Déan teangmháil linn / Contact us - Tel.: (056) 776 5697 | Fax: (056) 775 0110

_L0D4869

Slán le Múinteoir Gobnait 

Múinteoir Gobnait Uí Mhurchú (Ní Choitir)

In ómós do chomhghleacaí agus do Mhúinteoir iontach

Ar an Aoine an 18ú Márta, buaileadh bob orainn ar fad nuair a chualamar go raibh Múinteoir Gobnait imithe ar shlí na fírinne. Cé go raibh a fhios againn go raibh Gobnait breoite agus tar éis troid go fíochmhar le dígnit iontach le roint blianta, bhíomar i gcónaí dóchasach go mbuafadh sí an troid chéanna. Ní hamhlaidh a bhí faraor agus do shleamhanigh Gobnait uainn go síochánta i gcomhluadar a clann dílis.

Ba Múscraíoch go smior í Gobanit. Rugadh is tógadh i bparóiste Bhéal Átha an Ghaorthaidh í, i gcroí-lár na Gaeltachta. Bhí sí thar a bheith bródúil as an oidhreacht tuaithe, ceolmhar agus dar ndóigh teangan ónar shíolraigh sí. Bhí Gouluinn shaibhir nádúrtha aici le préamhacha doimhne i gcultúr agus oidhreacht a ceantair. Ba bhean iontach í do na seanfhocail agus nathanna cainte a úsáid ina cuid cainte agus chun iad a chur ar aghaidh dona páistí faoina cúram.

Tar éis di a céim Oideachais a bhaint amach i gColáiste Mhuire gan Smál, Luimneach, i 1984, ceapadh í mar phríomhoide ar an nGaelscoil nua s’againne, Gaelscoil Osraí i gCill Chainnigh. Ba dhúshlán olmhór seo do bhean óg i gcathair nach raibh traidisiún láidir na Gaeilge inti. Thug Gobnait faoin dúshlán le fuinneamh agus leis an gcineáltas a raibh mar chárta aitheantais di mar mhúinteoir. Ní éasca go raibh sé ag feidhmiú i gclubtheach Chumann Lúthcleas Gael Séamus Stiofáin in ainneoin an fháilte chroíúil a cuireadh roimpi agus an scoil. Tá cuimhní geala ag an mbeirt is fiche páiste sin a chaith a gcéad bhliain iontach léi. D’fhás an scoil go tapaidh agus tháinig Múinteoir Proinnsiasa an dara bliain.

Do thóg Gobnait agus a chéile nua Pat Murphy cinneadh bogadh go Corcaigh i 1986 ach níorbh fhada gur fhill siad agus go bhfuair Gobnait post buan ar ais sa scoil a bhunaigh sí. Is leis na náonáin gur chaith sí cuid mhaith de na blianta i ndiaidh sin ach bhain sí triail chomh maith as na ranganna sinsearacha sa scoil. Ina blianta deireanacha sa scoil, roimh eirí as, i bhfad ró-luath, ar chúinsí sláinte, ba mhúinteoir iontach tacaíochta foghlama í ag cabhrú le páistí le deacrachtaí foghlama.

 

Bhí an-suim aici sa drámaíocht agus ba mhinic a ranganna ag buachaint duaiseanna i gcomórtais go háitiúil agus go náisiúnta. Do thug sí faoin iomáint chomh maith agus ba lá iontach a bhí ann nuair a bhuaigh a Rang a Dó craobh idir-ranganna na Cathrach i bPáirc Ó Nualláin i 2005, lena leath-bhádóir agus comharsa, Múinteoir Iarla, ina teannta.

Ach is i gcúrsaí teicneolaíochta gur lonnraigh Múinteoir Gobnait. Bhí an scoil i gcónaí chun tosaigh ó thaobh na ríomhaireachta de le Gobanit ag stiúiriú an long IT. Is í a chuir tús leis an seomra ríomhaireachta agus a choimeád súil ar gach ní a bhí ann. Bhíodh an bog agus crua-earraí i gcónaí coimeádta go foirfe agus bhí an scoil mar cheannródaí le suíomh idirlín den scoth a chruthaigh sí féin agus Pat. Ní raibh aon cheist ach go rachadh an t-airgead ó Chlasaicí Gailf na scoile i dtreo na teicneolaíochta gach bliain agus Coiste na dTuismitheoirí taobh thiar de na hiarrachtaí seo i gcónaí.

Ach dúinne, mar chomhgleacaithe, ba mar chara sa seomra foirne agus i dtimpeallacht na scoile go raibh an taobh is tabhachataí de Ghobnait. Bhí slí iontach fháilteach ag Gobnait le baill nua foirne agus do stiúraigh sí sinn ar fad ar an mbóthar ceart nuair a thángamar go dtí an scoil. Bhí féith an ghrinn iontach inti agus ghlac sí go hoscailte leis an íoróin a bhí ann go mbeadh suim mínádúrtha ag bean chomh Gaelach i mbanríon Shasana agus sna scéalta is déanaí ó Hello Magazine! Ní ansin a chríochnaigh a cuid suime sa léitheoireacht mar is beagán leabhar a luadh sa seomra foirne, d’aon saghas nó seánra, nach raibh léite ag Gobnait agus is beag an rud faoi chursaí reatha nó staire nach mbeadh sí eolach faoi.

Dar ndóigh ba cheann de na daoine is néata agus is eagraithe í dá bhfaca riamh. Bhí a seomra ranga mar phálás aici agus ceapaimid gurb í a thug an feng shui isteach in Éirinn ar dtús!

Bhí sí thar a bheith bródúil chomh maith as a beirt pháistí a d’fhreastal ar ár scoilne. Do chloisimís go minic faoi Chliodhna agus Aodhghán agus bhí a grá dóibh beirt soiléir le feiscint. Is cuimhin linn ar fad an bród a bhí uirthi an lá gur bronnadh céim an oideachais ar Chliodhna, an múinteoir nua sa chlann agus an tslí éasca a bhí acu beirt ar na tréimhsí gur oibríodar le chéile sa scoil.

Bean spioradálta ba í Gobnait chomh maith. Bhí áit an-speisialta ina croí do Naomh Gobnait óna ceanntar féin agus bhí áthas an domhain uirthi nuair a bhuail sí féin agus Pat leis an bPápa Francis sa Róimh. Chonaiceamar taobh iontach eile di nuair gur glac sí go fial le cúram a thabhairt dá máthair anseo i gCill Chainnigh sara bhfuair sí bás, in ainneoin go raibh sí féin breoite ag an am.

Dar ndóigh b’iad na páistí bun angus barr saol scoile Ghobnait. Do sheas a cineáltas dóibh amach agus tá a fhios againn go raibh na céadta scoláirí, iar-scoláirí agus tuismitheoirí thar a bheith corraithe nuair a chualadar faoin a bás. Bhí slí álainn réchúiseach aici agus do mhothaigh na páistí sin i gcónaí speisialta timpeall uirthi.

Tá cara, comhgleacaí, compánach agus comhmhúinteoir den scoth caillte againn. Tá máthair, céile agus deirfiúr gan chomparáid caillte ag Pat, Cliodhna agus Aodhghán agus ag a deartháir Risteárd. Beidh Gaelscoil Osraí go mór faoi chomaoin do Mhúinteoir Gobnait go deo agus guímid leaba i measc na naomh uile di. Beidh a rian ar ár scoil go deo agus a hoidhreacht fágtha linn le caomhnú.

Ní imithe uainn ach romhainn.

 

 

 

 

 

Fáilte an Phríomhoide/
Welcome from the Principal

Fáilte is fiche romhaibh go dtí suiomh idirlín Ghaelscoil Osraí. Tá scoil bríomhar, dearfach againn anseo i gcathair Chill Chainnigh ó 1984 ar aghaidh agus tá 433 dalta againn i gceann de na Gaelscoileanna is mó in Éirinn. Táimid an bhródúil as an t-árd chaighdeán oideachais agus múineadh atá againn i ngach ghné den gcuraclam. Ach go háirithe, cuirimid béim ar leith ar príomh-theanga ár scoilne, an Ghaeilge, ceann de na teangacha is ársa agus is sinne san Eoraip. Is scoil í seo chomh maith go bhfuil béim ar na codanna eile do chultúr na hÉireann inár n-amhráin, ceol agus spoirt dúchasacha-iomáint, peil gaelach, liathróid láimhe agus corr.

Is scoil Chaitleacach sinn faoi choimirce deoise Osraí agus faigheann ár bpaistí oideachas spioradálta sa chultúr sin Chríostaíoch.

Tá súil againn go bhfaighfidh tú gach eolas fúinne anseo, ach má tá ceist agat nó breis eolais uait, déan teangmháil linn sa scoil agus freagróimid aon cheist más féidir linn.

Faoi dheireadh táimid thar a bheith buíoch do Mhúinteoir Gobnait agus a fear chéile Pat a rith suíomh idrlín iontach go deonach dúinn ar feadh blianta fada. Is féidir an suíomh sin a fheiscint go fóill ar ár leathanach nascanna.

 


 

You are very welcome to the website of our school community here in Gaelscoil Osraí. We like to think we are a lively, positive school which has been here in Kilkenny City since 1984. We have 433 pupils, making us one of the largest Gaelscoileanna in Ireland. We are hugely proud of the very high standards of education and teaching in our school in every aspect of the school curriculum. In particular, we place our central emphasis on our first language, Gaeilge, one of the proudest and oldest European languages. We also promote the other key elements of our traditional national culture including our traditional songs, music and sports with hurling, gaelic football, handball and rounders to the fore.

We are a Catholic school, under the patronage of the bishop of Ossory and our children receive a spiritual education reflecting that Christian ethos. We hope you get all the information you need about our school on this website, but if you have any further questions about us or our school, don’t hesitate to contact us and ask and we’ll do our best to answer.

Finally we would like to thank Múinteoir Gobnait and her husband Pat who voluntarily ran a wonderful school website for us for many years. you can still see this site by following the link on our Links page.

LATEST NEWS

Nuachtlitir Tús na Bliana/Beginning of Year Newsletter

Nuachtlitir Tús na Bliana 2016/2017 Fáilte chroíúil ar ais ar scoil gach éinne agus failte speisialta roimh ár gcaoga seacht naíonáin beaga nua. Tá 434 páiste linn i mbliana agus táimid ag súil le bliain iontach foghlama, spraoi agus iontaisí an tsaoil. Beimid ag súil le bheith ag comhoibriú libh mar thuismitheoirí chun go mbeidh […]

Read More...

Nuachtlitir Mí Eanair 2016

Nuachtlitir Mí Eanair 2016. Failte olmhór ar ais ar scoil roimh gach éinne. Athbhliain faoi mhaise daoibh agus táimid ag súil le an-téarma agus bliain nua foghlamtha againn ar fad le chéile. A big welcome back to school to everybody and we look forward to an exciting year ahead and a busy term of learning […]

Read More...