hotel Kilkenny on Saturday night the 13th of June. This will be the culmination of this year’s fundraising and will be a speech-free!! and craic-filled night with a very special surprise guest appearance. The night will begin at 7 pm with a wine and bubbles reception, followed by a top-notch meal. The music will feature a brilliant live disco band, Onassis, who will have you dancing to the classics of the 70’s 80’s and beyond and they will be followed by DJ until late or early, depending on your perspective! We are delighted that Glanbia are our generous headline sponsor for the event and tickets at €40 each are available now from the school office. A class rep has been appointed for each class in the school to look after seating arrangements etc.  and Eibhlín has all these details if you contact the office. We are suggesting that everybody wears some or all of our school colours of green, yellow and black on the night. We look forward to seeing you on the dancefloor!

Laethanta Saoire

Ná dean dearmad go bhfuil an scoil ag dúnadh ag meánlae ar an Aoine an 26ú Meitheamh don Samhradh.

Don’t forget the school closes for  the summer holidays on Friday the 26th June at 12.00 noon.

 

 

Nuachtlitir na Bliana Nua/ New Year Newsletter

Nuachtlitir mí Eanair 2015

Athbhliain faoi shéan is faoi mhaise díobh ar fad is sinn ar ais ar scoil sa bhliain nua. Is bliain mhór i saol na scoile atá romhainn. Le cúnamh Dé beimid ag bogadh isteach inár seomraí nua go luath agus beidh na seomraí réamhdhéanta atá againn le roinnt bliana ag imeacht. Beimíd ag fógairt go luath na ranganna a bheidh ag dul isteach sna seomraí nua agus tá súil againn an bogadh a bheith déanta roimh an bhriseadh meán-téarma ar an 19ú agus 20ú Feabhra.

A very happy New Year to you all and we are all delighted to be back to school after a pleasant Christmas break. We are looking forward to a big year when we will have moved into our new classrooms and have access to all the other facilities in our school extension. We also hope to be waving goodbye to our prefab classrooms which we have had now for almost a decade. We will announce the classes which will be moving into the extension very soon and we hoped to have moved by the midterm break which takes place on Thursday and Friday the 19th and 20th February.

Ceolchoirm mhór ag teacht

Tá ceolchoirm an-speisialta á n-eagrú againn ar an 20ú Feabhra mar chuid de cheiliúradh 30 bliain na scoile. Tá cuid de na ceoltóirí agus amhránaithe is fearr sa tír againn ar an oíche, ina measc Múinteoir Iarla, Steve Cooney agus cairde, Liam Ó Maonlaí agus Fiachna Ó Braonáin ó Hothouse Flowers, Na Casadaigh, Seo Linn agus iar-mhúinteoir na scoile agus buaiteoir Chorn Uí Riada don amhránaí sean-nóis is fearr sa tír i mbliana, Nell Ní Chróinín. Chomh maith le sin, beidh Réalta na Gaelscoile, grúpa d’iar-scoláirí le adoine cosúil le Múinteoir Fiona, Colm Ó Caoimh agus daoine eile ag seinnt ar an oíche. Tá na ticéidí ar fáil anois ar €20 an cheann ó oifig na scoile agus ó Rollercoaster Records ar Sráid Chiaráin. Tá na sonruithe ar Facebook chomh maith agus bheimís buíoch dá scaipfeadh sibh an fhocal le bhur dtoil. https://www.facebook.com/events/659742887478004/?ref_dashboard_filter=upcoming

Bailiúchán éadaí/Clothes Collection

Toisc go bhfuil glantachán an Earraigh luath ar siul ag roinnt agaibh, bheimís buíoch d’aon málaí éadaí ghlana atá á chaitheamh amach. Beidh bailiúchán againn an Déárdaoin seo chugainn, an 15ú agus is féidir málaí móra a fhágain isteach go halla na scoile ó amárach ar aghaidh. Gheobhaidh an scoil an tairgead a thagann ón mbailiúchan agus tagann sé le polasaí athchúrsála na scoile agus sin nag obair d’ár gcúigiú bhrat ghlas a fháil.

As some of you may be engaging in an early spring clean, we would ask you to donate to us any clothes or shoes you are looking to get rid of. We are having a collection next Thursday the 15th January in the school and we would ask you to support us. Proceeds of the collection again go to school funds.

Prefabs le díol

Tá dhá sheomra réamhdhéanta á ndíol againn. S’iad an dá cheann deireanach ar thaobh Mario’s atá i gceist ina bhfuil seomra Rang Deirdre Maria agus na múinteoirí tacaíochta foghlama Iarla/Liselott agus Nioclás faoi láthair. Is dhá sheomra réasúnta nua iad seo agus tá crut an-mhaith orthu. Má tá suim agat féin nó éinne ar aithne agat iad a cheannach, dean teangmháil le Máistir Seán le do thoil.

We are selling two prefabricated classrooms which the school owns. They are the last two prefabs at the Mario’s end of the yard in which R a 2 Deirdre Maria and the learning support rooms of Múinteoirí Iarla/Liselott and Nioclás are at present. These prefabs are relatively new and are in excellent condition. If you or anybody you know is interested in purchasing these buildings, please contact the Máistir as soon as possible.

Crannchur na Scoile

D’eirigh thar barr lenár gcéad chrannchur mhór sa scoil le fada an lá. Thar tréimhse dhá mhí agus deich tharrac, thógamar isteach níos mó na €18,000 agus thugamar amach níos mó ná €2,000 i nduaiseanna. Táimid thar a bheith buíoch díobh ar fad as ucht an tacaíocht iontach a thug sibh dúinn agus is tús iontach é seo le feachtas bailiú airgid don síneadh scoile agus don bpáirc Astroturf amach anseo. Go háirithe táimid an-bhuíoch do Caroline Clifford ón mBord Bainistíochta a thug cabhair iontach dúinn leis an gcrannchur agsu d’Eibhlín agus Siobhán in oifig na scoile a dhein jab iontach ar an reachtáil.

Our school draw came to an end just before Christmas and was a huge success. Over two months and ten draws we took in over €18,000 and paid out over €2,000 in prizes. We thank you sincerely for your support of what has been a great start to our fundraising drive for our school extension and all-weather pitch. We are particularly thankful to Caroline Clifford of our Board of Management for the huge voluntary help she gave us in organising the draw  and to Eileen and Siobhán in the school office who did fantastic day to day work in the administration of the draw.

The following were the winners of Draws 9 and 10 and the seller’s prizes:

DRAW 9

 • €100 – Adrian O’Brien (Card 43 Ciara Ní Bhroin)
 • €50 – Trish Grace (Card 39 Lauren de Grás)
 • €30 – Siobhan Ní Chorcora (Card 9 Úna de Gaillí)
 • €20 – Helen Dooley (Card 224 Alex O Dulaíoch)
 • SELLER a)   €20 – Aobha Ni Nualláin Card 122
 1. b)  €10 – Sophie Ní Reachtúir Card 78

DRAW 10

 • €100 – Michael Morrow (Card 178 Cait Ní Mhuirí)
 • €50 – Lynda Hayes (Card 248 Cristoir O hAodha)
 • €30 – Melanophy Family (Card 205 Aoife Ni Mhaolanfaidh)
 • €20 – Fitzgerald Family (Card 30 Aisling Nic Gearailt)
 • SELLER a)  €20 – Eoin O Beaglaíoch
 1. b)  €10 – Múiniteoir Maria Ní Dhubhgháin

Sellers Prizes;

Cards with a full line sold = Framed Picture of Kilkenny Hurling Team = Simon Ó Geargáin

Cards with ALL LINES SOLD

iPAD = Ellie Ní Mhairtin / Rang a 3 / Muinteoir Maria R; Maire Ruth

TABLET = Aoibh Ní Fhaolain / Rang a 2 / Muinteoir Deirdre M

Rith Beo 2015

Dáta don dialann duit. Beidh Rith Beo 2015 ag dul ar aghaidh ar an Domhnach an 25ú Bealtaine.

Our annual family 3, 5 and 10k fun run goes ahead again this year on Sunday 25th May. This is a great way to use your New Years Resolution to get training for what has been a hugely successful event in recent years. Online registration is now open at http://eventful.com/events/rith-beo-gso-2015-/E0-001-071386445-1 and we look forward to seeing you all in action!

Bille Scoile

Uair amháin eile táimid thar a bheith buíoch don iarracht iontach atá déanta agaibh chun bille scoile na bliana a íoc. Cuirimid i gcuimhne díobh gur féidir méid beag nó an méid iomlán a íoc ar líne nó tríd an oifig.

Once again we thank you for your great support this year in paying your child’s Bille Scoile. We remind you that you can continue to pay any amount you can either online or through the school office and all your efforts are appreciated.

Clárúcháin 2015/ Next year’s admissions

Beidh na háiteanna sna naíonáin bheaga don scoil-bhliain 2015/2016 á dháileadh go luath. Bí cinnte go bhuil do pháiste cláraithe leis an oifig le’d thoil nó tá seans go gcaillfeá amach ar áit!

We will be allocating Junior Infants places for the next school year in the coming weeks. Please ensure that your child is registered with the office as even brothers and sisters who are not on the list may miss out if we haven’t received their details. Contact the office if in doubt.

iPads

Tá banc iPads ag teacht chun na scoile go luath le cabhair mhór ón t-airgead a bhailigh Coiste na dTuismitheoirí anuraidh. Beidh 32 iPads ar fad againn agus beidh siad in úsáid sna seomraí ranga. Beidh deireadh á chur lenár sean seomra ríomhaireachta ach beidh na ríomhairí atá ann á n-úsáid timpeall na scoile agus inár leabharlann nua.

We will soon welcome a bank of thirty two iPads to the school. This is one of the most significant pieces of investment being made in our school for quite a number of years and is being made possible by the great fundraising done by our Parents Association last year, as well as a grant from the Department under the Minor Works Scheme. The tablets will be used in the classrooms and are fantastic learning tools. Because of this our old computer room will cease to function and the machines in that room will be distributed throughout the school and in our new library.

Ranganna Gaeilge

Beidh ranganna Gaeilge do dhaoine fásta ag tosú sa scoil ar an Máirt an 3ú Feabhra. Tá fáilte roimh na doine a bhí ag freastal ar na ranganna roimh na Nollag teach tar ais ach tá fáilte mhór roimh foghlaimeoirí nua chomh maith.

Another New Year’s resolution might be to go back to using some of your Gaeilge. Classes for adults begin in the school on Tuesday the 3rd February and new learners are very welcome along with those who attended in the first term. The cost of the classes is €50 for ten weeks. You can book your place through the office.

Coiste na dTuismitheoirí/Parents Association

Beidh cruinniú Coiste na dTuismitheoirí ar siúl ar an gCéadaoin an 21ú Eanair ag 8.00 pm. Tá fáilte mhór romhat teacht agus cabhair a ofráil. Táimid an-bhuíoch do gach éinne a cheannaigh féilirí na bliana agus do bhailíomar breis is €2,500 don scoil dá bharr. Míle buíochas do Éimear mar chathaoirleach agus gach éinne a chabhraigh.

The next meeting of the school’s Parents Association will take place on Wednesday 21st. January at 8.00 pm in the school. All offers of help and anybody interested in joining the committee is very welcome. We are hugely thankful to Éimear and all the committee who worked hard on the lovely school calendar which earned more than €2,500 for school funds.

 

 

Nuachtlitir na Samhna/November Newsletter

Nuachtlitir na Samhna 2015

Cailíní sa Chraobh

Comhgáirdeachas d’ár bhfoireann iontach peile na gcailíní a bhuaigh leath-chraobh an chontae inniu i gcoinne Chill Manach. Go neirí go geal leo sa chraobh. Mí-ádh do na buachaillí a chaill i gcoinne scoil Naomh Chainnigh sa leath-chraobh inniu. D’imríodar go hiontach le dhá mhí anuas ach bhí foireann láidir eile ag ár gcomharsain inniu a bhí beagáinín ró-mhaith dúinn. Míle buíochas do Mhúinteoirí Maria Bríd, Méabh agus Siobhán don obair le na cailíní agus do Mhúinteoirí Brian agus Nioclás don tréan-iarracht le na buachaillí arís i mbliana.

Cruinnithe Tuismitheoirí/Múinteoirí

Beidh ár gcruinnithe bliantúla eadraibh mar thuismitheoirí agus na múinteoirí a mhúineann bhúr bpáistí ar siúl ar an gCéadaoin agus Déardaoin an 26ú  agus 27ú Samhain i seomra ranga do pháiste. Is idir 3.00 agus 5.30 pm go mbeidh na cruinnithe ar siúl agus tá clár ama ar dhoras do mhúinteora anois chun an t-am is fearr a oireann duit a líonadh isteach. Is féidir chomh maith glaoch a chur ar Eibhlín san oifig chun am a líonadh isteach duit nó ephoist a chur go runai@osrai.com faoi. Muna n-oireann an dá lá sin duit, is féidir socrú a dhéanamh a oireann leis an múinteoir ranga. Beidh na múinteoirí tacaíochta foghlama a chabhraí! onn le do pháiste ar fáil ar na laethanta sin chomh maith.

Is do thuismitheoirí ó Rang na naíonáin mhóra go Rang a Sé atá i gceist ag an am seo agus beidh cruinnithe na naíonáin bheaga ar siúl i mí Eanáir nuair go bhfuil na paistí níos socruithe.

Our annual parent/teacher meetings from Naíonáin Mhóra to Rang a 6 take place on Wednesday and Thursday the 26th and 27th November in your child’s classroom. The meetings will take place from 3 to 5.30 pm and timetables are available on the classroom door to be completed now. You can also contact Eibhlín in the school office to arrange a time, either by phone or by email at runai@osrai.com . Our learning support teachers who may give extra help to your child will also be available on those days. If for any reason those days do not suit you, please contact the office to arrange a mutually suitable alternative time.

Please note that the parent/teacher meetings for Junior infants will take place in January when the children have fully settled into school life.

Díolacháin Leabhair Khan

Beidh díolacháin bliantúil scoile leabhair Ghaeilge agus Béarla ar siúl san halla ar an dá lá chéanna. Seans iontach é seo chun leabhair den scoth a cheannach i gcomhair do phaiste fein nó mar bhronntannais Nollaig.

Our annual book fair in conjunction with Khan’s Books takes place on the evenings of the parent teacher meetings and this is a great opportunity to buy good quality Irish language and English language books for your own children or indeed as Christmas presents while supporting the school’s library fund in the process.

Crannchur na Scoile

Táimid thar a bheith buíoch díobh don dtacaíocht iontach le chrannchur triocha bliain na scoile. Tháinig méid iontach airgid isteach an chéad seachtain agus cuirfidh sé go mór le tógáil na scoile atá faoi lán tseoil. Beidh an dara agus an triú tarrac ar siúl ar an Aoine seo agus iarraimid oraibh a chinntiú go dtagann na cártaí ar ais ar an Déardaoin seo go dtí do mhúinteoir ranga le’d thoil. Ná dearmad gur féidir leat nó le haon duine a bheith sa tarrac aon seachtain ar €5 a íoc agus beidh seans acu cuid den €230 i nduaiseanna a bhuachaint ar an Aoine.

We are hugely grateful for the fantastic support we received for the first week of our 30th anniversary school draw. A fantastic amount came in in what we know are difficult times and we have made a great start in raising the extra funds we need for our new school extension, which as you can see is making great progress. Our second and third draws take place this Friday and we ask you to ensure all cards are returned tomorrow or on Friday morning to the school office. Please remember also that anybody can support the draw any week for just €5 and they will be in the pot for the €230 worth of prizes in our Friday draw.

Here are the winners from our first draw:

€100: Brian Ó Gladnaí
€50: Joe Casserly
€30: Cara Ó Maolriada
€20: Nicola Ní Rinn

Duais Díoltóra (Seller’s Prize)
€20: Oilibhéar Ó Donnacháin
€10: Laoiseach Ní Cheallaigh

Bille Scoile Buíochas agus Duais
Táimid thar a bheith buíoch díobh ar fad go bhfuil an bille scoile iomlán nó aon chuid do íoctha agaibh. Táimid an-chóngarach anois don méid iomlán a bhailíomar sa scoil-bhliain deireanach ar fad. Is féidir leanúint ar aghaidh ag íoc pé méid gur féidir leat tré oifig na scoile nó ar líne ag  https://www.aladdin.ie/p/6065820497084416 . Is féidir leat níos lú ná na méid iomlán a íoc tré bhrú ar an gcnaipe ‘Change’.

We are hugely thankful for your generous response in paying all or some of your child’s Bille Scoile to meet vital costs the school has and also the costs of the extra sports and other learning opportunities we are providing. You can continue to pay whatever amount you can through the school office or online at https://www.aladdin.ie/p/6065820497084416 You can pay less than the full amount here by clicking on the ‘Change’ button and entering the amount you would like to pay at this time.

Tá áthas orainn a fhógairt gur bhuaigh Paul Kavanagh agus Orla Nic Fhionnlaíoch an duais don gclann a d’íoc an bhille scoile agus faigheann siad bille scoile iomlán do pháiste amháin ar ais dá bharr. Is iar-scoláire í Órla agus is clann thar a bheith tacúil d’obair na scoile atá iontu.

Boscaí na Nollaig

Tá áthas orainn a bheith ag glacadh páirt arís i bhfeachtas ‘Bosca na Nollag’ do pháistí i dtíortha bochta. Táimid ag iarraidh oraibh bosca na Nollaig a líonadh le bréagáin, éadaí agus ábhair phearsanta beaga roimh an Chéadaoin seo chugainn an 12 Samhain agus baileófar iad ansin  chun iad a chur thar lear.

We are delighted once again this year to support the Team Hope Christmas Box appeal where our children fill a Christmas box with small gifts for disadvantaged children in poorer countries than our own in Central and Eastern Europe and Africa. This is a nice way of celebrating the important Christmas message before the madness of the commercial season begins and reminding our children that many are worse off than we are at this time. All the details are on www.teamhope.ie and we would ask you to fill a Christmas shoebox with small personal items like toys, educational aids and new small items of clothing before next Wednesday the 12th November so they can be shipped in time for Christmas.

Comhneartú

Tá dáta an searmannas Chomhneartú socruithe anois agus is ar an Satharn an 9ú Bealtaine 2015 go mbeidh sé ar siúl in Árdeaglais Naomh Mhuire ag 11.00 do Ranganna 5 agus 6. Mar is eol díobh, beidh an Chéád Chomaoineach ar siúl ag Rang a 2 an tseachtain roimhe sin ar an Satharn an 2 Bealtaine i Séipéal Naomh Fhiachra ag 11.00 chomh maith.

The dates for both our Confirmation and First Communion ceremonies have now been fixed. 5th and 6th classes will celebrate their confirmation ceremonies in St. Mary’s Cathedral on Saturday the 9th May 2015 at 11.00 am while our first communion ceremony takes place the previous Saturday the 2nd May in St. Fiachra’s Church, Loughboy at 11.00 am also.

Ceol

Bhí ‘Seisiún’ iontach againn díreach roimh an bhriseadh le beagnach gach rang ó Rang 1 go Rang 6 ag seinnt cúpla tiúin ar an bhfeadóg stáin agus mhair an cheol beagnach uair a chloig. Chomh maith le sin, bhí aoi-cheoltóirí iontacha againn ar an lá, Seathrún Ó Casaide ar bouzouki agus méarchlár, Billy Carrigan ar na píobaí uillinn, Brian O’ Dea ar an mbosca cheoil agus leads iontacha Banna Cheoil Píobaí Móra Chill Chainnigh a d’árdaigh an díon ó halla na scoile. Is taisepántas iontach a bhí ann don dul chun cinn ata déanta againn ó thaobh chúrsaí cheoil de sa scoil le cúpla bliain anuas le chabhair mhór ó Chlár Kilkenny ón CHlár um CHomhlánaithe Scoile, le obair iontach ó chuid d&! rsquo;ár múinteoirí agus ach go háirithe leis an inchur ó Mharhi Baird ó Comhaltas Outreach atá ocht rang ag baint tairbhe as faoi láthair.

Chun daoine a spreagadh chun tacú le na ranganna sin, táimid ag gearradh an táille dosna ranganna gach seachtain ó €2 go dtí €1 an duine. Iarraimid ar gach éinne a dhícheall a dhéanamh chun an méid an-réasúnta seo a íoc. Má chuireann tú i gcomparáid é le ranganna Chomhaltas sa chathair nó ranganna rinnce nó cheoil eile a reacháltar do ghrúpaí móra,  is an-lauch airgid atá ann do mhúinteoir ghairmiúil cheoil.

We had a wonderful hour-long ‘Seisiún’ in the school hall just before the midterm break in which every class from R a 1 to R a 6 played a few tunes and all joined in a few tunes together. We also had fabulous guest musicians on the day including Seathrún Ó Casaide on the bouzouki and keyboard, Billy Carrigan on the uilleann pipes, Brian O’ Dea on the button accordion and the lads from Kilkenny City Pipe Band. The occasion showed the great progress made in the teaching of music in the past few years, with great help from Claire Kilkenny of the School Completion Programme, a number of our own teachers and particularly in the last six months from Mharhi Baird of the Comhaltas Outreach Company.

To encourage everybody to continue to take part in Mharhi’s classes, we are cutting the weekly cost of the classes from €2 to just €1per child. We would ask everybody to make their best efforts to pay this very modest amount which compares very favourably with other group music and dance classes in the city and county, particularly for the services of a professional musician and teacher. Our next ‘Seisiún’ takes place on Weds the 3rd December at 1.00pm and all musicians are welcome to come along including parents, grandparents and other connections of the school.

Páirceáil agus Sport sa chlós

Tá an Choiste Scoil Ghníomhach ag déanamh roinnt mhaith rudaí nua an téarma seo. Tá ranganna cispheile tosaithe le Tommy Clifford tríd an Chlár um Chomhlánaithe Scoile arís agus na páistí ag baint an-taitneamh astu. Chomh maith le sin, tá sraith sacair am lóin ag tosú an Luan seo chugainn le iar-imreoir Liverpool agus Daidí sa scoil, Ken de Mange. De bharr sin, ní bheidh aon cead páirceáil sa chlós idir na geataí agus taobh Mario’s na scoile. Iarraimid oraibh arís a bheith an-cúramach le páirceáil timpeall na scoile. Má chaithfidh tú dul suas Bóthar an Rath Uachtaraigh, téigh ar aghaidh go dtí an pointe chasadh in aice le Westfield agus síos arís go dtí an scoil. Ná páirceáil i slí a bhlocálann da! oine ag teacht amach ó Smithlands, Patrick’s Gate nó Parcnagowan le bhur dtoil.

Our Active Schools Committee is continuing to come up with new ideas and activities all the time. Thanks to the School Completion Programme, we are receiving free basketball coaching with Tommy Clifford for a number of classes and now the committee are organising a soccer league in the school yard with former Liverpool star and parent in the school Ken de Mange. As a result we are asking that only staff cars are parked in the school grounds and that there be no parking whatsoever between the main gates and the Mario’s end of the carpark. We also again remind you to only drive up the Outrath Road if you have to and when you do so not to turn right into the school but to continue to the turning point below Westfield before returning to the front of the school. Please also remember never to park at the entrances to Smithlands, Patrick’s Gate and Parcnagowan estates.

Brat Ghlas

Beidh searmanas ghearr againn chun ár gceathrú bhrat ghlas do chúrsaí taistil a árdú ar an gCéadaoin an 19ú Samhain. Is iar-scoláire na scoile agus Allstar sa chamógaíocht, Aoife Ní Naraigh, a árdóidh an bhrat dúinn ar an lá agus beidh fáilte le gach éinne a bheith linn.

We will celebrate achieving our fourth green flag on Wednesday the 19th November  at 1.00 pm when past pupil and our first All-star winner, Aoife Neary, will raise the flag we gained for encouraging sustainable transport and travel to school. We invite anybody in the school community to join us and to walk or cycle on the day of course!

Nuachtlitir Uimhir a hAon 2014

Nuachtlitir Tús na Bliana 2014/2015.

Fáilte mhór ar ais ar scoil gach éinne agus ach go háirithe, fáilte roimh na páistí agus tuismitheoirí nua inár scoilne. Tá súil againn go mbeidh bliain iontach foghlama, cheoil, sport agus spraoi againn le chéile.

Welcome back everybody after a glorious summer and a particular welcome to our new children in Junior Infants and to new parents also. We are looking forward to all working together and to having a great year’s learning, music, sport and fun together.

Laethanta Saoire na Bliana

Seo iad na laethanta ina mbeidh ár scoil dúnta i mbliana. Beidh seachtain saor againn i mí Bealtaine toisc go bhfuil Cáisc luath againn in 2015. Bíonn tinreamh maith inár scoil i gcónaí agus táimid ag iarraidh oraibh a chinntiú go mbíonn bhúr bpáistí ar scoil gach lá gur féidir leo agus in am don scoil gach lá.

Here are our school holidays for the coming year. Because Easter falls early in 2015 we have a week’s holidays in May. While we have very high rates of attendance on our school but we ask you to continue to make every effort to have your child at school every day. To ensure the best possible learning in your child’s class, it os also important that children be on time each day. That means that they should be in their líne in the yard when the bell rings at 9.10 am. We facilitate parents by supervising the yard from 8.50 onwards. Please be aware that there is no supervision before that time and that any children outside or in the school grounds before that time are there at their parent’s own risk.

 

27/10/14 => 31/10/14 inclusive Lár Téarma / Mid Term
22/12/14=> 2/01/15 inc. Saoire Nollag / Christmas Holidays
19/02/14 => 20/02/14 inc. Lár Téarma / Mid Term *
17/03/15  => Lá saoire bainc le Pádraig/ St. Patrick’s Day
30/03/15 =>10/04/15 inc. Cáisc / Easter  *
04/05/15 =>08/05/15 inc. Lár Téarma/  Mid Term*
01/06/15 => Lá Saoire Bainc / Bank Holiday
26/06/15 => An Scoil ag dúnadh do Shaoire an tSamhraidh / School closes for Summer break.

 

Éadaí Scoile

Cheana féin i mbliana,tá páistí taréis éadaí scoile a chailliúint. Tá fhios againn gur tré thimpiste go dtógann páistí abhaile na héadaí míchearta ach is féidir leat cabhrú i dhá slí. Bí cinnte go bhfuil ainm do pháiste go soiléir ar gach píosa éadaigh agus seiceáil iad uair sa tseachtain le bhúr dtoi, ag cur ar ais aon rud nach mbaineann le do pháiste go dtí an múinteoir. Tá roinnt éadaí sa scoil le tamaill agus is féidir le aon tuismitheoir teacht agus éadaí a thógaint sara chuirfear iad go siopa Naomh Uinseann de Pól.

Already at this early stage a number of children have ‘lost’ parts of their school uniform. We know that these accidents will happen all the time but we ask you to help out in two simple ways. Firstly, please ensure that every item of your child’s uniform has their name clearly marked on it. Please check the uniform weekly to ensure that your child hasn’t taken somebody else’s by mistake and of so please return it to the teacher. There are also lost items in the school at the moment which can be claimed or taken if suitable before the remaining items are sent to the St. Vincent de Paul shop in the next week.

Ranganna Ghiotáir/Ukelele

Mark McGrath will be recommencing guitar lessons for continuing students from next Wednesday September 17th.

This year it is also proposed to start a beginners’ ukulele class aimed particularly at introducing students from 1st-3rd class to the instrument which is ideal as an introduction to instrumental playing and song accompaniment for younger students.

The ukulele has had a remarkable upsurge in popularity in recent years and is almost identical to the guitar in playing techniques but is infinitely more acessible-particularly for younger children. A reasonable beginners ukulele can  be purchased for around €30, a similar quality guitar costs €70. Mark will hold an informal session and demonstration for interested students next Tuesday Sept 16h after school in the assembly Hall. Any students and parents interested in guitar or ukulele lessons are invited to attend. A limited number of instruments are available to hire at a modest cost for new students.

Class fees are payable in terms- longer school terms are normally broken into 2 shorter terms. Last year’s fees averaged €7 per lesson and are dependent on numbers in individual groups. For further information please contact Mark tel. 085-7132946

 

Nuachtlitir Uimhir a Dó 2014

Nuachtlitir 23ú Meán Fomhair 2014.
Tá tús iontach déanta againn leis an scoil-bhliain nua agus tá foghlaim, sport agus craic den scoth ar siúl i dtimpeallacht na scoile. Ach go háirithe tá Gaeilge den scoth á labhairt timpeall na háite. Is féidir leatsa cabhrú tríd an méid Ghaeilge gur féidir leat a úsáid le do pháiste sa bhaile, sa ghluaisteán agus in aon áit eile. Cabhraíonn sé go mór má úsáideann tu pé Ghaeilge atá agat timpeall na scoile, ag caint le na múinteoirí agus le foireann na scoile chomh maith. Tá an Choiste Gaeilge ag seoladh ‘Conradh na Gaeilge’ chugat amárach agus iarraimid ort é a phlé agus a shíniú le do pháiste.

We’ve had a great start to our school year and there is great and fun learning and activity going on around the school. We’re particularly happy that all our students have been speaking Gaeilge from the first day back and we remind you again that ‘Riail na Gaeilge’ is the most important of the school’s rules. When you chose Gaelscoil Osraí for your child it was because the language is the heart of what we do. You can help your child by using your own Gaeilge at every chance you get, at home, in the car but particularly around the school when speaking to teachers and school staff. We appreciate every word you speak to us and you should never feel nervous about using your Gaeilge with us. Our Irish Committee are sending you home a ‘Gaeilge contract’ in the coming days and we ask you to discuss it and sign it with your child.
Tae na dTuismitheoirí Nua/New Parents Tea
Beidh caifé, tae agus rudaí deasa againn do thuismitheoirí na naíonáin bheaga in halla na scoile an Aoine seo an 26ú Meán Fomhair óna 1.00 go dtí 2.00 pm. Tá fáilte roimh gach tuismitheoir sna naíonáin beaga agus táimid buíoch do Choiste na dTuismitheoirí as ucht an ócáid seo a eagrú.
We have our annual tea and coffee get-together for our Junior Infant parents this Friday in the school halla from 1.00 to 2.00 pm. Please come along and meet your fellow parents in our newest classes, even if you have older children in the school. Thanks to our Parents Association for their help in organising this lovely event.
Bí Páirteach/Get involved
Beidh cruinniú bliantúil Coiste na dTuismitheoirí ar siúl sa scoil ar an Máirt an 7ú Deireadh Fomhair ag 7.30 pm Beidh aoi-chainteoir againn ar an oíche ar an ábhar ‘Tuismitheoireacht Dearfach- Conas cabhrú le forbairt iompar agus sláinte meabhrach do pháiste.’ Ba bhrea linn dá dtiocfadh tuismitheoir amháin ar a laghad ó gach chlann sa scoil chun an ócáid seo.
Our Parent’s Association AGM takes place on Tuesday 7th October at 7.30 pm. We will have a guest speaker on the topic of ‘Positive Parenting-How to help develop positive behaviour and mental health in your child’. We would hugely appreciate if at least one parent from each family could attend.

We are also seeking volunteers for our School Development Fundraising Committee and people to help out with planning a number of very exciting events over our thirtieth anniversary year. Please contact Máistir Seán if you think you can help out in any way.

Bille Scoile
Ba bhreá linn dá bhféadfadh leat íoc as chostaisí scoile do pháiste chomh tapaidh agus is féidir má sé do thoil é. Mar ios eol duit tá obair iontach ar siúl sa scoil agus tá gach euro tábhactach don scoil chun an scoil a rith. Tá árdaithe beaga tagtha ar an mbille i mbliana taréis blianta de thitim.
Clúdaíonn do Bhille Árachas Pearsanta 24/7 do gach páiste sa scoil agus tá sé fíor-thabhactach go n-íocann gach éinne an bille dá bharr. Tá costaisí na ghníomhaíochtaí iontacha a dheanaimid sa scoil, cosúil leis an ghleacaíocht ata ar siúl an tseachtain seo, damhsa gaelach, snámh agus an-chuid eile. Faigheann tú na gníomhaíochtaí seo ar níos lú ná €50 an pháiste, i bhfad níos saoire ná taobh amuigh den scoil.
Mar dhreasacht do gach duine a íocann luath, beidh tarrac ar siúl do na tuismitheoirí go bhfuil an bille iomlán íoctha acu roimh an 17ú Deireadh Fomhair agus buafaidh tuismitheoir amháin méid an bhille ar ais.
We would love if you could settle up the bill for your child’s school costs as soon as possible please, particularly given all the financial pressures on the school this year with our exciting development work going on. There are some small increases after many years of reductions but we need to meet the costs of running the school with smaller levels of Government funding.
Your school bill covers the cost of 24/7 personal accident insurance for your child including outside of school and for this reason it is vital that you pay your contribution as fully as you can manage. The bill also covers the provision of materials for arts and crafts, photocopying and of course the great range of activities which you as parents have requested like the gymnastics classes started this week, our traditional and creative dance classes and the swimming classes we are so lucky to have on our doorstep. These are all provided far cheaper that you could expect outside of school.
As an added incentive this year, we will be holding a special draw for those who have paid their bille by the 17th October and one lucky parent will get a full refund of their bille for one child. You can pay the bille in the school office or we will email you in the coming days with a new electronic payments arrangement.
Bille Scoile 2014-2015
Naíonáin Bheaga €70
Naíonáin Mhóra €70
Rang 1 €90
Rang 2 €90
Rang 3 €105
Rang 4 €105
Rang 5 €105
Rang 6 €105

Ranganna Gaeilge
Beidh ranganna Gaeilge do thuismitheoirí agus aon duine fásta eile ag tosú an Luan seo chugainn ón 7.00-8.00 pm agus ag dul ar aghaidh ar feadh ocht seachtain agus beidh costas €50 ann don dtéarma. Is Múinteoir Ivan a bheidh ag múineadh na ranganna.
Gaeilge classes for all parents and any other adults who are interested will start in the school next Monday night and will continue for eight weeks. The cost is a very reasonable €50 for the term and classes will take place every Monday from 7 to 8 pm. You can book a place through the office.
Club Obair Bhaile
Tá club obair bhaile tosaithe ag Múinteoir Tanya agus Múinteoir Méabh agus tá éileamh mhór air. Tá liosta feitheamh cheana féin agus mar sin tá sé tábhactach go gcinntíonn tú d’áit agus go mbíonn tú ag freastal go rialta. Beidh club obair bhaile an Chlár um chomhlánithe scoile ag tosú an luan seo chugainn, arís idir 2.50 agus 3.50 gach lá. Beidh fáilte roimh na daoine a raibh le Rita an bhliain seo chaite agus má cheapann tú go bhfuil do pháiste i dteidil freastal ar an gclub seo, labhair leis an Máistir nó do Mhúinteoir Ranga le’d thoil.
Our school homework club has started again and is already full with a waiting list. It is important therefore that you confirm your place and attend regularly as others would love the place you have at the moment. Our other homework club, run by Rita last year will restart next Monday and all those attending last year are entitled to attend. This club is provided by the School Completion Programme and your child may qualify for this club as well as many other activities through the school year. Please contact your teacher or Seán as principal if you think your child could benefit from this extra help. Both homework clubs run from 2.50 to 3.50 pm.
Má ta tú fós ag lorg cabhair le obair bhaile do pháiste sa cheantar taréis scoile tá áiteanna ar fáil ag grúpa pobail LARC agus tá teachtaireacht uathu anseo.
‘Do you need After School care for your child? We have places available in our service, based in Clongowen on the Waterford Road. We are now offering a collection service from schools to our After Schools programme (please note that it is a walking collection only and is only available from the following schools…K.S.P, St John of God, Gaelscoil Osraí and St Patricks De la Salle ). When your child arrives at the After Schools they will receive a warm meal and will get support with their homework before enjoying fun educational activities to finish off the day. We open 2pm – 6pm Monday to Friday and prices start from as little as €20 per week. Call 056 7764700 for more info.


Ceol
Tá Mharhi Baird ó Comhaltas Schools Outreach ar ais linn i mbliana ag múineadh cheoil traidisiúnta le Ranganna 1,2,4 agus 5. Beidh Clár Kilkenny ón SCP ag déanamh ceol le Rang a 3 agus na naíonáin beaga agus beidh na múinteoirí ranga ag múineadh cheoil do Rang na naíonáin mhóra agus Rang a 6. Is Céadaoin ár lá mór cheoil gach seachtain ach beidh cleachtadh ar siúl gach lá ar scoil agus sa bhaile. Do na ranganna go bhfuil Mharhi acu, caithfidh na paistí dhá euro a thabhairt isteach gach seachtain. Iarraimid ar gach éinne cabhrú le se oar mhaithe le chaighdeán cheoil a árdú go leibhéal ard.
Tá an-áthas orainn chomh maith go bhfuil ár gcéad bosca cheoil cnaipí faighte againn ón SCP chun seans a thabhairt do pháistí an uirlis seo a fhoghlaim. Má tá bosca agat sa bhaile, fáilteoimid leo agus beidh Máistir Seán agus Michelle ón SCP ag múineadh bosca do pháistí go bhfuil sé uathu ar an gCéadaoin.
We are delighted to be continuing with Múinteoir Mharhi as aour music teacher through the Comhaltas Schools Outreach (http://www.schoolsoutreach.ie/) programme this year. Mharhi is taking Ranganna 1,2,4 and 5 while the children in Rang a 3 and Naíonáin Bheaga will have extra help from Clár Kilkenny of the School Completion Programme and Rang a 6 will continue with music in their classes. Wednesday is now our ‘Lá Mór Cheoil’ but we ask you to make sure your child has their tin whistle every day for practice and that they do a little bit at home as part of their Obair Bhaile. We are asking all children who attend Mharhi’s classes to bring in €2 per week to cover the costs involved. All of this, along with our school choir and our Grúpa Cheoil are helping to really lift the standard of music in our school.
We are also delighted to have been presented with our first button accordion by the School Completion Programme and Máistir Seán and Michelle from the SCP will be teaching the instrument to those interested on Wednesdays. If there is a spare accordion in your or a relative’s house we would welcome a loan or donation of the instrument to help with this new initiative.

Nuachtlitir 7ú Bealtaine 2014/ May Newsletter

Nuachtlitir 7ú Bealtaine 2014

Looking Good in Lycra- Faigh na ticéidí

Beidh oíche iontach faisean spoirt ar siúl an Déardaoin seo chugainn an 15ú san Left Bank ag 7.30 pm. Tá na ticéidí ar fáil anois san oifig ar €10 agus is oíche mhór é seo chun tacú lenár gCoiste na dTuismitheoirí atá ag bailiú airgid ar mhaithe na scoile i mbliana. Scaip an fhocail agus bailigh cúpla cairde chun a bheith ann  don bhfaisean agus níos tábhachtaí don gcraic!

Tickets at €10 each are now available in the school office for our great night ahead next Thursday the 15th May at the Left Bank when our Parents Association are holding a fashion show with a difference. It will be all about looking good when you’re out walking or running or getting in the hard work on the treadmill in the gym. It ties in with our Active School and Health promoting Schools work and of course with our Rith Beo fundraiser too. Come along and have a great night’s craic and banter and remember the night will include advice and items for those of all shapes and sizes.

Rith Beo

Táimid ag druidim cóngarach anois don lá mór reatha agus siúil sa scoil ar an Domhnach an 25ú Bealtaine. Tá tréanáil iontach ar siúl ag paistí agus ag tuismitheoirí don dara Rith Beo agus taimid ag iarraidh ar gach chlann iarracht a dhéanamh a bheith páirteach. Is féidir le gach éinne 5km a shiúil agus tá sé iontach tuismitheoirí agus páistí a fheiscint ag siúl nó ag rith le chéile. Tá tréanáil ag leanúint ar aghaidh anocht agus Luan agus Céadaoin an dá sheachtain atá fágtha. Ná dearmad ach oiread clárú ar www.runireland.com

There is great training and preparation going on for our second Rith Beo fun walk and run. Last year’s event was a huge success and we hope it will be bigger and better on May 25th (two weeks from Sunday) at 12.00 noon. Although the 5k and 10k races will be great events for the runners, the emphasis for the day is taking part. Almost everybody can walk 5k and it’s particularly great to see families walking and running together. Training is continuing tonight and on the two Monday and Wednesday evenings left at 6.30 pm from the school. Please like and share our Facebook Page for the event and you can register for the race on www.runireland.com

Ceol ar siúl

Ta obair iontach ar siúl ag ár múinteoir cheoil nua, Mharhi Baird ón Albainn gach Céadaoin. Táimid buíoch do gach éinne a thóg isteach an €2 an lae do na ranganna seo agus tá na páistí ag baint fíor-taitneamh as. Cinntigh le’d lgo bhfuil feadóg stáin ag do pháiste agus go bhfuil sí sa mhála acu gach lá. Ná dearmad chomh maith gur féidir leat íoc as na ceachtanna seo ar-líne ag https://pay.easypaymentsplus.com/feepay1.aspx?id=459

Our new music teacher Mharhi Baird had a fantastic start last week and our children are really enjoying her new and exciting approach. Please support us by making sure your child has a tin whistle and that it is in their bag each day. Please also ask them to do their few minutes of practice every night as part of their obair bhaile. Thanks to you also for sending in the €2 per day for these classes and don’t forget you can pay for the seven weeks together directly to the teacher or at our online payments facility at https://pay.easypaymentsplus.com/feepay1.aspx?id=459

Brat Ghlas faighte arís!

Comhgáirdeachas don gCoiste Scoil Ghlas, faoi stiúir Mhúinteoir Deirdre as ucht an dea-nuacht go bhfuil ár gceathrú bhrat ghlas faighte againn. Míle buíochas díobhse mar thuismitheoirí ata ag déanamh an médi sin chun ár bpáistí a spreagadh chuun teacht ar scoil i slí sláintiúil agus inbhuanaithe. Beidh an brat á fáil againn an tseachtain seo chugainn.

Congratulatiions to our Green Schools Committee under the direction of Múinteoir Deirdre on achieving our fourth Green Flag award for transport. Thanks to all of you as parents for doing so much to encourage your children to travel to school in a healthy and sustainable way which means cutting out as many car journeys as we can. We will receive our flag at a special ceremony next week and will have a celebration of the event soon in the school.

Bille Scoile le do thoil!!

Arís táimid an-bhuíoch don méid ata faighte againn ón mbille scoile atá fíor-thábhactach ó thaobh rith laethúil na scoile do. Bheimís buíoch d’aon íocaíocht gur féidir leat a dhéanamh go dtí an oifig nó ar-líne idir seo agus deireadh na bliana.

Once again we give you a gentle reminder that outstanding payments on the Bille Scoile need to be settled as soon as possible. Payments are being made on a weekly basis to people the school have employed at parents’ request to provide extra classes and to cover basic costs and these need to be funded, particularly in a very tight few years with our building project ongoing. All payments to the office or through our online payments will be welcome.

Coiste Airgeadais

Beidh costaisí breise orainn anois chun an síneadh nua dár scoil a cheangail leis an bpríomh fhoirgneamh. Táimid ag lorg grúpa beag tuismitheoirí a bheadh sásta a bheith páirteach i gCoiste Airgeadais na scoile chun a tairgead a bhailiú. Seol ephoist nó teachtaireacht don Mháistir go luath má tá suim agat a bheith páirteach.

We will now have substantial extra costs arising   out of the joining of our new extension to the main school building. We are urgently seeking a small number of parents who would be willing to join a fundraising committee to begin a fundraising drive. We look forward to your support in the coming months and years on this matter.

Ceolchoirm-DVD ar fáil

Tá an DVD ar fáil onár gceolchoirm iontach a raibh ar siúl sa Watergate le déanaí. €10 an cheann ón oifig.

Céad Comaoineach

Bhí paistí Rang a 2 ar fheabhas ar fad agus iad ag glacadh lena chéad comaoineach an Satharn seo chaite i Séipéal Naomh Fhiachra. Míle buíochas do Mhúinteoirí Deirdre Maria agus Ivan don obair chruaidh ar fad ata déanta acu i mbliana. Buíochas chomh maith d’Eibhlín san oifig, do Doreen agus Helen sa séipéal agus don Athair Liam, Dan agus Roderick dá gcabhair ar fad.

Our second class were brilliant at their first communion ceremony last Saturday in St. Fiachra’s church. Huge thanks to Múinteoir Ivan and Deirdre Maria for their Trojan work in this very important year for the children and for a lovely, simple ceremony which was commented on so favourably afterwards. Thanks too to Doreen and Helen in the church for their help and particularly to Fr. Liam, Dan and Roderick for all their work. One of the highlights of the day was our fourth ‘Tae Bán’ get-together in the school halla and a huge thanks to tuismitheoirí Rang a hAon for all the wonderful baking, food preparation and friendly service on the day. The DVD of this event will also be available in the coming weeks from the school office.

Scoil ag Spreagadh Sláinte/ Health Promoting School

Tá ‘Bosca Smaointe’ ag barr an halla anois chun aon tuairimí atá ag paistí nó tuismitheoirí a bhailiú mar gheall ar conas ár scoil a dhéanamh níos sláintiúla.

Our Health Promoting Schools committee have installed a ‘Suggestion Box’ in the school halla for any great ideas as to how we can continue to make our school a Health Promoting one. All ideas from parents or pupils are very welcome.